BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
5926609
ostatnia aktualizacja BIP'u:
30-03-2017
Portal - Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z 16.03.2017 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu Gminy Września przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:


 1. Lokal mieszkalny nr 3A, o pow. użytkowej 32,00 m2 z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym - piwnicą o pow. 5,60 m2 położony we Wrześni przy ul. Szkolnej 31 wraz z udziałem wynoszącym 3760/55908 w częściach wspólnych budynku oraz ułamkową częścią prawa własności w działce nr geod. 4435/4 zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00033242/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na której położony jest budynek.

  Przedmiotowy lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku trzykondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi i łazienki. Wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną elektryczną.

  Ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpi w umowie sprzedaży.

  Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi: 47 039,00 zł

  Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
  o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

  Sprzedaż lokalu nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

 2. Lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 46,31 m2 z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 104,22 m2, położony pod adresem Sobiesiernie 20 wraz z udziałem wynoszącym 15053/33313 w częściach wspólnych budynku oraz ułamkową częścią prawa własności w działce nr geod. 138/2 zapsanej w w księdze wieczystej PO1F/00022752/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na której położony jest budynek.

  Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, korytarza, werandy, kuchni oraz łazienki. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz ogrzewania piecowego.

  Ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpi w umowie sprzedaży.

  Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi: 56 830,00 zł

  Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
  o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 201
  6 r. poz. 710 z późn. zm.).

  Sprzedaż lokalu nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

 3. Działka nr 1485/7 o powierzchni 0,0759 ha położona we Wrześni przy ul. Harcerskiej, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00000925/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Działka o nieregularnym kształcie, okalająca budynek mieszkalny wielorodzinny.

  Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. działka nr 1485/7 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

  Sprzedaż działki nastąpi w trybie art. 209a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Działka jest przedmiotem obowiązujących umów dzierżawy.

  Cena działki: 180 500,00 zł

  Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
  o podatku od towarów i usług
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

   

 4. Działka nr 851/7 o powierzchni 0,8376 ha położona we Wrześni przy ul. Strzykały, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00019319/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Niezabudowana działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta. Ukształtowanie terenu płaskie. W najbliższym sąsiedztwie tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz tereny zabudowy wielorodzinnej.

  Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem przetargu.

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/440/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 5566 wraz ze zmianami wynikającymi z rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.401.2014.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2014 r. - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 5589) działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo- produkcyjną (3U/P).

  Cena działki: 599 000,00 zł

  Do w/w ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

  Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

 5. Działka nr 851/11 o powierzchni 2,9545 ha położona we Wrześni przy ul. Strzykały, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00019319/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Niezabudowana działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu. Ukształtowanie terenu płaskie. W najbliższym sąsiedztwie tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz tereny zabudowy wielorodzinnej. Przez część nieruchomości po stronie północnej przebiega linia SN. W pobliżu znajdują się ujęcia wody pitnej.

  Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem przetargu.

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/440/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 5566 wraz ze zmianami wynikającymi z rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.401.2014.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2014 r. - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 5589) działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo- produkcyjną (2U/P).

  Cena działki: 2 112 000,00 zł

  Do w/w ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

  Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

 6. Działka nr 76/2 o powierzchni 0,0302 ha oraz działka nr 77/2 o powierzchni 0,0458 ha położone w Grzybowie, zapisane w księdze wieczystej PO1F/00026432/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Niezabudowane działki w kształcie prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo-usługowa.

  Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działki mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki zbywane będą łącznie.

  Cena działek: 33 744,00 zł

  Do w/w ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

  Sprzedaż działek nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

 7. Działka nr 77/1 o powierzchni 0,0761 ha położona w Grzybowie, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00026432/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Niezabudowana działka w kształcie prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo-usługowa.

  Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Cena działki: 33 788,00 zł

  Do w/w ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

  Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.

   

 8. Działka nr 76/1 o powierzchni 0,0761 ha położona w Grzybowie, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00026432/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Niezabudowana działka w kształcie prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo-usługowa.

  Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka może być przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową.

  Cena działki: 37 388,00 zł

  Do w/w ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

  Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu

   

 9. Działka nr 15/6 o powierzchni 0,4850 ha położona w Osowie, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00044223/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Niezabudowana działka w kształcie prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. W najbliższym sąsiedztwie tereny rolnicze oraz zabudowa mieszkaniowa.

  Cena działki: 19 982,00 zł

  Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
  o podatku od towarów i usług
  (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

  Sprzedaż działki nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego, a cena wywoławcza zostanie określona w ogłoszeniu o przetargu.


II. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w okresie od 17.03.2017 r. do 07.04.2017 r.

   

III. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ustala się do 28.04.2017 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.