BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463393
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 27 września 2016 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Edukacji
w dniu  27 września 2016 r.Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Przywitał radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 3) oraz 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno–Komunalnego;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Robert Klimczak, inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie.

b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31.

Do wspólnego posiedzenia komisji dołączyli radni Szymon Paciorkowski i Tomasz Frankowski. Od tej chwili w Komisji Edukacji uczestniczy 7 członków  a w Komisji Komunalno - Finansowej uczestniczy 8 członków.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że w uzasadnieniu w pierwszej uchwale jest podany tryb tylko przetargu a w drugiej jest, że w przetargu nieograniczonym, czym się te procedury różnią?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że w jednym jak i w drugim przypadku chodzi o przetargi nieograniczone.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31.

c)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

d)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo.

e) Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał czy ktoś przedstawił swoje odmienne poglądy lub propozycje do tego projektu?
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że tak. Jedno ze stowarzyszeń w e-mailu skierowanym do p. Burmistrza, zwróciło się, żeby w programie współpracy w pkt. VI pkt. 6 dopisać „wspieranie działań w sferze ochrony zabytków i wspieranie działań dotyczących renowacji cmentarzy  i miejsc pamięci”. Drugi punkt „wspieranie działań dotyczących renowacji cmentarzy i miejsc pamięci”, został dopisany. Działania w sferze zabytków są związane z inną ustawą.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy oprócz tego są jeszcze jakieś zmiany w stosunku do ubiegłorocznego programu?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że jest to powtórzenie, poza tą jedną zmianą.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

f)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał ile pieniędzy poszło na budowę i remont placów zabaw za ten rok?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiedziała, że ten rok się jeszcze nie zakończył, trzeba sprawdzić tę informację, ale jest to dość spora kwota.

Radny Janusz Czyż powiedział, że ma pytanie dotyczące porad konsultacyjnych. Zaważyłem, że bardzo mocno wzrosła liczba porad psychologicznych, natomiast bardzo spadła liczba porad prawnych, przy podobnym poziomie pomocy pedagogicznej. Zastanawiam się jakie są przyczyny tego?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiedziała, że faktycznie porady prawnicze zmalały już w 2014 r., natomiast 2015-2014 jest to ten sam poziom, natomiast jeśli chodzi o porady psychologa to w punkcie powstała grupa terapeutyczna, grupa wsparcia dla kobiet, które zaznały przemocy. W tej grupie wsparcia częściej kobiety korzystały z porad psychologa.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ma pytanie dotyczące tabeli 1, skala problemu według danych szacunkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chodzi o liczbę ofiar przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym w Gminie Września, jest podana liczba 1189 osób dorosłych i 1189 dzieci, czy to jest zbieżność, że te wartości są takie same czy jakiś błąd się zakradł?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiedziała, że to może być błąd i sprawdzi to.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

g)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że załącznikiem do uchwały jest strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Września na lata 2016-2020, czy zlecono ją firmie zewnętrznej czy pracownicy OPS-u ją sporządzili?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że moderatorem była firma zewnętrzna, która sprawowała nadzór merytoryczny, natomiast strategia była opracowana siłami OPS.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że  zastanawia się przy wynikach ankiet, ponieważ 37 ankiet na 45 tys. mieszkańców gminy, to są głębokie okolice błędu statystycznego. Jeżeli chcemy na tej podstawie wyciągać wnioski, to powiedziałbym, że jest to ryzykowne.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że ankiety były wyłożone, były przedstawione mieszkańcom, można było odpowiadać na nie. Dostaliśmy zwrotnie bardzo niewiele ankiet. Żeby nie lekceważyć pracy tych ludzi, którzy zadali sobie trud wypełnienia ankiet, napisaliśmy tak jak to wygląda. Otrzymaliśmy 37 ankiet zwrotnych, a rozdaliśmy ok. 200.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020. 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020. 

