BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456206
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przetargi 2017
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
21015_grafika
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - odpowiedzi na pytania, modyfikacja przedmiaru robót
.
21025_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21014_grafika
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Kaczanowie
.
21013_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2018 roku
.
21012_grafika
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2018 roku
.
20973_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych - odpowiedzi na pytania
.
21007_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
.
20986_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2
.
20984_grafika
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
.
20963_grafika
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2018 roku
.
20959_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
20951_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie Parku w Marzeninie dz. geod. nr 54
.
20918_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej (II post.) - wyjaśnienia siwz, zmi
.
20946_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2018 roku
.
20936_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2018 roku
.
20935_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2018 roku
.
20932_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Wrześni
.
20898_grafika
Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu" (łącze podstawowe) - zmiana terminu składania ofert, wyjaśnien
.
20886_grafika
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - wyjaśnienia siwz
.
20916_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2018 roku
.
20856_grafika
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
.
20880_grafika
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września
.
20857_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej - zmiana terminu składania ofert,
.
20858_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej - wyjaśnienia siwz
.
20837_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Września - wyjaśnienia siwz (2), zmiana terminu składania ofert
.
20714_grafika
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019 - informacja o sprostowaniu ogłoszenia
.
20844_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (V postępowanie)
.
20812_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie miasta Wrześni - modyfikacja siwz
.
20736_grafika
Naprawa boisk szkolnych na terenie Gminy Września - odpowiedzi na pytania (2)
.
20751_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: Obłaczkowo, Psary Polskie, ul. Parkowa we Wrześni - odpowiedź na pytanie
.
20750_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni (II postępowanie)
.
20749_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2018 roku
.
20747_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kaczanowie (II postępowanie)
.
20746_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową wzdłuż ul. Objazdowej
.
20725_grafika
Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni (III postępowanie) - modyfikacja siwz
.
20724_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (IV postępowanie)
.
20705_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni
.
20698_grafika
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleparzu
.
20694_grafika
Budowa oświetlenia w Gminie Września
.
20672_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Wiejskiej w Kaczanowie
.
20654_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew w rejonie Zalewu Lipówka
.
20609_grafika
Montaż zewnętrznych urządzeń fitness na terenie Gminy Września - modyfikacja SIWZ
.
20622_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie Gminy Września - modyfikacja siwz - zmiana terminu składania ofert
.
20631_grafika
Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
.
20630_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2017/2018”
.
20627_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Radomice gm. Września w zakresie chodnika
.
20615_grafika
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Września
.
20608_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej (II postępowanie)
.
20552_grafika
Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
20586_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września - odpowiedź na pytanie
.
20585_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: Marzenin ul. Zapłocie, Gonice (II postępowanie)
.
20553_grafika
Dostawa podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi - wyjaśnienia siwz
.
20584_grafika
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
20564_grafika
Zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego w ramach doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska
.
20551_grafika
Budowa plenerowej siłowni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (II postępowanie)
.
20476_grafika
Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Lipówka – rozbudowa placu zabaw - wyjaśnienia siwz
.
20519_grafika
Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla przepompowni – tłoczni TPs-4
.
20518_grafika
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
.
20465_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - wyjaśnienia siwz
.
20517_grafika
Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym nr ewid. dz. 93
.
20477_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Obłaczkowo, Otoczna, Słomowo (II postępowanie)
.
20475_grafika
Remonty świetlic wiejskich w Gozdowie, Obłaczkowie i Stanisławowie
.
20474_grafika
Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Słowackiego (prawa strona)
.
20469_grafika
Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni (II postępowanie)
.
20421_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ul. Ogrodowej we Wrześni - uzupełnienie o kosztorysy w wersji edytowalnej
.
20457_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni (III postępowanie)
.
20456_grafika
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
.
20455_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (III postępowanie)
.
20420_grafika
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89 - wyjaśnienia siwz
.
20436_grafika
Przebudowa drogi gminnej w m. Chocicza Mała w zakresie budowy przejść dla pieszych – ETAP 1 (II postępowanie)
.
20427_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Węgierki, ul. Lipowa (II postępowanie)
.
20419_grafika
Budowa plenerowej siłowni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
20414_grafika
Dostawa podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi
.
20410_grafika
Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni
.
20339_grafika
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
.
20400_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: w m. Obłaczkowo, Otoczna, Słomowo
.
20402_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września w m. Marzenin ul. Zapłocie, Gonice
.
20397_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rekultywacją kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września (II postępowanie)
.
20394_grafika
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
.
20395_grafika
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska
.
20372_grafika
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach (II postępowanie) - odpowiedź na pytania (2)
.
20392_grafika
Przebudowa drogi gminnej w m. Chocicza Mała w zakresie budowy przejść dla pieszych – ETAP 1
.
