BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13557613
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 74/2017

ZARZĄDZENIE NR 74
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie : przygotowania zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2017


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Burmistrz Miasta i Gminy Września zarządza, co następuje:

§ 1
1. W związku z planowanym przygotowaniem zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2017, zaprasza się wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w przygotowaniu ww. projektu zmian poprzez zgłoszenie propozycji zadania budżetowego - dalej zwanego projektem.
2. Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden projekt.
3. Projekt może obejmować wyłącznie realizację zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446).
4. Wartość proponowanego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł brutto i nie powinna być mniejsza niż 2.500,00 zł brutto.
5. Projekt obejmujący inwestycję lub remont powinien być zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Września i wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Września.
6. Projekt nie może kolidować z planowanym lub realizowanym zadaniem Gminy Września. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może zwrócić się o pisemną informację, czy jego projekt nie będzie kolidował z zadaniem, o którym mowa wyżej.
§ 2
1. Projekt należy przedłożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni lub przesłać do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na adres: 62-300 Września ul. Ratuszowa 1 lub mailem na adres: budzet@wrzesnia.pl lub wrzesnia@wrzesnia.pl w terminie od 3 do 21 kwietnia 2017 roku, do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpływu).
2. Formularz zgłoszeniowy zostaje udostępniony na stronie www.wrzesnia.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Ocena obejmująca następujące aspekty: formalno - prawne, praktycznej możliwości realizacji, gospodarności, możliwości finansowych i technicznych złożonych projektów zostanie dokonana w terminie do 8 maja 2017 roku przez komisję oceniającą powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
2. Projekty, które nie będą zawierały danych wnioskodawców oraz zgody na ich przetwarzanie i opublikowanie mogą zostać odrzucone ze względów formalnych.
3. Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców wraz ze wskazaniem zasad, sposobu i terminu głosowania zostanie opublikowana w terminie do 8 maja br. na stronie www.wrzesnia.pl.
4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 20 maja do 2 czerwca br. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w terminie do 9 czerwca br. na stronie www.wrzesnia.pl.
5. Ustalenie kolejności projektów do realizacji następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Jako pierwszy zostaje wybrany projekt, który uzyskał największy stosunek procentowy liczby uzyskanych głosów do liczby mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości, której projekt dotyczy. Jeżeli projekt dotyczy kilku miejscowości przy obliczaniu wyniku procentowego uwzględnia się łączną liczbę mieszkańców tych miejscowości. W każdym przypadku ustalenie wyniku procentowego następuje z uwzględnieniem liczby mieszkańców na dzień 31.12.2016r.
2) kolejne projekty wybierane są według liczby uzyskanych głosów.
6. W przypadku równej liczby głosów lub punktów procentowych uzyskanych w głosowaniu mieszkańców wygrywa ten projekt, który wpłynął wcześniej.
§ 4
1. Do projektu zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2017 będą mogły zostać włączone projekty, które uzyskały największe poparcie mieszkańców określone zgodnie z zasadami opisanymi w §3, przy czym ich łączna wartość nie może przekroczyć 100.000,00 złotych brutto.
2. W sytuacji, jeśli w wyniku postępowania przetargowego, wybrane w drodze głosowania mieszkańców zdanie zrealizowane zostanie za mniejszą kwotę niż wnioskowana w treści projektu, to powstałe w ten sposób oszczędności pozostają w budżecie Miasta i Gminy Września.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

ZAŁĄCZNIKI:
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.