BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467618
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września w 2017 roku

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

z terenu Gminy Września w 2017 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, działając zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Zamawiający: Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

 

Przedmiot zamówienia: usługi

Usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);

c) Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

CPV: 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2

 

Wartość szacunkowa zamówienia: jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

Wykonawca zaproszony do negocjacji: URBIS Sp. z o.o.. ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, gdyż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, tj. URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. URBIS jest prowadzącym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Lulkowie, która zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, jest jedyną regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, która spełnia ustawowe wymagania, zlokalizowaną w Regionie VII w skład którego wchodzi Gmina Września.

W/w instalacja została wybudowana w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 stycznia 2008r. pomiędzy czternastoma gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego - w tym Gminy Września. W dniu 23 lutego 2015 r. uchwałą Konwentu Porozumienia Międzygminnego nr 2.2015 wszyscy uczestnicy Porozumienia zobowiązali się, iż zapewnią dostawę odpadów komunalnych odebranych z terenu ich gmin do RIPOK w Lulkowie i Stacji Przeładunkowej w Bardzie od dnia uruchomienia w/w instalacji.

Zgodnie z art. 7 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 21 ze zm.) zakazuje się zbierania oraz przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)). Zgodnie z art. 9l ust. 1 w/w ustawy prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych - w tym przypadku Urbis, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi lub z gminą organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia URBIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.