h)
Zbigniew Bieńko radny Rady Miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. i sprzedaży odcinka instalacji kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o. o. zależną od U M i G Września osobie fizycznej pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie odnosząc się szczegółowo do uzasadnienia pana radnego Zbigniewa Bieńko, chciałby poruszyć kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, na okoliczność głównego zarzutu, który podejmuje kolejny raz w projekcie pan radny, odpowiem że opinia radcy prawnego zarówno za pierwszym razem jak i teraz jest negatywna. Rozumiem pana radnego, mam świadomość do czego się pan odwołuje. Gdy pisałem wtedy tę uchwałę, ponieważ również złożyłem podobną uchwałę, myśląc podobnie jak pan Bieńko, oparłem się wyłącznie na statucie, natomiast radca prawny mi to zmienił, dla mnie jest to teraz dyskusja  kto ma rację czy pan radny czy prawnik, który na tym się zna, dla mnie jest przekonująca opinia radców prawnych, ale oczywiście pan radny Zbigniew Bieńko może mieć zupełnie inny pogląd. Przypomnę, że pan radny miał propozycję wzięcia udziału w pracach tej komisji, która została powołana przez Radę Miejską. Zwrócono wielokrotnie panu radnemu, gdy pierwszy raz radny zgłaszał swój projekt uchwały, że nie można ograniczać praw radnym. Ostatnią rzecz, na którą warto zwrócić uwagę jest to, że uchwała po przyjęciu przez Radę Miejską po powołaniu Komisji Nadzwyczajnej trafiła do nadzoru wojewody  wielkopolskiego i nie spotkała się z żadnymi zastrzeżeniami.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że tamta komisja została powołana z błędem legislacyjnym i nie wie po co pan przewodniczący ciągnie ten wątek. Uchwała z błędem została zatwierdzona, nie wiem jak rada pracuje, że jedną uchwałę z błędem przyjmuje a drugą odrzuca.

Radny Maciej Baranowski skierował pytanie do radnego, czy uzyskał na tym projekcie uchwały akceptację jakiegokolwiek radcy prawnego?

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że radca prawny, który uchwałę zatwierdza, to w zasadzie wystarczy umiejętność dobrego czytania, wiadomo, że przewodniczącego rady powołuje rada a nie komisja no to trudno, żebym wydawał pieniądze i na darmo zatrudniał innych radców prawnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że mam nadzieję, że pan się przejęzyczył, rzeczywiście przewodniczącego Rady Miejskiej wybiera rada, a pan ma na myśli przewodniczącego komisji. Mając słowo radcy prawnego jednego i drugiego przeciwko słowu pana radnego Z. Bieńko z całym szacunkiem do pana radnego wybieram pogląd wyrażony przez radców prawnych, którzy mają duże doświadczenie.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że radziłby radnym przeczytać statut gminy Września, w którym wyraźnie jest to napisane. Po co chodzić do prawnika i wydawać pieniądze, nie mam pojęcia.

Radny Maciej Baranowski zadał pytanie projektodawcy, czy par. 2 jest świadomie tak skonstruowany, że przewagę liczebną komisji będą stanowić radni nie należący do Klubu Unii Wrześnian, gdyż to ogranicza prawo radnego do pracy w komisji, jeśli ja mógłbym się odnieść do meritum pana uchwały co do treści, natomiast par. 2 uważam, że absolutnie ogranicza moje i nie tylko moje prawo do wyboru, gdyż tylko jeden radny w zasadzie mógłby z pozostałych 19 brać udział w pracy komisji. Czy w tej kwestii mógłby się pan odnieść do stanowiska?

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że zawsze będą jakieś ograniczenia. Rada będzie liczyła ileś osób, zawsze ktoś może powiedzieć, że nie jest zabronione uczestniczenie w komisji, także tu żadnego radnego nie można wskazać z imienia i nazwiska, który nie może brać udziału w komisji. Tym nie mniej ja zgłosiłem uchwałę, żeby rozwiązać problem, jeśli będą jakieś zmiany na sesji, ktoś ma inne zdanie i ono zostanie przegłosowane to nie widzę żadnego problemu. Zostałem radnym po to, aby rozwiązywać problemy. Nie uchylam się, że to jest moja komisja, moja uchwała. Upieram się, że trzeba wyjaśnić problemy jakie stoją przed radą. To jest jedyny cel, który przede mną istnieje. Jeśli klub Unii Wrześnian potrafi wskazać takie plany, że wyjaśnia sprawę bez mojego udziału, to będę tylko zadowolony i będę bił brawo na zakończenie komisji.

