BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461501
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r.                                                                         Protokół
                                                                       z posiedzenia
                                                  Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
                                                              z dnia 7 kwietnia  2017 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 11:30 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Marcin Koska młodszy aspirant Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni;
Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Marcin Maciejewski, samodzielny referent w referacie komunalnym;
Robert Klimczak, główny specjalista wydziału oświaty, kultury i sportu;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
przedstawiciele mediów lokalnych;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek  zaproponował nowy porządek obrad ze względu na dwa dodatkowe punkty: zamontowanie słupków przy ul. Szerokiej w części dojazdowej oraz ustawienie znaku zakazu postoju B-36, dotyczącego chodnika przy ul. Witkowskiej 3.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie przegłosowała zmiany w porządku obrad.

O godzinie 11:45 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.
O godzinie 13:00 Komisja wróciła z wizji lokalnej w celu omówienia poszczególnych wniosków.

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił wnioski w sprawie:
- wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul. gen. Józefa Bema we Wrześni oraz drugą część w sprawie zezwolenie na zatrzymywanie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od  skrzyżowania.  (załącznik nr 3).

- wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego przy ul. Opieszyn. (załącznik nr 4).

- wniosek w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 30 przy ul. 17 Dywizji Piechoty oraz wyrażenia opinii w sprawie zamontowania progu zwalniającego przy ul. gen Tadeusza Kutrzeby.(załącznik nr 5).

- wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze wewnętrznej,  od ul. Sądowej od budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Szkolna 31-32. (załącznik nr 6).

- wniosek w sprawie oznakowania pionowego przy ul. Wrzosowej. (załącznik nr 7).

- wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze wewnętrznej od. ul. Sądowej od budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Szkolna 28-30. (załącznik nr 8).

- zamontowanie słupków ograniczających prędkość na ul. Szerokiej w części dojazdowej (załącznik nr 9).

- wyrażenia opinii przy ul. Szosa Witkowska 3 do istniejącego znaku zakazu zatrzymywania się i postoju dokręcić tabliczkę: „dotyczy również chodnika” (załącznik nr 10).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek po wizji lokalnej przy ul. gen. Józefa Bema wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wyznaczenie miejsc parkingowych mija się to z sensem, ponieważ jest to ulica ślepa, posesja jest bardzo długa co sprzyja zaparkowaniu 6-7 samochodów. W drugiej części wniosku mieszkanka prosi o zezwolenie na zatrzymywanie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania, czego nie można zmienić. Po lewej stronie ulicy znajduję się zakaz zatrzymywania i postoju, który umożliwia parkowanie przy tej posesji bez żadnych skutków ubocznych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul. gen. Józefa Bema.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek po wizji lokalnej przy ul. Opieszyn, wyjaśnił, że wniosek mieszkańców o ustawienie lustra spowodowany był ograniczoną widocznością dla wyjeżdżających z nowych bloków.
 Po wizji lokalnej jednoznacznie można stwierdzić, że są cztery miejsca parkingowe, ale lustro w tej sytuacji się nie sprawdzi, ponieważ ulica jest bardzo szeroka, można wysunąć się samochodem i  nie zawsze tam parkują busy. Przy całkowitym braku widoczności przy skręcie w lewo, można skręcić w prawo i za parę metrów znajduje się rondo, gdzie można nawrócić. Podkreślił, że Wydział Ruchu Drogowego  wydał  negatywną opinię w tej sprawie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie negatywnie  zaopiniowała wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego przy ul. Opieszyn.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek poprosił Marcina Koskę młodszego aspiranta Wydziału Ruchu Drogowego o przedstawienie opinii w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 30  km/h przy ul. 17 Dywizji Piechoty oraz  zamontowania progu zwalniającego przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby.

Marcina Koska młodszy aspirant Wydziału Ruchu Drogowego wyjaśnił, że wjeżdżając od ul. Armii Poznań znajduje się znak ograniczenia prędkości do 30 km/h, dotyczący wszystkich ulic, które znajdują się wewnątrz osiedla kończąc na ul. Kosynierów.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek   zaproponował, aby w sprawie wniosku dotyczącego progu zwalniającego, zamontować go w kształcie progu podwyższonego, na którym będzie przejście dla pieszych znajdujące się przy bloku 14B.

