BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099398
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2016 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z  28 listopada 2016 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 12:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący  członkami komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza MiG Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Robert Klimczak, inspektor wydziału oświaty, kultury i sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady;
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Pkt 3
Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września omówiła projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2017.

Radny Bogusław Kwiatkowski zapytał, czy kwota dotycząca zaliczki na budowę centrum przesiadkowego jest w budżecie przewidziana na podstawie porozumienia czy umowy?

Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września wyjaśniła, że jest podpisane odpowiednie porozumienie, które określa jaka kwota musi być refundowana po rozliczeniu projektu.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o dział 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”. Powiedział, że ponownie słyszy, że w projekcie jest budowa placów zabaw, dlaczego dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu nie robi się żadnych bonów albo nie organizuje kolonii, wczasów a stawia się kolejne place zabaw i promuje developerów?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że nie jest prawdą, że z tych pieniędzy promuje się developerów.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że robimy place zabaw dla developerów np. na ul. Daszyńskiego, Kościuszki, jest to płacone z tych pieniędzy, tak?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że nie. Plac zabaw przy             ul. Daszyńskiego nie był z tych pieniędzy robiony i nieprawdą jest to, że z tych pieniędzy promujemy developerów. Natomiast, odpowiadając na pytanie, jak te pieniądze są wykorzystywane na przeciwdziałanie alkoholizmowi, to po pierwsze trzeba pamiętać, że przepisy regulują to co my możemy a czego nie. Po drugie, najważniejsza w tym wszystkim jest profilaktyka i to, że organizuje się wszelkiego rodzaju imprezy, np. takie jak rajd rowerowy, jest to takie działanie profilaktyczne, które ma na celu aktywność, dbanie o zdrowie i więzi w rodzinach. Najważniejsze jest zapobieganie patologii, dużo ważniejsze od tego, żeby leczyć skutki, a jedno drugiemu tak naprawdę nie przeczy. To nie jest tak, że można sprowadzić ten program do sposobu wydawania pieniędzy do takiego stwierdzenia.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że za tamten rok w marcu 2016 r. otrzymał sprawozdanie z AA, w którym jest 463 000 zł koszt, stworzenie czasu wolnego dla dzieci, m.in. place zabaw.

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni powiedział, że nie ma tego sprawozdania przed sobą, więc nie zaprzeczy ani nie potwierdzi tych danych. Natomiast budowa placów zabaw z tych środków jest też możliwa.

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że jest możliwa ale czy konieczna? Czy tak bogata gmina nie może wygospodarować pieniędzy na place zabaw, a te pieniądze przeznaczyć na rodziny patologiczne?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że taki mamy pomysł na wydanie tych pieniędzy. Jeśli pan uważa, że powinno być inaczej to jeśli mogę zasugerować, proszę  złożyć wniosek najlepiej na piśmie, że chciałby pan, aby te pieniądze były w taki a nie inny sposób wykorzystane. Dobrze?

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że dobrze.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, w kontekście budowy mieszkań przy ul. Jana Pawła II oraz „mieszkanie +”, czy są prowadzone analizy połączenia tych zadań?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że są prowadzone analizy przez firmę, która pilotuje wprowadzenie programu „mieszkanie+”. Jest jedna z opcji omawiana przy tym programie, żeby była możliwość budowy mieszkań komunalnych w ramach tego programu. Jeśli będzie to lepsze rozwiązanie, to na pewno zostanie przeanalizowane. Póki co to zadanie jest w budżecie, ale przesunęliśmy rozpoczęcie tej budowy po to, żeby mieć czas na to, by się przekonać, że alternatywne możliwości będą lepszym rozwiązaniem. Program „mieszkanie+” jest wciąż dopracowywany i to jest pewna niedogodność.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, o drogę łączącą strefę wokół Volkswagena z drogą nr 92, czy realizacja tego zadania nastąpi w tym roku?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że jesteśmy na takim etapie, że w budżecie muszą być zarezerwowane środki na to zadanie, ale nie mamy wszystkich zgód od Autostrady Wielkopolskiej by tę inwestycję zrealizować.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński w zakresie budowy sali gimnastycznej w Kaczanowie zapytał, czy ta inwestycja została przesunięta na kolejny rok?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że w przetargu oferenci zaproponowali takie ceny, że przekraczały nasz plan. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

Radny Jan Drewniak zapytał o zakup nowych parkometrów, czy będą zakupione nowe w miejsce istniejących czy będzie rozszerzana strefa płatnego parkowania?

Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września wyjaśniła, że planuje się wymianę istniejących parkometrów w miarę potrzeb.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy zostały zwiększone środki na schronisko dla zwierząt? Czy będzie zakupiony samochód do zbierania zabitych zwierząt na autostradach? Jeżeli jest jeleń, po którego przyjeżdża jeden człowiek, a zwierzę to waży 500 kg, to jest to niemożliwe by zabrać go  samochodem jakim dysponujemy, dlaczego nie kupujemy auta z linką i wciągarką?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że środki na schronisko są zapewnione na poziomie, który był wcześniej i jest to kwota, która wystarczy na utrzymanie tego schroniska. Co do samochodu, to został zakupiony nowy, gdyż stary był wyeksploatowany. Nowy został tak wybrany, żeby była możliwość zainstalowania dodatkowo wciągarki.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, co zrobiła gmina wobec lekarzy, którzy nie podjęli działań wobec chorych zwierząt i przeprowadzenia dezynfekcji w schronisku?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że gmina nie podjęła działań, bo nie było takiej potrzeby. Informacje, że miała miejsce taka sytuacja są nieprawdziwe. Dezynfekcje są prowadzone regularnie, jest to udokumentowane, sprawdzaliśmy to.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że wolontariusze twierdzą, że zawieźli psa na badanie do innego lekarza i pies miał parwowirozę.

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że słyszał o takim przypadku, w którym pies jednego dnia trafił do schroniska, a drugiego dnia został wydany osobie, która była nim zainteresowana. Prawdopodobnie ten wirus przyszedł z tym psem do schroniska. Uważam, że nie może być tak, że zbyt wcześnie bez okresu kwarantanny psy będą dalej przekazywane do adopcji. Zostały przeprowadzone testy na obecność tego wirusa w schronisku i zostało potwierdzone, że tego wirusa w schronisku nie ma. Prawdą jest to, że ten wirus wokół Wrześni występował i nie byłoby zdziwienia gdyby taki chory pies do schroniska trafił. Sprawdzamy wszystkie sygnały. Podeszliśmy do sprawy poważnie, weryfikowaliśmy to także z wolontariuszami.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o remont dachu w Grzybowie. W zeszłym roku podczas wichury został uszkodzony dach szkoły. Czy dach był ubezpieczony? Ile ubezpieczalnia zapłaciła za powstałe szkody?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że to nie dotyczy budżetu, ale by podać kwotę trzeba to sprawdzić. Budynki gminne zawsze są ubezpieczone.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy w każdym razie 220 tys. zł na remont dachu nie było z gminnego budżetu, a z ubezpieczalni, tak?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że nie. Gmina wyłożyła środki na remont tego dachu z własnego budżetu.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, dlaczego pisze się nieprawdę, że wichura uszkodziła dach, a ubezpieczalnia nie zapłaciła za remont dachu tylko gmina? Zostały wydane środki podatników, w tym więc także moje.

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że nie odpowie z głowy jak wysokie ubezpieczenie zostało wypłacone. Umówmy się, że radny otrzyma informację w terminie późniejszym, np. na koniec komisji. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy w planie jest budowa chociaż części kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że przede wszystkim gmina skupiła się na kanalizacji Psar Małych, ponieważ priorytetem są sytuacje, kiedy można pozyskać środki zewnętrze. Jeśli komisja sobie życzy to można na osobnym posiedzeniu omówić wszystkie plany dotyczące kanalizacji terenów gminy.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jeśli chodzi o kanalizację w Psarach, to nie wie czy to prawda, ale słyszał, że właścicielowi firmy przy ul. Czerniejewskiej gmina wywoziła na swój koszt nieczystości, a on płacił jak za kanalizację, to jest trzy razy taniej.

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że pierwszy raz o czymś takim słyszy.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że gmina nikomu nie płaciła za wywóz nieczystości.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy to co mówi jest nieprawdą?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że nieprawdą jest, że gmina płaciła za takie usługi. 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017.

Pkt 4
Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022.

Pkt 5
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego omówił:
- projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gutowie Małym nr ewid. dz. 93 (załącznik nr 3);
- projekt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 (załącznik nr 4).

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy przy boiskach zaplanowano toalety, ponieważ gdy szkoły są zamknięte, byłby potrzebny dostęp do toalet?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego wyjaśnił, że projekty nie uwzględniają toalet a przy obiektach tego typu dotąd budowanych nigdzie nie było toalet. Są to duże dodatkowe koszty.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w Niemczech na tego typu obiektach są toalety i prysznice.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że gmina dysponuje ograniczonymi środkami i stara się te środki wydatkować racjonalnie.

Radny Jan Drewniak powiedział, że nie powinno się brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, gdzie zlokalizować boisko tylko parametr ilości dzieci w określonym wielu, trzeba spojrzeć szerzej i wziąć pod uwagę czemu te boiska mają służyć, np. m.in. przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znam uwarunkowania społeczne młodzieży, która nie ma co robić z wolnym czasem i wymyśla różne rzeczy, ponieważ byłem sołtysem Obłaczkowa i moim zdaniem takie boisko w tej wsi by się przydało. Nie mam nic przeciwko Gutowie Małemu, ale Obłaczkowo to wieś podmiejska, rozwojowa, gdzie jest dużo działek budowlanych. Po trzecie sąsiedztwo dużych fabryk. To argumenty za tym, żeby budować takie boisko w Obłaczkowie.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że program ten jest rozpisany na dwa lata i nie wykluczone, że w dalszej kolejności będziemy starać się pozyskać środki na budowę drugiego boiska i w ten sposób zrealizowane zostaną oba zadania.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że uważa, iż boisko w Gutowie Małym jest bardziej uzasadnione, bo jest tam budynek po szkole i przedszkole, a nie ma gdzie grać np. w piłkę i to boisko bardzo się przyda.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała propozycję budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gutowie Małym nr ewid. dz. 93 (załącznik nr 3).