Radny Grzegorz Dobrosielski zaproponował, żeby może wyrzucić par. 2 z projektu uchwały. Jest zgoda na to?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że każdy radny ma prawo zgłosić poprawki do uchwały. Nie widzę problemu, żeby taka poprawka została zgłoszona. Ja uważam, że taka komisja pracowałaby dobrze, jeśli zostanie przegłosowana inna komisja to proszę bardzo.

Przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Nowak zapytał radnego Grzegorza Dobrosielskiego czy chciałby zgłosić poprawkę do projektu uchwały?

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że tylko proponował takie rozwiązanie.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 1 głosem „za”, 0 „wstrzymujących się”, 7 „przeciw”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. i sprzedaży odcinka instalacji kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o. o. zależną od U M i G Września osobie fizycznej pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 0 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”, 6 „przeciw”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. i sprzedaży odcinka instalacji kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o. o. zależną od U M i G Września osobie fizycznej pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. i sprzedaży odcinka instalacji kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o. o. zależną od U M i G Września osobie fizycznej pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 0 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”, 4 „przeciw”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. i sprzedaży odcinka instalacji kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o. o. zależną od U M i G Września osobie fizycznej pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

j)
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów omówiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że chciałby zapytać o teren pomiędzy Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich, a kładką przez Wrześnicę, za blokami przy ul. Kościuszki. Ten teren w chwili obecnej jest kompletnie zarośnięty, bezdomni urządzili tam sobie legowiska. Miałbym prośbę przy okazji tego punktu, żeby naświetlić ten problem.

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że projekt tej uchwały dotyczy obszaru, który łatwiej określić, teren gdzie znajduje się górka do zjeżdżania na sankach. Ponad rok temu rozpoczęto prace nad projektem tego parku. Projekt ten został zakończony, posiadamy pozwolenia na budowę. Park ten będzie odmienny od parków dotychczas istniejących, w których znajduje się bardzo dużo drzew, ma to związek z tym, że parki te mają po 100, 200 lat. Ze względu również na usytuowanie tych terenów, są to dawne tereny zalewowe Wrześnicy, ten obszar nie będzie chroniony przed zalewaniem, w przypadków dłuższych opadów deszczu czy wiosennego roztopu. Zostało to uwzględnione w projekcie, że w tym miejscu będzie fragment łąki. Projekt jest dostępny, można go obejrzeć. 85 % budowy parku uzyskamy poprzez dotacji z Unii, jest to kwota ponad milion złotych. Ten teren należy do gminy Września. Natomiast teren, o którym mówił pan radny Szymon Paciorkowski jest własnością Kościoła. To, że teren obrósł drzewami samosiejkami jest wynikiem działania przyrody. Trudno ingerować w teren, który nie należy do gminy. Myślę, że drzewa, które tam wyrosły, przy odpowiednim działaniu, uporządkowaniu mogą stać się przedłużeniem parku w przyszłości.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że przy pomniku na al. Solidarności niszczeje park. Czy gmina nie mogłaby kupić tego parku? W w piątki, w sobotę wieczorem na tym terenie staje pełno samochodów, ciężarówek.

Przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Nowak powiedział, że dyskutujemy na temat innego projektu uchwały. Chyba, że pan burmistrz chciałby odpowiedzieć.

