BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249873
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 15 lutego 2017 r.

                                                          Protokół
                                                       z posiedzenia
                                                  Komisji Rozwoju Wsi
                                                    z  15 lutego 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności         w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Robert Klimczak, starszy specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Pkt 3
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła propozycje inwestycyjne sołectw uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (załącznik nr 3).

Radny Grzegorz Dobrosielski, zapytał o brak udziału własnego Nowego Folwarku i zaznaczył, że projekty powinny być złożone do 10.02.17 r.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odpowiedział, że Nowy Folwark miał wpisany udział własny w tamtym roku, w tym roku tego nie ma.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w roku 2013 powstał Park Napoleona w Gutowie Wielkim i z roku na rok można zaobserwować, że coraz więcej osób korzysta z dóbr, które są w tym parku zawarte. Boisko do piłki, stoły pinpongowe, miejsce do grillaowania, koncerty dla odwiedzających. Można dostrzec integrację i kulturę osób korzystających z tego miejsca. Po rozmowie z panią sołtys boisko jest bardzo zadbane, widać udział własny mieszkańców. Uzupełnieniem tego parku byłaby siłownia, której nie ma.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w sprawie składanych projektów można zaobserwować pewną przesadność, co do stawianych altanek, które mają chronić przed zmianami pogodowymi, mając na tym terenie nieopodal postawioną świetlicę, która ma takie wlaśnie przeznaczenie.

Radna Wioletta Gomuła, powiedziała że wyjątek stanowi Gutowo Wielkie, które ma w bardzo złym stanie świetlicę i pomysł altany się tu z pewnością sprawdzi.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński, zgodził sie z opinią radnego Stefana Ogrodowicza w sprawie Parku Napoleona, który rzeczywiście pięknie się prezentuje.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy nie można by było zapezpieczyć w budżecie środków przeznaczonych na siłownię, oszacować koszt tak jak jest w przypadku placu zabaw?

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że radni głosują przeciwko Funduszowi Sołeckiemu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odpowiedział, że nie zgodzi się z tą opinią, iż radni głosują przeciwko Funduszowi Sołeckiemu, sołtysi mają pierwszeństwo w głosowaniu na zebraniu sołeckim. Radni sugerują się tym jak głosują sołysi.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że Sołtys nie ma osobowości prawnej i oznajmił, że  złoży do Sądu bo radni nie głosują według wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Bogusław Kwiatkowski powiedział, że punkty są przyznawane za różne rzeczy, otrzymuję się punkty między innymi za udział własny, za aktywność czyli, że dany wniosek składa się po raz kolejny.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w budżecie Miasta i Gminy zapisane jest, że kwota 80.000,00 przeznaczona jest na remont świetlic wiejskich.

Radny Bogusław Kwiatkowski zapytał czy Komisja Rozwoju Wsi wydaje decyzję czy opinie w sprawie?

Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów odpowiedziała, że wydaje opinie w sprawie.

Radny Bogusław Kwiatkowski zapytał, czy do 06 marca 2017 r.  poszczegółne sołectwa mogą kompletować wnioski by uzyskać dofinansowanie?

Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów powiedziała, że zgodnie z regulaminem, niezależnie od poziomu procentowego tego wkładu przyznawane są kolejne punkty na etapie poziomu oceny merytorycznej, jeżeli udział wkładu własnego jest 10% to jest 5 punktów, jeżeli do 15 % to uzyskamy 10 punktów, jeżeli do 25% to otrzymujemy 20 punktów. Powyżej 25 % jest to 25 punktów. Co nie oznacza, że jest to wymogiem obligatoryjnym, który w przypadku niewykazania wkładu własnego, spowoduje odrzucenie tego projektu, wypadnie to słabo w skali punktowania na etapie tworzenia tego wniosku. Możemy wystosować pytanie czy mieszkańcy są do zadeklarowania wkładu współnego.
Jeżeli chodzi o kryteria oceny wyodrębniamy dwa etapy: etap oceny formalnej i etap oceny merytorycznej. Na etapie oceny formalnej 60 punktów, na etapie oceny merytorycznej jest to 40 punktów. Aspekt wkładu własnego jest na etapie oceny formalnej. Jest to największy % tych punktów.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymującym się”  zaopiniowała projekt wsi Gozdowo „Miłość, walka, ojczyzna, wspólnota Gozdowo-plac pamięci bohaterów Powstania Wielkopolskiego”.

-w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt wsi Psary Małe i Przyborki „Kącik piknikowy”

-w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 0 „przeciw, 6 „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt wsi Grzybowo „Zaplecze sanitarne przy boisku wielofunkcyjnym, placu zabaw i siłowni we wsi Grzybowo”.

- w obecności 7 radnych, 2 głosami „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt wsi Gutowo Wielkie „ Dbamy o formę z Napoleonem”.


- w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt wsi Marzenin „Siłownia zewnętrzna z ogniskiem”.

-w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” zaopiniowała projekt wsi Kaczanowo-Neryngowo „Nasze dzieci bawią się bezpiecznie”.


Komisja Rozwoju Wsi po przeanalizowaniu 19 wniosków, które brały udział w  ramach VII edycji w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w obecności 7 radnych wybrała następujące projekty:
- „Siłownia pod chmurką” -  Sołectwo Bierzglinek.
- „Nasze Miejsce spotkań” - Sołectwo Nowy Folwark,
- „Dbamy o formę z Napoleonem"- Gutowo Wielkie


Pkt 5
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że uzupełnieniem siłowni w "Parku Napoleona" w Gutowie Wielkim byłaby budowa siłowni zewnętrznej.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o pismo, które złożył w sprawie nieprawidłowości wywozu nieczystości przy posesji na ul. Czerniejewskiej i nie uzyskał odpowiedzi od Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że prosi o odpowiedź w formie mailowej na pytanie w sprawie inwestycji PWiK w zakresie budowy sieci wodociągowej i sanitarnej w roku 2017 na terenie naszej gminy. Prezes podczas posiedzenia Komisji Komunalno Finansowej wspominał, że Spółka PWiK wyemitowała w zeszłym roku obligację na kwotę 10 mln zł, z tego Spółka zainwestowała 2,5 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej bądź wodociągowej. Oświadczył, że pozostała kwota 7,5 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje na terenie Miasta i Gminy Wrześni. Zapytał jaki jest plan realizacji inwestycji na rok 2017?
 
 
Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.20 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


                                                                                                     Przewodniczący Rozwoju Wsi
                                                                                                                   /-/Mirosław Zgoliński                                                                                                                    Agnieszka Kasprzak
                                                                                                                                  Prokotolant

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.