BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13561235
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

ZARZĄDZENIE NR 2
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
z dnia 2 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania
z samochodów służbowych i ciągników rolniczych
stanowiących własność Gminy Września

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala się normy maksymalnego zużycia paliwa przez samochody służbowe oraz ciągniki rolnicze będące w dyspozycji Urzędu Gminnego we Wrześni.

Norma zużycia paliwa w litrach / 100km.

Lp.
Marka samochodu i nr rejestracyjny
Rodzaj paliwa
Norma zużycia paliwa (w litrach na 100km)
1.
Volkswagen T5 PWR 161AX
ON
10,5*
2.
Volkswagen T5 PWR CY01
ON
11,5*
3.
Volkswagen T4 PWR 50NE
ON
10,5*
4.
Volkswagen CRAFTER PWR 607CH
ON
13*

Norma zużycia paliwa w litrach dla ciągników rolniczych L / mtg.

Lp.
Marka ciągnika rolniczego
i nr rejestracyjny
Rodzaj paliwa
Norma zużycia paliwa L/mtg.
1.
Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR XT26
ON
3,6*
2.
Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR YT30
ON
3,6

* na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Poznaniu

Komendant Straży Miejskiej podejmuje decyzję o przydzieleniu do korzystania danemu pracownikowi następujących samochodów służbowych i ciągników rolniczych:

- Volkswagen T5 PWR 161AX
- Volkswagen T5 PWR CY01
- Volkswagen T4 PWR 50NE
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI PWR 607CH
- Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR XT26
- Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR YT30

§ 2

Ustala się zasady korzystania z samochodów służbowych i ciągników rolniczych.

1. Z pojazdów korzystają pracownicy Urzędu Gminy we Wrześni wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych.
2. Pracownicy korzystający z pojazdu zobowiązani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.
3. Pojazdem kieruje osoba zatrudniona w Urzędzie Gminnym we Wrześni lub inna osoba zatrudniona na umowę cywilno - prawną.
4. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do:
a) dbania o czystość i estetyczny wygląd pojazdu oraz zgłaszania ewentualnych usterek i koniecznych napraw,
b) zachowania zasad bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy,
c) codziennej obsługi technicznej pojazdu oraz przestrzegania harmonogramu przeglądów technicznych wynikających z instrukcji obsługi,
d) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz samochodu służbowego i ciągnika rolniczego,
e) postępowania zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i zaleceniami ubezpieczyciela w przypadku wypadku drogowego, kolizji, kradzieży pojazdu bądź elementów jego wyposażenia,
f) przestrzegania obowiązujących norm zużycia paliwa,
g) prowadzenia dokumentacji związanej z korzystaniem z pojazdu do niniejszego zarządzenia i miesięczne rozliczenie zakupu i zużycia paliwa,
h) zakupu paliwa w wyznaczonych stacjach paliwowych,
i) w sytuacjach koniecznych, gdy nie można skorzystać z wyznaczonych stacji paliwowych, dopuszcza się możliwość zakupu paliwa w innych stacjach.
Wydatki powstałe w wyżej określonych sytuacjach wymagają pisemnego uzasadnienia dołączonego do faktury.
5. Wszelkie sankcje karne wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa kierujący pojazdem.
6. Użytkownikowi pojazdu zabrania się udostępniania go osobom nieupoważnionym.

7. Po zakończeniu pracy pojazdy parkowane są w garażach:
a)Volkswagen T5 PWR 161AX przy ul. Gen. Sikorskiego 38
b) Volkswagen T5 PWR CY01 przy ul. Słowackiego 39
c) Volkswagen T4 PWR 50NE przy ul. Gen. Sikorskiego 34
d) Volkswagen Crafter 2.0 TDI PWR 607CH przy ul. Gen. Sikorskiego 38
e) Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR XT26 Park im. Dzieci Wrzesińskich
f) Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR YT30 Park im. Dzieci Wrzesińskich
W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Wrześni może wyrazić zgodę na garażowanie samochodu służbowego i ciągnika rolniczego w innym miejscu gwarantującym jego bezpieczeństwo.
8. Korzystanie z pojazdu poza granicami gminy i granicami Polski jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Burmistrza lub upoważnionej przez Burmistrza osoby, na podstawie delegacji służbowej.

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Volkswagen T-4 PWR 50NE będącym w dyspozycji Straży Miejskiej oraz Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Volkswagen Transporter T5 PWR CY01 będącym w dyspozycji Straży Miejskiej we Wrześni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.