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że ten teren jest prywatny. Od dwóch lat trwa remont pałacu oraz otoczenia wokół niego. Część tych działek została wykonana parę lat wcześniej w postaci zaadoptowania budynków gospodarczych na sale bankietowe. Natomiast kolejnym elementem, pewnie dużo droższym, bardziej skomplikowanym jest adaptacja pozostałych terenów oraz pozostałych budynków, czyli pałacu Mycielskich na hotel i restaurację. Jest to realizowane przez osobę prywatną, która nabyła te grunty kilkanaście lat temu. Działa na własnym terenie. Nie sądzę, że właściciel tego obiektu był zainteresowany sprzedażą tego obiektu. Wykorzystuje go w celach komercyjnych, zresztą z pożytkiem dla mieszkańców Wrześni, ponieważ każdy kiedyś był lub będzie tam na weselu, chrzcinach lub innej uroczystości. Nie wszystko musi być własnością gminy, żeby funkcjonowało i służyło mieszkańcom.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”.

k)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chodzi o zadanie połączenia ulic Szosy Witkowskiej z ul. Słowackiego, czy projekt uchwały zawiera również przedłużenie ścieżki pieszo – rowerowej na końcu ul. Słowackiego w stronę ul. Strzykały, i czy wzdłuż tego połączenia również jest przewidziana ścieżka pieszo – rowerowa?

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że jest przewidziana.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.

l)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał dlaczego wydatki na kanalizację są ograniczane, a z tego co wie potrzeby są wielkie.

Jan Krotoszyński naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego odpowiedział, że nie realizujemy takiego odcinka kanalizacji, który był przeznaczony dla dalszego uzbrojenia wałbrzyskiej strefy. Zakładano, że tam pojawia się inwestorzy i taka może być potrzeba. Tych inwestorów na razie nie ma, w związku z tym nie będziemy budować sieci w polu, tylko po to, aby ona była. Jak będzie potrzebna to wrócimy do tematu, wtedy, gdy pojawi się inwestor.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny powiedział, że przed posiedzeniem został rozdany jeszcze jeden projekt uchwały, który nie mógł zostać dołączony do porządku obrad w dniu zwoływania sesji, gdyż dopiero wczoraj mijał termin wyłożenia tego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce. Będę wnosił na sesji o rozszerzenie porządku obrad o ten projekt uchwały, gdyż jest on istotny z punktu widzenia rozwoju obszaru, o którym jest mowa w tym miejscowym planie zagospodarowania, mianowicie firma Inalfa, która ulokowała się jeszcze przed VW w tych okolicach. Firma bardzo prężnie się rozwija i w związku z tym, że w tej chwili właściwie całe hale produkcyjne są szczelnie wypełnione liniami produkcyjnymi, przypomnę, że fabryka produkuje szyberdachy do samochodów różnych marek np. do AUDI, VW, VOLVO, Porsche. W tej chwili firma zatrudnia ok 450 osób. W związku z tym, że zdecydowano się w tej firmie na rozwój fabryki we Wrześni i prawdopodobnie jak wszystko dobrze pójdzie za ok dwa lata firma będzie zatrudniała ok 1200 osób. Wymaga to zwiększenia powierzchni fabryki, a więc zwiększenia hal produkcyjnych. Pe projekty są czasochłonne, ponieważ trzeba wybudować hale, a poza tym jeszcze biorąc pod uwagę sytuację zapotrzebowania na dużą liczbę pracowników, wymaga to również przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, szkolenia dla tych osób na liniach produkcyjnych, najczęściej w Holandii ponieważ tam swoją siedzibę ma firma. Wykorzystując to, że sesja odbywa się pod koniec czerwca, czyli dwa dni po tym kiedy mijał termin wyłożenia tego miejscowego planu. Plan się toczy od 10 miesięcy. Jest możliwość, aby uchwalić go na następnej sesji oraz umożliwić rozwój fabryki, niezależnie od tego, że firma przygotowuje się do budowy hali jeszcze w okresie zimowym na obszarze, który obejmował stary plan zagospodarowania to nie mniej, biorąc pod uwagę czasochłonny proces projektowania, uzgadniania, myślę, że warto, aby projekt znalazł się w porządku obrad na najbliższej sesji.

