BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462290
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 24 maja 2017 r.

 

                                                                              Protokół
                                                                          z posiedzenia
                                                                     Komisji Rozwoju Wsi
                                                                      z  24 maja 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15:30 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności         w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2) oraz wniósł  o wprowadzenie jednego punktu do porządku obrad, tj. Pkt. 5  "Plan pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2017" (załącznik nr 3).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych jednogłośnie przegłosowała zmiany w porządku obrad.


Pkt 3,4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński omówił tematykę komisji wyjazdowej, która miała miejsce 17 maja 2017 r. i trwała od godz. 8.00-16.00, patrolując 18 świetlic wiejskich.
Wyjaśnił, że pozostałe świetlice, pod względem remontowym, będą sprawdzane we wrześniu 2017 r. wraz z  boiskami sportowymi i placami zabaw. Po rozmowie z naczelnikem wydziału inwestycyjno-komunalnego Janem Krotoszyńskim w pierwszej kolejności będzie remontowana świetlica w Gozdowie, która od parunastu lat nie była odnawiana. W drugiej kolejności świetlica w Obłaczkowie, uzupełniając ją w sanitariaty oraz świetlica w Kleparzu.

Radny Bogusław Kwiatkowski powiedział, żeby zabezpieczyć w budżecie gminy środki na remonty świetlic, a tych remontów, których nie da się wykonać w danym roku, zostałyby automatycznie przesunięte na rok kolejny. Sołtysi podczas objazdowej Komisji zgłaszali najpilniejsze potrzeby. Podczas corocznego przeglądu świetlic i wsparcie sołtysów w zkresie remontowym i doposażeniowym,  przyniosłoby to jakiś  efekt.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, żeby doszacować całkowity koszt wszelkich zgłoszonych napraw, doposażeń.  Wyjaśnił, że radni muszą walczyć o to, by świetlice miały jakiś standard, by mogły funkcjonować i być wizytówką  każdej wsi.

Radna Wioletta Gomuła wyjaśniła, że na swoim przykładzie sołectwa z Marzenina, można powiedzieć, że w przypadku dużego remontu tej świetlicy, dalsze działanie jest dużo łatwiejsze, sukcesywny wkład sołectwa jest zauważalny.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że każde sołectwo powinno na swoją świetlicę zapracować, dać coś z siebie. Wyjaśnił, żw Bierzglinku  organizuje się 30 imprez rocznie. Dwa razy w ciągu w roku sala jest gruntownie sprzątana, rada sołecka powinna przejąć inicjatywę do wspólnego działania.

Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie gminy w kwocie 500.000,00 zł  na remonty i doposażenie świetlic wiejskich.


Pkt 5
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński omówił plan pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2017 .

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2017.

Radny Jan Drewiak powiedział, że drogi należące do Zarządu Powiatu są w bardzo złym stanie.

Radny Bogusław Kwiatkowski powiedział, że chciałby sie dowiedzieć jak wygląda plan rezerwacji Orlików w Nowym Folwarku. Wyjaśnił, że słyszał, iż gmina otrzymuje środki z budżetu państwa na animatora na Orlik, jednak tych środków w tym roku gmina nie otrzymała.  Przykładowo powstaje szkółka piłkarska w danej miejscowości, rezerwuje Orlika przez pięć dni w tygodniu po dwie trzy godziny. Młodzież, która chciałaby pograć w piłkę często nie może skorzystać, poniewż w każdej chwili natrafia na rezerwację. Radny prosił o wyjaśnienie pozostałych planów rezerwacji Orlików. Zapytał czy zewnętrzne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, rezerwują, płacą czynsz i  są podpisane umowy?
Zapytał, dlaczego w takim razie blokują taki obiekt i nikt nie może z niego korzystać bo tak naprawdę Orlik służy innym podmiotom, a cel budowy Orlików był zupełnie inny, chodziło by młodzież dzieci korzystały z tego przedsięwzięcia. Dzieci mówiły, że we Wrześni Orlik jest zawsze zajęty, ponieważ grają seniorzy, szkółki piłkarskie, co sprawia, że dla nich nie starcza czasu, dlatego radny prosi o szczegóły podczas weryfikacji.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że podczas głosowania budżetu obywatelskiego w Kleparzu mieszkańcy zgłosili, że nie ma u nich gminnego placu zabaw. Sołtys dwa lata temu składał taki wniosek, ale nie doszło do realizacji. W chwili obecnej jest tam plac zabaw, ale przedszkolny, który otrzymała Pani dyrektor.

Radny Bogumił Kwiatkowski zasugerował, by po skończonych zajęciach przedszkolnych nie zamykać bramy, by inne dzieci mogły z niego korzystać.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że jadąc do Otocznej, można dostrzec inwestycję w postaci rozbudowy szkoły i przenieś oddział - filię z Gutowa Wielkiego. Po tym budynku szkolnym zostanie pewna ilość lokali i chodzi o to, żeby te pomieszczenia, które się tam znajdują zabezpieczyć i wydzielić pomieszczenie, które spełniałoby funkcję świetlicy, ponieważ świetlica w Gutowie Wielkim jest w złym stanie.

Radny Stefan Ogrodowicz wnioskuje, by pomieszczenie po budynku szkolnym w miejscowości Gutowo Wielkie zabezpieczyć i przeznaczyć na świetlicę wiejską.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że jadąc z Gozdowa w kierunku Bierzglinka i chcąc skręcić jest bardzo trudno, zaproponował żeby Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej omówiła tę kwestię podczas najbliższego posiedzenia komisji oraz wystosowała pismo do Zarządu Powiatu.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

                                                                                                      Przewodniczący Rozwoju Wsi
                                                                                                                    /-/Mirosław Zgoliński


                                                                                                                     Agnieszka Kasprzak
                                                                                                                                 Prokotolant

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.