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o informację na temat programu mieszkaniowego i jakie  są przeznaczone pod ten program tereny. Czy prawdą jest, że przeznaczono teren z „błędem” i idzie tam ropociąg? I gdzie mamy inne tereny? I czy są na te tereny miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy trzeba je przygotować?

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że informacja jest nieprawdziwa.  Gmina Września od razu po ogłoszeniu, że taki program będzie wdrażany zastanawiała się jak można z tego skorzystać. Wytypowaliśmy pięć potencjalnych lokalizacji, ponad 100 ha, bez zobowiązań, były to grunty należące do Skarbu Państwa albo do gminy. Oczywiście nie chodzi o to, że całość jest pod zabudowę, tylko jakaś część tego terenu. Lista nie była zamknięta. Niczego nie przesądzano. Otrzymaliśmy zwrotną informację z BGH Nieruchomości, że nasze propozycje są najpoważniejsze w Wielkopolsce, wiedzieliśmy, że wzbudziliśmy zainteresowanie.  Ocenia się tylko potencjał, możliwości. Prawdą jest, że wśród tych pięciu obszarów był obszar 76 ha na terenie Sokołowa, przez który przechodzi ropociąg. Nieprawdą jest, że był to błąd i niewiedza, że wskazano ten obszar i zapomniano o ropociągu. Jest to tak duży obszar, że można wybudować dużo mieszkań. Gdy wypracowano stanowisko, że zostanie podpisany list intencyjny, to wskazaliśmy kolejne 3 lokalizacje. I jeden z tych gruntów wzbudził największe zainteresowanie. To jest teren przy ul. Armii Poznań. Jeszcze nie wiadomo, w którym miejscu ten pilotaż się rozpocznie. Chcemy by właśnie u nas nastąpił początek realizacji tego programu, bo nie chodzi o politykę tylko o to, żeby powstały przystępne mieszkania we Wrześni przy wykorzystania pieniędzy z zewnątrz.
Korzystamy z istniejących miejscowych planów. Chcemy by udział gminy ograniczał się do udziału w formie aportu gruntu, a reszta to środki zewnętrzne. Na razie ten program się formalizuje i trudno coś na pewno powiedzieć jak będzie się odbywać, dlatego musimy jeszcze być cierpliwi. Lokalizacje były publicznie prezentowane i po komisji przekażę informacje na ten temat.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że 21 grudnia p. Brzóstowicz złożył w kancelarii pismo skierowane do przewodniczącego komisji rozwoju wsi w sprawie wydzielenia drogi zastępczej. Czy przewodniczącego obowiązuje kpa? Człowiek nie otrzymał odpowiedzi. Za jego domem są działki gminne i zagrodzono drogę dając złe warunki zabudowy. Otrzymał odpowiedź od Burmistrza, a od Rady nie. Nie ma dojazdu do działek gminy i to jest działanie na szkodę gminy poprzez wydanie złych warunków zabudowy.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie otrzymał takiego pisma i nie zna go. Proszę, by Burmistrz wyjaśnił tę sprawę.

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni odpowiedział, że nie zgadza się, że to jest działanie na szkodę gminy i przygotuje na kolejną komisję informację na ten temat. Ten Pan może przejechać przez własne podwórko na teren, który dzierżawi od gminy z tyłu, nie robi tego, a oczekuje od gminy, że zabierzemy komuś grunt na poszerzenie drogi gminnej po to, żeby tamtędy mógł przejechać. Byłem tam osobiście i wielokrotnie z tym Panem rozmawialiśmy. Jeśli komisja wyrazi takie życzenie, to nie ma problemu, żeby ten temat omówić w oparciu o dokumentację.  Mam po prostu inne zdanie niż radny.

Radny Jan Drewniak powiedział, że po 10 latach jest utwardzana droga w Obłaczkowie na tzw. kozim rynku, mimo że długo, ale w imieniu mieszkańców dziękuje.

Karol Nowak zastępca Burmistrza MiG Wrześni powiedział, że jeszcze udzieli informacji na temat dachu szkoły w Grzybowie. Budynek szkoły jest udostępniony stowarzyszeniu przez gminę na podstawie umowy użyczenia z maja 2006 r. Pierwotnie w umowie było zapisane, że ubezpieczenie budynku ciąży na szkole i to nie gmina występowała o odszkodowanie a mogła to zrobić szkoła. Jest aneks z 1 czerwca 2015 r., zobowiązujący użyczającego, czyli gminę do remontów kapitalnych, w tym pokrycia dachowego. Remont dachu, że gmina to zrobiła z otrzymanego odszkodowania nie jest prawdą.

Pkt. 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13:00 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Robert Klimczak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.