BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287648
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 4 maja 2017 r.


                                                                         Protokół
                                                                    z posiedzenia
                                                                Komisji Rozwoju Wsi
                                                                   z  04 maja 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13:30 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mateusz Waligóra,  Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Pkt 3 i 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odczytał wniosek, który został złożony przez Stowarzyszenie Projekt Września w sprawie wydania oświadczenia, zawierającego negatywne stanowisko w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na części działki 25/2 w Kawęczynie (załącznik nr 3).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odczytał wniosek, który został złożony przez Rajmunda Gąsiorka reprezentujacego Przetworstwo Rolne Gąsiorek sp. j. W sprawie wykupu działki o nr 15/2 o powierzchni 0,5347 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21257 położonej w Kawęczynie stanowiącej w ewidencji gruntów drogę (załącznik nr 4).

Mieszkaniec Kawęczyna wyjaśnił, pokazując na mapie, że w okolicy drogi gminnej biegnie ciek wodny, z fermy Pana Gąsiorka do cieku wodnego jest zrzut wody opadowej z "gnojowicą" i wychodzi na to, że Rajmund Gąsiorek nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na zrzut, powinien to zagospodarować na swoim własnym terenie. Samowolnie wykopał ogromny rów za fermą, sprowadził odcinkami do rowu do cieku kolejowego i do cieku wodnego, który prowadzi aż do Wrześnicy. Zaznaczył, że sytuacja powtarza się również na dwóch pozostałych fermach, gdzie Pan Rajmund Gąsiorek odprowadza wody opadowe do rowów wykopanych przez siebie i następnie do Wrześnicy. Głównie po godz. 16.00 spuszczane jest z szamb z okolic Radomic i Kawęczyna.

Radny Stefan Ogrodowicz poprosił, żeby sprawidzić i przedstawić stan prawny.

Mieszkaniec Kawęczyna wyjaśnił, że jest odmowa sprzedaży tej drogi. Pan Rajmund Gąsiorek wnioskował o postawienie drugiej fermy na tej drodze i na tym cieku wodnym i to nie przeszło. Natomiast stan drogi jest dobry, nie poruszają się po tej drodze ciągniki, ta droga służy głównie do spacerów. W momencie kiedy uruchomią dworzec kolejowy i stację kolejową to ta droga prowadzi najbliżej do dworca kolejowego.

Mieszkanka Kawęczyna powiedziała, że mieszkańcy są zmuszeni jeżdzić przez Marzenin.

Mieszkaniec Kawęczyna powiedział, że cztery lata temu sprawdzał w wydziale geodzji i ta droga stanowił ciągłość. Była od dziesięciu lat ciągle tą drogą, a w momencie gdy na ul. Bazarowej w Marzeninie do Kawęczyna położono asfalt, nie używano jej, ale w dalszym ciągu po dzień dzisiejszy mieszkańcom służy. Dochodzi do bramy i się ucina. Dlatego mieszkaniec wnioskował o  wyjaśnienia tej kwestii i oczekuje odpowiedzi.

Mateusz Waligóra,  Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury wyjaśnił, że wniosek, który zlożył p. Rajmund Gąsiorek dotyczy działki 15/2.  Był to teren Skarbu Państwa i Agencji, która całą tą nieruchomość sprzedała.

Mieszkaniec Kawęczyna  zapytał dlaczego tą drogą był jedyny dojazd do Kawęczyna?

Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że w ten sposób było to użytkowane geodezyjnie i wlasnościowo było to Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości i Agencja tę część sprzedała. W tym momencie kończy się droga gminna.

Mieszkaniec Kawęczyna zaznaczył, że cztery lata temu podczas przeglądania map w matrycy jest wyrysowana ta droga geodezyjnie.

Mieszkaniec Kawęczyna skierował pytanie do  Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury p. Mateusza Waligóry, czy zapadła decyzja w sprawie sprzedaży tej drogi?

Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że odpowiedź w tej sprawie została przygotowana i wysłana przez Burmistrza Miasta i Gminy z decyzją nie sprzedawania drogi. Wpłynął też drugi wniosek dotyczący sprzedaży o ponowne przeanalizowanie sprawy i o opinię do sołectwa.

Mieszkaniec Kawęczyna zapytał, czy Pan Rajmund Gąsiorek za ten odcinek, który orze od kilku lat, płaci?

Mateusz Waligóra,  Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że droga stanowi własność gminy i dzierżawiona w żaden sposób nie jest. Jeżeli jest zaorana to bez wiedzy gminy i bez umowy.

Mieszkaniec Kawęczyna wnioskuje o przywrócenie tego odcinka drogi. Jest to droga, która łączy ul. Polną z Kawęczynem.
Woda z hydrofornii Pana Rajmunda Gąsiorka na fermie pod Szczytnikami jest połączona z wodą gminną. Mieszkaniec Kawęczyna jest o tym fakcie przekonany, ponieważ widział jak było to budowane. Zapytał czy jest zawór zwrotny na tym odcinku przy wodomierzu, ponieważ pobudowano to w zeszłym roku. Jeżeli nie ma zaworu zwrotnego to woda może ulec zatruciu. Zasugerował, iż hydrofornia powinna być sprawdzana pod kątem "sanepidu". Nie powinno być takiej sytuacji, aby Pan Gąsiorek cofał wodę zaopatrzenia na całą wieś Gulczewo, Gulczewko bo to jest w sieci zamkniętej, żeby woda się cofnęła z jego hydrofornii do wodociągów wiejskich.