20391_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Węgierki, ul. Lipowa
.
20336_grafika
Zakup sprzętu sportowego sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
20346_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rekultywacją kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września
.
20288_grafika
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 / 6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach - odpowiedź na pytanie (3)
.
20331_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” (III postępowanie)
.
20215_grafika
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września - odpowiedzi na pytania
.
20223_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni (II postępowanie) - wyjasnienia siwz
.
20302_grafika
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
20296_grafika
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin – Kawęczyn od węzła W95 do węzła W105 (II postępowanie)
.
20104_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Wrześni łączącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września - wyjaśnienia siwz
.
20225_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” (II postępowanie)
.
20173_grafika
Budowa mobilnego systemu zasilania gwarantowanego budynku głównego UMiG, budynku OPS oraz serwerowni wraz z automatyką - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
.
20217_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni
.
20216_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników w Gminie Września
.
20172_grafika
Przebudowa pomieszczeń części budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert
.
20171_grafika
Zagospodarowanie terenu przy Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - modyfikacja siwz (2)
.
20190_grafika
Rozbudowa placów zabaw w Gminie Września
.
20189_grafika
Remont w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni (III postępowanie)
.
20188_grafika
Zakup materiałów drogowych
.
20184_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kaczanowie oraz budowy drogi gminnej w Węgierkach (II postępowanie)
.
20183_grafika
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni (II postępowanie)
.
20182_grafika
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
.
20176_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”
.
20149_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni - wyjaśnienia siwz (2)
.
20125_grafika
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin – Kawęczyn od węzła W95 do węzła W105 - wyjaśnienia i modyfikacja siwz
.
20127_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni - wyjaśnienia oraz modyfikacja siwz
.
20169_grafika
Roboty remontowe w budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni
.
20164_grafika
Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzenia w Białężycach, gm. Września
.
20159_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe
.
20158_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kaczanowie oraz budowy drogi gminnej w Węgierkach
.
20156_grafika
Zakup urządzeń WiFi (WLAN) wraz z integralnym oprogramowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem w istniejącej infrastrukturze sieciowej
.
20115_grafika
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym - modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert
.
20141_grafika
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Września w 2017 roku
.
20077_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (wyjaśnienia siwz)
.
20131_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
20129_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
.
20121_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie - modyfikacja siwz
.
20123_grafika
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni
.
20076_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe - wyjaśnienia siwz (2)
.
20092_grafika
Zakup wyposażenia dla szkół Gminy Września - wyjaśnienia siwz
.
20091_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Otocznej - odpowiedzi na pytania
.
20099_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki
.
20093_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic, ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowy dróg gminnych
.
20003_grafika
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
.
20055_grafika
Remont w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni (II postępowanie)
.
20044_grafika
Zakup worków do selektywnej odpadów komunalnych w Gminie Września
.
20043_grafika
Wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach rekreacyjnych na terenie Gminie Września
.
20013_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną drogą gminną położoną w Obłaczkowie - wyjaśnienia siwz
.
20004_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku” - wyjaśnienia siwz
.
20041_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Września
.
20001_grafika
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
.
19987_grafika
Budowa małego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Września na dz. geod. nr 46/1
.
19951_grafika
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni - wyjaśnienia siwz
.
19984_grafika
Remont w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
19949_grafika
Remonty w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni-wyjaśnienia siwz
.
19974_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
19971_grafika
Remont ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
19944_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie
.
19936_grafika
Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
19903_grafika
Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkól w Otocznej - odpowiedzi na pytania (3)
.
19939_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Nowym Folwarku
.
19925_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
19861_grafika
Produkcja książki „Kolekcja Wrzesińska 2016 – Rafał Milach”
.
19818_grafika
Zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
19837_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
.
19703_grafika
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - odpowiedź na pytania
.
19619_grafika
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia SIWZ (6)
.
19780_grafika
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku (II postępowanie)
.
19750_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
19694_grafika
Dostawa autobusu jednoczłonowego niskowejściowego elektrycznego - wyjaśnienia SIWZ (2)
.
19711_grafika
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - wyjaśnienia siwz (3)
.
19753_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
19726_grafika
Budowa instalacji teletechnicznej, systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji systemu włamania i napadu w sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - Wyjaśnienia SIWZ (2)
.
19738_grafika
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
19734_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19732_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UMiG Września w 2017 roku
.
19688_grafika
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie- wyjaśnienia SIWZ
.
19689_grafika
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie - wyjaśnienia SIWZ
.
19704_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2017 roku
.
19705_grafika
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
.
19686_grafika
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
.
19608_grafika
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych - odpowiedzi na pytania
.
19629_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - budowa sali gimnastycznej przy SSP w Kaczanowie (III postępowanie)
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.