BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458038
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 9 listopada 2016 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Edukacji
z dnia  9 listopada 2016 r.Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Przywitał radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno–Komunalnego;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Robert Klimczak, inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).  Do przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni wpłynął wniosek pana Roberta Czwajdy, o możliwośc zabrania głosu na sesjach i komisjach (załącznik nr 6).
Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, 1 głosem „za”, 12 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” nie udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom  położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej. Poinformował, że załącznik mapowy zostanie poprawiony na sesję, ponieważ kolorem zaznaczono fragment, który nie jest własnością Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom  położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom  położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom  położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom  położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej.

b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, co to za pomieszczenia przynależne aż 104 m2?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że pomieszczenia przynależne 104 m2 to są strych, piwnica oraz część budynku gospodarczego, stąd taka duża powierzchnia. Przed uchwałą zostało to na nowo zinwentaryzowane, zmierzone i faktycznie taka powierzchnia występuje.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie.

c)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka.

d)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka.
Do sali sesyjnej wszedł radny Piotr Matuszewski. Od tej chwili w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej brało udział 5 radnych.

e)
Salę sesyjną opuścił przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak. Od tej chwili w posiedzeniu Komisji Komunalno – Finansowej oraz Komisji Edukacji brało udział po 5 radnych.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że chciałby dopowiedzieć na temat projektów uchwał podatkowych, których nie będzie. Podobnie jak w roku 2016 w 2017 stawki podatków od nieruchomości oraz transportowych pozostają na niezmienionym poziomie. Stawek od nieruchomości nie ma potrzeby uchwalania co rocznie, jeżeli się nie zmieniają, natomiast jeśli chodzi o podatek transportowy, o ile mieści się w widełkach publikowanych przez Ministra Finansów, również nie ma potrzeby uchwalania, zostaje stawka z roku poprzedniego.
Obowiązuje również nadal uchwała z jesieni 2014 roku, o tym, że mieszkańcy Miasta i Gminy Września nie płacą podatków od budynków mieszkalnych.

f)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest zapotrzebowanie na 15 osób, a tak naprawdę do aktywizacji nadawało by się 150, czy nie ma możliwości, aby zwiększyć tę liczbę godzin tam gdzie te osoby mogłyby z takiej aktywizacji korzystać?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że w poprzednich latach było tych osób więcej, w ubiegłym roku było już tylko 15 osób, z tego względu, że  spada bezrobocie w naszej gminie i to w sposób gwałtowny. W związku z tym osoby, które mają do wyboru udział w pracach społecznie użytecznych, a podjęcie zatrudnienia, w którym uzyskują chociażby minimalną płacę, wybierają korzystniejsze dla siebie zatrudnienie. Prace społecznie użyteczne tak naprawdę zostały przeznaczone dla bezrobotnych kobiet, które mają np. dzieci niepełnosprawne na utrzymaniu i nie są w stanie podjąć pracę w pełnym wymiarze godzin czy prace zmianowe. Kobiety powyżej 55 roku życia oraz kobiety, które mają dzieci niepełnosprawne bardzo chętnie wykonują te pracy, tym bardziej, że dają nam gwarancję wykonywania pracy o dobrej jakości.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017.

g)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie  powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy nie było nigdzie bliżej takiego ośrodka?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że jest taki ośrodek bliżej w Raszewach, ale nie wyraził zainteresowania przyjmowania mieszkańców z gminy Września, ponieważ już mają miejsca zaplanowane dla gminy Jarocin i gmin sąsiednich.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

h)
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o drogę zmykającą układ komunikacyjny, czy jest szansa, że kiedyś to zostanie zrealizowane?

Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że koszt inwestycji jest tak duży, że na obecnym etapie nie stać nas na to, żeby sfinansować tę inwestycję z własnych środków. Jeżeli w przyszłości pojawi się program, w ramach którego będziemy mogli pozyskać środki zewnętrzne to jak najbardziej.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami „za, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

i)
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Komisja Komunalno Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na salę sesyjną wrócił Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak. Od tej pory w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunalno – Finansowej brało udział po 6 radnych. 

Pkt 4
Radny Maciej Baranowski zapytał, ile tak naprawdę ze środków finansowych w postaci podatku otrzymamy w 2017 roku od Volkswagena? Następnie radny powiedział, że ma apel do mieszkańców, w szczególności do jednego mieszkańca, mianowicie poinformował, że radni odbywają dyżury dwa razy w tygodniu, z którego radni sporządzają protokoły, w związku z tym miałby uprzejmą prośbę zarówno do pana Roberta Czwajdy jak i do mieszkańców, aby z takiej formy komunikowania się korzystali. Powiedział, że po to są dyżury, aby mieszkańcy mieli możliwość zabierania głosu w danej sprawie. Poprosił radnych, aby udzielili głosu panu Robertowi Czwajdzie dlaczego nie przychodzi na dyżury radnego Macieja Baranowskiego?

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zachowaniem jakie miało miejsce na ostatniej sesji takie jak gwizdanie, zamknął sobie Pan Czwajda możliwość zabierania głosu na tej sali dopóki nie zostanie radnym. Chuligaństwa i terroryzmu, które Pan Czwajda próbuje tutaj uprawiać powinno się nie tolerować i nie udzielać w związku z tym panu głosu. Radny Baranowski chciał Pana wychować, ale wychowywanie odbędzie się na dyżurze a nie tutaj na komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Nowak zapytał czy radny Maciej Baranowski podtrzymuje swój wniosek  o udzielenie głosu panu Robertowi Czwajdzie?
Radny Maciej Baranowski odpowiedział, że to było by niegrzeczne formułowanie pytania w jedną stronę bez możliwości udzielenia odpowiedzi. Traktujmy się poważnie. Pomijam wszystkie wybryki, wyskoki pana Czwajdy na sesjach Rady Miejskiej, chrząkanie, chichoty, może tak po prostu ma.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że miałby przeciwny apel do radnych, żeby się nie zacietrzewiali i nikogo nie oceniali, czy to robi dobrze czy źle, każdy robi coś na rzecz miasta jak umie i dajmy każdemu szansę.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 7 głosami „za”, 8 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” nie udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 16:50 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/radny Bogdan Nowak

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/radny Radosław Garbarek

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.