BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280089
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2016 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 25 listopada  2016 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 12:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący  członkami komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza MiG Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Robert Klimczak, inspektor wydziału oświaty, kultury i sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady;
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2). Radni otrzymali materiały na skrzynki mailowe, w celu zapoznania się z projektami uchwał.

Pkt 3
Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września omówiła projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2017.

Radny Bogdan Nowak odniósł się do zapisu, który mówi, że uzgodniono w projekcie budżetu również skutki podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakiego rzędu są to środki?

Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września odpowiedziała, że z reguły dotyczy to pracowników, którzy nie są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, czyli pracownicy obsługi oraz w większości przypadków dotyczy to osób, które utrzymują czystość i porządek i są zatrudnione na nie cały etat. Musimy to dostosować do minimalnego zatrudnienia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek zapytał, czy będzie możliwe ujęcie w budżecie budowy kanalizacji burzowej w ul. Sokołowskiej i przyległych, jeżeli na początku przyszłego roku będą wyliczone nadwyżki, oszczędności, które powstaną z budżetu, ponieważ w inwestycjach nie ma tego wydatku zaplanowanego?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza MiG Września odpowiedział, że trudno tak naprawdę odpowiedzieć, po pierwsze nie znamy jeszcze tej kwoty nadwyżki, po drugie jest duże ryzyko związane z tym co się dzieje w oświacie. Na dzisiaj jest to na tyle nieprzewidywalne, że trudno tak uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zbyt mało jest jeszcze danych. Natomiast jeśli by się okazało, że rzeczywiście ta nadwyżka jest na tyle duża, że nie musimy korzystać z kredytów, zaciągać nowych zobowiązań, że ta zmiana w oświacie nie będzie nas tyle kosztowała jak można by zakładać, to nie jest wykluczone.

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że dość duża różnica jest względem ubiegłorocznego dochodu budżetu w 1 par. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wzrósł o kwotę ok 300 %.

Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września odpowiedziała, że tam są zaplanowane dochody z obwodów łowieckich, które przekazuje nam starostwo. Drugą kwota są pieniądze, które wpływają do naszej spółki, mianowicie za dzierżawę infrastruktury wodociągowej, aby móc skorzystać z odliczeń VAT-u, wydzierżawiliśmy ten majątek za określone pieniądze, pozwoliło to nam odzyskać VAT, do momentu trwałości projektu, jeśli było jakiekolwiek dofinansowanie unijne to od momentu zakończenia inwestycji 5 lat.

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że w rozdz. 600 Transport i łączność zauważył wzrost tej kwoty.

Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września odpowiedziała, że wzrost jest spowodowany programami europejskimi, centrum przesiadkowym oraz pieniędzmi od marszałka.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza MiG Września powiedział, że jeśli chodzi o centra przesiadkowe, podajemy informację w kwocie 17 milionów zł, w budżecie ta kwota jest mniejsza, dlatego że część z tych środków będzie rozliczana w 2018 r. Część jest zaliczką, a część jest refundacja po wykonaniu zadania.

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeśli chodzi o Pomoc Społeczną, to kwalifikacja w tym roku się trochę zmieniła.

Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września odpowiedziała, że został wprowadzony nowy dział 855 Rodzina, w którym zostały przeniesione dwa duże programy, czyli świadczenia wychowawcze 500 +, i świadczenia rodzinne, które do tej pory były w 85212.

Radny Piotr Matuszewski zapytał o inwestycje drogowe, mianowicie o budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, ścieżek, chodników na terenie Gminy Września na kwotę 4 600 000,00 zł. Poprosił, aby powiedzieć na jakie inwestycje ta kwota zostaje przeznaczona.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza MiG Września powiedział, że to jest tzw. „Schetynówka”, między ul. Wrocławską a ul. Kaliską, środki na tę inwestycję wyłoży połowę gmina a połowę wojewoda. W ramach zadania planuje się też budowę drogi w Białężycach, połączenie z drogą krajową nr 92.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017.

Pkt 4
Jolanta Kościańska, skarbnik UMiG Września omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022.

Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 12:30 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 i Polityki Społecznej
/-/ Radosław GarbarekProtokolant
/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.