Radny Bogdan Nowak opuścił obrady Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczy 4 radnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie negatywnie  zaopiniowała wniosek w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 30  km/h przy ul. 17 Dywizji Piechoty.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby w kształcie progu podwyższonego przejście dla pieszych.

Pkt 6
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek  zaproponował, iż Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej będzie opiniowała wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze wewnętrznej,  od ul. Sądowej od budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Szkolna 31-32 po przedstawieniu badania natężenia ruchu Straży Miejskiej.

Radny Bolesław Święciechowski zapytał przez jaki okres czasu Straż Miejska będzie monitorowała tę ulicę?

Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że natężenie ruchu bada się zwykle cały dzień zaczynając od godz. 8.00-22.00, po kilka godzin w różne dni. Wtorek, środa, natomiast piątek badanie będzie wykonywane od godz. 18.00-22.00.

Radny Bogdan Nowak przybył na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych.


Pkt 7
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek  po wizji lokalnej przy ul. Wrzosowej wyjaśnił, że mieszkanka prosi o zlikwidowanie tabliczki z napisem „nie dotyczy mieszkańców posesji”. Bramy jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, sytuacja rozwiąże się w momencie zamontowania bramy, co jest równoznaczne z zakazem parkowania w bramach do posesji.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zmiany oznakowania pionowego ul. Wrzosowej.

Pkt 8
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek powiedział, iż Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej będzie opiniowała wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze wewnętrznej, od ul. Sądowej od budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Szkolna 28-30 po przedstawieniu badania natężenia ruchu straży miejskiej.

Pkt 9
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek, po wizji lokalnej przy ul. Szerokiej, zaproponował by ustawienie słupków ograniczających prędkość odbyło się na wysokości posesji nr 37 na drodze dojazdowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie słupków ograniczających prędkość na ulicy Szerokiej.

Pkt 10
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek, powiedział, że na prośbę Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szosa Witkowska 3 do istniejącego znaku zakazu zatrzymywania się i postoju dokręcić tabliczkę: „dotyczy również chodnika”.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek po wizji lokalnej przy ul. Szosa Witkowska 3 poprosił Marcina Koskę młodszego aspiranta Wydziału Ruchu Drogowego o opinie w sprawie.

Marcina Koska młodszy aspirant Wydziału Ruchu Drogowego wyjaśnił, że na ulicy Szosa Witkowska znajduje się znak B-36 zakaz zatrzymywania się, za strzałką pod znakiem, który mówi że zakaz dotyczy przed znakiem od miejsca, w  którym widać znak i za znakiem, ten zakaz dotyczy jezdni i chodnika. Kierowcy parkujący swoje pojazdy na chodniku łamią przepisy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek dodał, że podczas wizji lokalnej Komisja uzgodniła, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby przy budynku Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U”. przy ul. Witkowska 3 białym pasem wyznaczyć chodnik, a na terenie należącym do Gminy wyznaczyć dwa miejsca postojowe równoległe do chodnika.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, by przy budynku Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U”. przy ul. Witkowska 3 białym pasem wyznaczyć chodnik,  a na terenie należącym do Gminy wyznaczyć dwa miejsca postojowe równoległe do chodnika.

Pkt 11
Radny Mirosław Zgoliński zapytał o informację z zeszłorocznej komisji w Neryngowie, gdzie grupa mieszkańców złożyła wniosek w sprawie zamontowania spowalniacza, a teraz okazało się, że jednak mieszkańcy wcale go nie chcą. Zapytał, czy te wnioski, które były pozytywnie zaopiniowane podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej są realizowane, bądź będą w późniejszym czasie i prosił o informację w tej sprawie w formie pisemnej przygotowaną przez kierownika referatu komunalnego Marka Przyjemskiego.

Pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 13.27 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                                                                                     Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
                                                                                                                     i Polityki Społecznej
                                                                                                                  /-/Radosław Garbarek


                                                                                                                        Protokolant                                                                                                      
                                                                                                                     Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.