Mateusz Waligóra naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

Pkt 4

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ma dwie sprawy dotyczące ul. Słowackiego. Każdy kto tą ulicą przejeżdża, widział przez pewien czas, że to była jedna z ładniejszych ulic we Wrześni, ulica bardzo czysta, zadbana, elewacje odświeżone, ukłon w stronę Spółdzielni Mieszkaniowej, różnych wspólnot, ponieważ dbały o to. Niestety mamy prawdopodobnie od dwóch do trzech wandali, którzy nagminnie niszczą w sposób wręcz okropny, te wszystkie nowe elewacje. Widać nawet taką rywalizację, ponieważ są zbieżne, podobne znaki, robią to te same osoby. Czy w związku z tym działania operacyjne Straży Miejskiej czy Policji są w tym kierunku podejmowane? Druga sprawa, kiedyś już zgłaszałem kwestie drzewostanu przy tej samej ulicy, otóż jest ona bardzo różnorodna, różnowiekowa, są młode drzewa, stare, zdrowe, i chore. Ostatnio podczas wichury urwał się znaczny konar od potężnego drzewa, przy skrzyżowaniu na ul. Dąbrowskiego i ul. Słowackiego, na szczęście spadł na trawnik. Pozostałe trzy potężne konary, z których jeden sięga prawie, że środka skrzyżowania między Słowackiego a Dąbrowskiego. Gdyby któryś z tych konarów spadł to auta oczekujące na zielone światło czy przechodzący piesi, mogliby być ofiarami. Czy ktoś dokonał tego przeglądu bo z tego odłamanego konaru widać, że to jest bardzo chore drzewo. Czy można by dokonać przeglądu, ponieważ stoją również drzewa zupełnie suche, bez kory. Teraz póki są jeszcze liście można to dokładnie obejrzeć. Wiem, że kiedyś był zrobiony przegląd i częściowo były przeprowadzone zabiegi. Czy można również na to zwrócić uwagę?

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że jeśli chodzi o sprawę niszczenia elewacji, na to pytanie odpowie komendant Straży Miejskiej.

Komendant Straży Miejskiej Mirosław Morawski odpowiedział, że rozmawiali na ten temat z zarządem spółdzielni oraz Policją, sprawców do tej pory nie wykryto, ale wzmożone są patrole. Takie działania mają najczęściej w nocy, więc są to działania przede wszystkim Policji.

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny powiedział, że jeśli chodzi o sprawę drzew jest to temat, który od jakiegoś czasu wzbudza duże zainteresowanie. Wycięcie każdego drzewa jest odbierane jako zamach na planetę ziemia i w związku z tym mamy sytuację dosyć kuriozalną, z jednej strony spadająca gałąź może zniszczyć, takie  zdarzenia miały miejsca np. w lipcu w zeszłym roku, na skrzyżowaniu ul. Opieszyn z ul. Kaliską. Nigdy nie wiadomo czy to będzie tylko samochód czy nie będzie to tez człowiek, wtedy oczywiście wszyscy zapomną o tym, że mówili, pisali, krzyczeli, że nie wolno wycinać drzew, przecież nie wiemy jakie w środku jest, czy ono jest zdrowe czy chore. A przykłady z ostatnich miesięcy z ul. Wrzosowej i przedłużenia ul. Wrzosowej w kierunku ul. Opieszyn, świadczą o tym, że drzewo, które wyglądało na zdrowe w przypadku burzy, zniszczyło ogrodzenia, spadało na przejścia. Mieliśmy ostatnio taki przypadek, że drzewo, które obfotografowane, opublikowane w różnych gazetach po tych wichurach z naderwanymi, rozerwanymi konarami, zostało przez strażaków, za zgodą Urzędu usunięte, ponieważ zagrażało osobom, które tam przechodzili, okazało się, że po czasie konserwator zabytków podważył, sens wycinania tego drzewa, które już na zdjęciach widać, że wszystkie gałęzie leżą pourywane na ziemi. Powiedział, że zamiast zwołać komisje, poczekać jeszcze dwa tygodnie, przyjechali by i ocenili. Te sytuacje w czasie akcji ratunkowych strażacy poobcinali te gałęzie. To prowadzi do jakiegoś absurdu. Jeśli tak dalej pójdzie strażacy będą bali się podejmować decyzję w czasie akcji ratunkowej ścinać gałąź, bo za chwilę ktoś ich za to rozliczy. Takie działanie i takie stwarzanie atmosfery wobec drzew, które tak jak ludzie i zwierzęta też powoli chorują i umierają. Jest niezmiernie trudno ocenić sytuacje, gdy drzewo wygląda na zdrowe a okazuje się, że w środku jest chore. Ale gdy widać, że drzewo choruje i na siłę bronienie tego, żeby je ściąć i posadzić nowe, bo przecież każde ścięcie drzewa wiąże się z tym, że posadzone jest nowe, doprowadzi prędzej czy później do jakiegoś nieszczęścia. A wytwarzanie takiej atmosfery powoduje, że nikt się nie odważy podjąć decyzji o wycinaniu takich drzew.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, kto personalnie czy administracyjnie odpowiada w takim wypadku jeśli coś się stanie? Ponieważ po ostatnich wichurach, w województwie opolskim, mąż pani, która została zagnieciona śmiertelnie w aucie po przewróceniu drzewa, wytoczył proces. Kto ponosi odpowiedzialność, czy administrator drogi przy której takie drzewo rośnie,  gmina czy osiedle mieszkaniowe jeśli jest przyległe do spółdzielni?

