BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466418
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 9
 

 

Protokół

 z 9 posiedzenia

 komisji edukacji

w dniu 3 września 2003 r.

 

 

 

Pkt. 1

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Pkt. 2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  1. Informacja na temat projektów organizacyjnych wiejskich świetlic profilaktycznych.
  2. Omówienie opinii ZNP dotyczącej projektu uchwały w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka przedstawiła rezultaty spotkania w dniu 3 września br. w sprawie świetlic wiejskich na terenie gminy Września. W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące różne jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Września:  Jerzy Nowaczyk, sekretarz MiG Września i przewodniczący GKPiRPA; Wanda Kujawa, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni; Małgorzata Nawrocka, kierownik Biura Profilaktyki oraz członkowie komisji edukacji, radni: Eugenia Potęga i Bolesław Święciochowski.

Podczas tego spotkania dyskutowano m.in. na temat opracowanego w poprzedniej kadencji przez komisję ds. rodziny i polityki społecznej: Raportu o stanie rodziny w Mieście i Gminie Września. Skupiono się na znalezieniu środków finansowych, które umożliwiłyby długofalowe finansowanie świetlic profilaktycznych na terenach wiejskich. Obecnie działająca Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie widzi możliwości kontynuowania działań profilaktycznych w takiej formie jak dotychczas. GKPiRPA preferuje realizację profilaktyki poprzez tworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach miejskich i wiejskich. Komisja założyła, że jeśli świetlice działają w szkołach, to działalność ich powinna być finansowana ze środków budżetowych szkoły. Na spotkaniu doszło do pewnego porozumienia, że musi być wypracowany taki model finansowania świetlic profilaktycznych na terenach wiejskich, w którym GKPiRPA będzie współuczestniczyć w kosztach ich działalności.

Podczas debat, które poprzedzały podjęcie przez Radę Miejską uchwał o likwidacji kilku szkół wiejskich lokalnym środowiskom obiecano, że w miejscowościach, w których zostaną zlikwidowane placówki oświatowe powstaną świetlice. Miała to być rzeczywista pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, będąca jednocześnie formą zadań gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Pan Jerzy Nowaczyk, przewodniczący GKPiRPA, zobowiązał się, że 50% środków potrzebnych na funkcjonowanie świetlic profilaktycznych w nowym roku budżetowym będzie pochodzić z budżetu GKPiRPA. Także p. Anna Prusak, dyrektor OPS-u, zapewniła, że działalność świetlic wspomoże zapewniając pomoc terapeutów i psychologów.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o informację, czy podczas spotkania rozmawiano o świetlicach w Obłaczkowie, Bierzglinku i Węgierkach?

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że w przywołanych miejscowościach powstaną świetlice finansowane całkowicie ze środków GKPiRPA.

 

Pkt. 4

 

Członkowie komisji zapoznali się z opinią Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni, dotyczącą projektu uchwały w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  (załącznik nr 3).

 

Radna Eugenia Potęga odnosząc się do przedstawionej opinii powiedziała, że propozycja uwzględnienia wyników egzaminu kompetencyjnego jest godna rozważenia, ale wymagałaby określenia progu punktowego.  

 

Komisja wypracowała stanowisko, że w zasadzie we wzorowym kierowaniu szkołą mieści się dbałość o należyte przygotowanie uczniów do egzaminu kompetencyjnego.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych przy 0 głosów „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni, by uwzględnić przy ocenie jako jedno z kryteriów wyniki pomiaru jakości placówki.

 

Komisja nie głosowała pozostałych uwag Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni, ponieważ są one zbieżne z opinią NSZZ „Solidarność” MKZ PO i W powiatu wrzesińskiego i zostały zaopiniowane podczas 8 posiedzenia w dniu 19 sierpnia 2003r.

 

 

Pkt. 5

 

Termin kolejnego posiedzenia – 10 IX 2003 r. godz. 18.00.

 

Pkt. 6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 19.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.