BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457792
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Komunalno Finansowej z dnia 10 stycznia 2017 r.


                                                                 Protokół
                                                             z posiedzenia
                                                Komisji Komunalno - Finansowej
                                                      z dnia 10 stycznia 2017 r.


             
Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16:30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września
Radny Grzegorz Dobrosielski;
Robert Klimczak, starszy specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił Prezesa Zarządu Jarosława Ochotnego PWiK o omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na czas obowiązywania 01.03.2017-28.02.2018. (załącznik nr 3).

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, z czego wynika podwyżka 10% wynikająca z wniosku taryfowego?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września odpowiedział, że składają się na przedstawioną podwyżkę wszystkie elementy kosztowe. Wzrosły podatki, ponieważ majątek PWiK wzrósł i Spółka płaci od większego majątku wyższą kwotę podatku. Kwota bezwzględna także wzrasta, poprzez budowę kilku km sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Wzrost kosztów remontu, eksploatacji to wszystko miało wpływ na wzrost. Wskaźnik wzrostu kosztów eksploatacji wynika z ustawy budżetowej.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał o planowane inwestycje?
                                                                                        
Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września  odpowiedział, że spółka planuje w 2017 r inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne za ponad 10.000.000,00 zł.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał o stację uzdatniania wody przy ul. Witkowskiej? Czy na terenach wiejskich i oczyszczalni ścieków są na tyle opanowane, że nie ma tam żadnych nakładów?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września  odpowiedział, że nakłady byly. Gmina Września remontowała z własnych środków a Spółka z własnych środków.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał jak się ma zwiększenie sprzedaży wody do poniesionych nakładów w roku minionym?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września  odpowiedział, że Spółka przygląda się  kosztom wyprodukowania wody.  W 2006 roku Spółka miała straty na poziomie 26%, a w dniu obecnym z danych wynika że 16,7 % za 2016 rok. Co roku sukcesywnie  są wdrażane plany oszczędnościowe. Średnia krajowa jest na poziomie 19%. Wyjaśnił, że woda pompowana jest ze studni, następnie przesyłana jest do stacji uzdatnienia wody,  i  wprowadzona do sieci. Straty mogą wynikać z nieszczelności, awarie, płukanie hydrantów i poprzez kradzieże.
Powiedział, że celem Spółki było, by każdy odbiorca miał zrobione nowe przyłącze. Stare przyłącza zostały wymienione. Natomiast jeżeli chodzi o straty wody to kształtuje się to przykladowo we Francji w granicach 30%, w Wielkiej Brytanii 18%, Chorwacja 30%-60%, Albania 75% .

Radny Andrzej  Rzeźnik zapytał czy sprzedaż wody w kolejnych latach rośnie?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września  odpowiedział, że w roku 2007 zostało sprzedane  1,5 mln m3 wody,  natomiast w roku 2016  2 mln m3. Systematycznie co roku można zauważyć większą sprzedaż wody, począwszy od 2008 roku. W 2007 roku długość sieci wodociągowej jaką eksploatowała Spółka wynosiła 400 km  natomiast w 2017 roku  510 km.

Radny Mirosław Chudy zapytał czy większa sprzedaż związana jest ze wzrostem  iwestycji i odbiorców, czy widać oszczędności na gospodarstwach indywidualnych czy te gospodarstwa także notują wzrost zapotrzebowania w wodę?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września powiedział, że wzrostu nie odnotowano. Po zamontowaniu dokładnych wodomierzy  zużycie zaczęło wzrastać ok. 20%. Spółka informuje swoich odbiorców o zwrócenie uwagi na nieszczelne spłuczki i krany. Zamontowane wodomierze są w stanie wychwycić każdą zużytą kroplę wody.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy tylko na terenie Wrześni jest pobierany abonament za wodę?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września powiedział, że abonament jest powszechnie stosowany. W innych miastach również się z niego korzysta.

Radny Zbigniew Bieńko, zapytał czy wodomierze, które obecnie się stosuje są bardziej ciche?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września powiedział, że to się zmieniło i w chwili obecnej te urządzenia nie hałasują.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy rozważano taką możliwość, by inaczej wyliczać m3  kanalizacji wody od osób, które mieszkają na obszarach wiejskich i odprowadzają do zbiorników zamkniętych ścieki i nie korzystają z całej infrastruktury sieci kanalizacji?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września powiedział, że Spółka przeprowadzała badania ładunków zanieczyszczeń i okazało się, że cena ścieków powinna być kilkakrotnie wyższa.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał czy na terenie Wrześni są rury azbestowe?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września powiedział, że odcinki przu ul. Waryńskiego zostały wymienione, natomiast dużo więcej jest  awarii rur żeliwnych.

Radny Mirosław Chudy zapytał jak wygląda zakup w przypadku nowego wodomierza?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września wyjaśnił, że w przypadku nowego wodomierza Spółka ponosi koszt. Natomiast w przypadku wodomierza ogrodowego koszt ponosi odbiorca.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił o omówienie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Września.

Joanna Andrzejak kierownik Referatu Obsługi Inwestorów omówiła pozyskiwanie środków zewnętrznych z Unii Europejskiej dedykowane na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jakie są strategiczne plany zasobów gminy odnośnie Spółki, jeżeli chodzi o rozbudowę kanalizacji sanitarnej?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września wyjaśnił, że Spółka wyemitowała w zeszłym roku obligację na kwotę 10 mln zł, z tego Spółka zainwestowała 2,5 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej bądź wodociągowej. Powiedział, że pozostała kwota 7,5 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje na terenie Miasta i Gminy Września.


Radny Mirosław Chudy zapytał jakie są plany co do kanalizacji od strony Przyborek przy zalewie?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września wyjaśnił, że część pieniędzy z obligacji przeznaczona będzie na budowę kanalizacji w rejonie zalewu Psar Polskich w stronę Przyborek, ul. Cicha. Spółka planuję przeprowadzic to w tym roku.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał co ze sprzedażą obligacji na budowę kanalizacji?

Jarosław Ochotny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Września wyjaśnił że emisja obligacji miała miejsce w 2016 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem, wygrał bank.Pkt 5, pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.35 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                  Komisji Komunalno - Finansowej

                                                                                                                    /-/ Ryszard Szwajca                                                                                                                                  Protokolant
                                                                                                                     Agnieszka KasprzakPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.