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że gmina jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji kiedy zdarzy się taki wypadek, a takich wypadków zdarza się wiele, odszkodowanie wypłaca oraz bierze skutku odpowiedzialności firma ubezpieczeniowa, tak jak w każdym innym przypadku, oczywiście pod warunkiem, że ten przedmiot powodujący uszkodzenie ciała czy jakiejś nieruchomości lub przedmiotu został spowodowany przez rzecz będącą własnością gminy Września.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że chciałby się zapytać bardziej rozpoznając temat w kwestii wielu skarg, zapytań mieszkańców z ul. Legii Wrzesińskiej oraz ul. Opieszyn, które do niego trafiały w wakacje, a mianowicie dotyczyły fajerwerków puszczanych wieczorami w piątki i soboty przy okazji weseli. Są akty prawa ogólnie obowiązującego, czyli wymaganie np. zezwoleń. Pytanie, które się pojawiało, to takie, że te pokazy z roku na rok są coraz dłuższe, natomiast wiem, że organizatorzy starają się kończyć je przed godz. 22:00. Zastanawiam się czy dałoby radę jakimiś aktami prawa miejscowego regulować np. ich długość ewentualnie moc użytych ładunków. Jest to teren gęsto zabudowany, jeśli ktoś mieszka w blokach przy ul. Legii Wrzesińskiej to hałas był naprawdę mocny.
    Druga kwestia odnosi się do wypowiedzi radnego p. Stefana Ogrodowicza, jeśli ktoś jest prywatnym właścicielem budynku, to z wandalami walczy się na różne sposoby, np. kamery, odmalowanie ściany. Gorzej jeżeli pomalowanie jakiegoś obiektu dotyczy obiektu publicznego, który jest potem zaniedbany. Myśląc o obiektach gminnych, byłbym w stanie wymienić głównie place zabaw, gdzie usuwanie szkód trwa dłużej. Z obiektów powiatowych niechlubnym przykładem jest budynek przy ul. 3 Maja, duży budynek dawnego Urzędu Celnego, które jest w tej chwili pomalowane, obdrapane. Zresztą bursa gimnazjalna, którą przekazaliśmy jako darowiznę, przez dłuższy czas również była pomalowana. To jest problem. Uważam, że powiat w tym zakresie powinien zadbać, ponieważ jest współwłaścicielem budynku na 3 Maja, a stan budynku jest coraz gorszy, ostatnio lecą z niego dachówki.

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiadając na pytanie dotyczące fajerwerków powiedział, że przepisy są w miarę czytelne. Proszę, aby komendant Straży Miejskiej wypowiedział się na ten temat.