Mieszkanka Kawęczyna powiedziała, że w okresie zimowym doszło do takiej sytuacji, że od godz. 17.00 zabrakło wody w domach. Mieszkańcy o godz. 20.00 podjęli interwencję, telefonując do Marzenina z  pytaniem o wodę. Uzyskując informację, że woda w Marzeninie jest, a  czerpana jest przez mieszkańców zarówno z Kawęczyna z tego samego źrodła co Marzenin co bardzo ich zadziwiło. Rozmawiając telefonicznie z pracownikiem Rajmunda Gąsiorka i informując go o braku wody, usłyszeli odpowiedź, że pracownik pomylil się i zamknął nie ten zawór, który powinien, a mianowicie miał zamknąć zawór na fermę, a zamknął mieszkańcom.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że obowiązuje taka specustawa odnośnie problematycznych rzeczy, ponieważ ten odcinek drogi, nawet jeżeli ktoś będzie z niego korzystał dojedzie do połowy działki Rajmunda Gąsiorka, zawróci ponieważ nie będzie mógł dalej przejechać do swojej posesji, ponieważ nie istnieje dalej ta droga. Zapytał, czy  na podstawie tej specustawy można byłoby uregulowac stan prawny całej drogi wraz z połączeniem jej z tą drogą prowadzącą do bloku do Kawęczyna?

Mieszkanka Kawęczyna odpowiedziała, że dla mieszkańców Kawęczyna byłaby to idealna sytuacja.

Radny Bogumił Kwiatkowski wyjaśnił, że takie przepisy powołuje się po to, by pewne przepisy rozwiązywać, ponieważ nie każdy właściciel chce odsprzedać grunt. Automatycznie nasuwa się pytanie co z tym przywróceniem drogi do stanu pierwotnego. Caly grunt dookoła tej drogi stanowi własność Pana Rajmunda Gąsiorka. Jeżeli ta specustawa pozwoli na ustanowienie przejazdu i połączenia jej z tą drogą aswaltową w Kawęczynie to rozwiązałoby to cały problem.

Mieszkaniec Kawęczyna wyjaśnił, że jak się dojeżdża do wsi w prawo znajduję się ul. Bazarowa. Kiedyś  tamtędy do Kawęczyna nie było żadnej drogi. Była droga polna, która była  bardzo zadbana.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych udała się na wizję lokalną do Kawęczyna.

Po wizji lokalnej w Kawęczynie, Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, udała się do Biura Rady Miejskiej celem kontynuacji dalszego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że radni wystąpią w drodze postępowania urzędowego, by tę drogę przywrócić do stanu pierwotnego. Jeżeli chodzi o wykup drogi gminnej przez Rajmunda Gąsiorka jest to sprawa nieaktualna, ponieważ gmina niewyraża na to zgody.

Radny Radosław Garbarek powiedział, że radni uchwalili uchwałę z dnia 30 maja 2016 r.  w w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo. Powiat nie zgadza się na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina z całą pewnością będzie odwoływała się w tej sprawie.

Mieszkanka Kawęczyna powiedziała, że mieszkańcy złożą skargę na decyzję Zarządu Powiatu. Starosta Wrzesiński spotka się z mieszkańcami Kawęczyna i Marzenina 8 maja w Gulczewie oraz  9 maja w Marzeninie.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że jeżeli chodzi o sprawę dróg nie jest ważne, czy Pan Rajmund Gąsiorek ją użytkuje czy też nie, jeżeli ta droga powinna być, trzeba przywrócić ją do stanu pierwotnego. Jeżeli ją użytkuje to płaci dzierżawę i jest to zalegalizowane.  Sprecyzował, że chodzi tu o drogę łączącą ul. Polną z ul. Kolejową.
Wyjaśnił, że naczelnik Wydziału Gruntami i Architektury Mateusz Waligóra odpowie jak wygląda sprawa tzw. specustawy, by z Panem Gąsiorkiem dojść do porozumienia.
Ważne jest, by sprawdzić czy Rajmund Gąsiorek ma wszystkie pozwolenia wodno-prawne na wszystkie kwestkie dotyczącetego terenu, który jest objęty miejscowym planem i czy należy do spółek wodnych? Czy jest drenaż wodny odprowadzający wodę do najbliżego cieku, by sprawdzić i wyjasnić sytuacją?

Mieszkaniec Kawęczyna wyjaśnił, że w roku ubiegłym rów został wycięty przez Pana Rajmunda Gąsiorka z wszelkich krzewów, pozbawił również siedliska ptactwa i zwierząt.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek  wykupu przez Rajmunda Gąsiorka reprezentującego Przetwórstwo Rolne Gąsiorek sp. j w Czerniejewie działki o nr 15/2 o powierzchni 0,5347 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 21257 położonej w Kawęczynie gmina Września, stanowiącej w operacie ewidencji gruntów drogę.

Komisja Rozwoju Wsi obecności 6 radnych jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie planowanej lokalizacji fermy drobiu w Kawęczynie.

Radny Bogumił Kwiatkowski wnioskuje o wyjaśnienie, czy działka nr 25/2 położona w Kawęczynie jest zmeliorowana.

Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o odtworzenie przebiegu drogi gminnej położonej w Marzeninie  nr 108/1 i doprowadzenie jej do stanu użytkowania.


Pkt 5
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zaproponował, by Komisja Rozwoju Wsi na najbliższym posiedzeniu, wybrała się do świetlic wiejskich w celu omówienia planowanych remontów w 2017 r (załącznik nr 5).

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


                                                                                                      Przewodniczący Rozwoju Wsi
                                                                                                                  /-/ Mirosław Zgoliński                                                                                                                 /-/Agnieszka Kasprzak
                                                                                                                                  Prokotolant

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.