BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
6137084
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-04-2017
Portal - Najem, dzierżawa nieruchomości
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 kwietnia 2017 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

WGA.6845.36.2017

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Gminy Września przeznacza się do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, następujące nieruchomości:

  - część działki nr  geod. 3549/11 o powierzchni 0,0015 ha, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020028/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka częściowo zabudowana budynkami gospodarczymi i budynkiem niemieszkalnym, kształt nieregularny.

  Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30.05.2016 r., ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

  Dzierżawa z przeznaczeniem terenu pod budowę garażu blaszanego.

  Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 2,00 zł/1 m2 + obowiązująca stawka podatku VAT.

  Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

  Czynsz płatny do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

  Wysokość czynszu dzierżawnego została określona zgodnie z Zarządzeniem nr 199 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek za najem i dzierżawę niektórych nieruchomości gminnych.

  - część działki nr 1008/1 o powierzchni ca 0,0165 ha, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00019722/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezabudowana, kształt prostokątny. Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum Wrześni, otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna i komercyjna.

  Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30.05.2016 r., ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

  Dzierżawa z przeznaczeniem na urządzenie parkingu dla samochodów osobowych.

  Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 165,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

  Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

  Czynsz płatny z góry do dnia 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

  Wysokość czynszu dzierżawnego została określona zgodnie z Zarządzeniem nr 199 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek za najem i dzierżawę niektórych nieruchomości gminnych.

  - działka nr  geod. 122/2 o powierzchni 0,4470 ha, położona w miejscowości Goniczki, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00019869/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka niezagospodarowana, w części użytkowana rolniczo, w części teren podmokły.

  Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30.05.2016 r., ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zieleni publicznej i zalesienia.

  Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze.

  Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 200,00 zł.

  Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

  Czynsz płatny do dnia 15-go września za dany rok.

Wysokość czynszu dzierżawnego została określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 24 marca 2017 r. przez Rzeczoznawcę Majątkowego Izabelę Szczecińską, dot. określenia wartości rynkowej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Goniczki, gm. Września, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.

II. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej urzędu (www.wrzesnia.pl) w okresie: od 19.04.2017 r. do 10.05.2017 r. (21 dni).


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.