Komendant Straży Miejskiej we Wrześni Mirosław Morawski powiedział, że wiele lat temu, sprawy dotyczące użytkowania środków pirotechnicznych były regulowane przez uchwałę Rady Powiatu. To Rada Powiatu wskazywała w jakie dni można używać środków pirotechnicznych. Te przepisy zostały zakwestionowane i na dzisiaj prawo stanowi tak, że środków pirotechnicznych możemy używać właściwie w każdym miejscu, i do momentu w którym nie znajdzie się osoba, której to nie będzie przeszkadzało, wszystko jest zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli jest osoba, której to przeszkadza, osoba pokrzywdzona, która to zgłosi, wtedy zostaje wszczęte postępowanie wobec takich osób. Do Straży Miejskiej często trafiały takie skargi, natomiast nigdy nie trafiła osoba, która chciała być świadkiem w takiej sprawie. Ten hałas, który jest spowodowany fajerwerkami, nie przeszkadza ani Strażnikowi ani Policjantowi, nie mamy prawa podejmować interwencji, dopóki nie znajdzie się osoba pokrzywdzona. Ten problem to oczywiście piątkowe i sobotnie wieczory. Rozmawialiśmy z właścicielem Restauracji Pałacowej, pewnie Państwo zauważyliście, że od pewnego czasu tych pokazów pirotechnicznych nie ma. Właściciel doszedł do wniosku, że nie będzie wyrażał zgody na to, aby w jego lokalu środki pirotechniczne były używane. Oczywiście ma do tego prawo.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ma pytanie do pana burmistrza Karola Nowaka. Pan podejmował rozmowy z zarządem spółdzielni mieszkaniowej w zakresie fragmentu gruntu, który jest w tej chwili wyłożony tłuczniem, ten grunt miał być z przeznaczeniem na zagospodarowanie kostką pozbrukową. Na jakim etapie rozmowy ze spółdzielnią mieszkaniową są obecnie? Czy jest szansa, żeby jeszcze w tym roku ta kostka pozbrukowa tam się znalazła?

Zastępca burmistrza MiG Września Karol Nowak odpowiedział, że rzeczywiście wystąpiliśmy do spółdzielni mieszkaniowej o wyrażenie zgody na zajęcie tej części nieruchomości na cele budowlane czyli na wykonanie fragmentu drogi, ponieważ chodzi o połączenie dwóch dróg. Taką zgodę uzyskaliśmy na dniach. W związku z tym nie ma przeszkód, żeby tę inwestycję dokończyć. Ten fragment rzeczywiście ułatwi komunikację w tym miejscu.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że również ma pytanie do burmistrza Karola Nowaka w sprawie poboczy. Złożyłem pismo w Grzybowie  o kostkę, chodzi o to, że wszystkie pobocza są pół metra wyżej jak asfalt, woda spływająca nie spływa do rowów tylko idzie drogą. Czy gmina mogłaby zeskarpować to, by woda spływała z drogi do  rowów a nie na ulicę.

Zastępca burmistrza MiG Września Karol Nowak odpowiedział, że wniosek dotyczył rzeczywiście kostki, natomiast ze względu na to, że ten zakres powierzchni, o który chodziło był dość duży, było to 500 m. bieżących, gdyby to jeszcze przeliczyć przez szerokość ewentualnego chodnika, to jest mowa o bardzo dużej powierzchni. Chodziło o udostępnienie kostki w takim trybie gdy przekazujemy ją osobom zainteresowanym ułożeniem chodnika przy swojej posesji. To by była zbyt duża inwestycja, już nie mówiąc o tym, że jedną część zajmuje droga powiatowa. W związku z tym w tym trybie nie da się tego zrobić. Natomiast jeśli chodzi o pobocza to można to sprawdzić. Musimy tylko ustalić o jakie konkretne miejsce chodzi.

Przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Nowak powiedział, że kilka dni temu do przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Waldemara Grześkowiaka wpłynęło drogą elektroniczną pismo (załącznik nr 6), wniosek pana Roberta Czwajdy o umożliwienie zabrania głosu wspólnym posiedzeniu komisji, głos miałby być zabrany w sprawie sesji nadzwyczajnej z listopada 2015 roku, chodzi również o list otwarty, treść listu otwartego wszyscy radni otrzymali ( załącznik nr 7).

Radni Rady Miejskiej, 3 głosami „za”, 14 „przeciw”, 3 wstrzymujących się”, nie udzielili głosu panu Robertowi Czwajdzie.
 

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 25 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/radny Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/radny Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.