BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287813
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w pierwszym półroczu 2003 roku.

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2003 przyjęty został przez Radę Miejską dnia 3 marca 2003r. w następującej wysokości: planowane dochody - 47.217.190 zł, planowane wydatki - 45.585.321 zł. Nadwyżka budżetowa, a więc dochody wyższe niż wydatki, zaplanowane zostały w celu zapewnienia możliwości obsługi przypadających na ten rok zobowiązań, głównie z tytułu spłaty pożyczek. Spłaty te są bowiem wyższe o 1.631.869 zł od kwoty planowanego kredytu.

W okresie do dnia 30 czerwca plan dochodów podwyższony został o kwotę 836.125 zł do wysokości 48.053.315 zł w związku ze zwiększeniem dotacjami na zadania zlecone oraz subwencji z budżetu państwa. Planowane wydatki zwiększone zostały o tę samą kwotę do wysokości 46.421.446 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu wyniosło 24.448.103 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego. Wydatki natomiast wyniosły 23.663.034 zł, a więc 51%
w stosunku do planu.

Wykonanie budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków w I-szym półroczu 2003r. przedstawione zostało w poniższych zestawieniach.

 

DOCHODY

Wskaźnik wykonania dochodów wynosi 50,9%, przy czym zrealizowane w I-szym półroczu dochody obejmują również subwencję oświatową na wydatki lipcowe, przekazaną w czerwcu. Łącznie dochody były jednakże wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 356 tys. zł. Jest to wzrost niewielki, tym nie mniej warto podkreślić fakt, że powstrzymana została tendecja spadkowa, występująca w ostatnich latach.

Wpływy z podatku dochodowego były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 36.507 zł. W ostatnich miesiącach jednak daje się zaobserwować tendecja wzrostowa
w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615) nadal występują dość duże zaległości. Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów gospodarczych egzekucja tych należności jest bardzo trudna. W podatku rolnym od osób prawnych część należności odroczona została na drugie półrocze br.

Biorąc pod uwagę całość dochodów budżetowych, dotychczasowa ich realizacja dość dobrze rokuje, jeżeli chodzi o realizację dochodów w ciągu całego roku. Roczny plan powinien zostać wykonany a nawet przekroczony.

WYDATKI

Analizując dotychczasowe wykonanie wydatków bieżących, stwierdzić należy, że środki przewidziane w większości działów budżetu na rok 2003 powinny okazać się wystarczające dla planowej realizacji zadań Gminy przez poszczególne jednostki, zakłady budżetowe
i instytucje kultury.

Wysokie wskaźniki wykonania wydatków odnotowuje się w jednostkach oświaty (dział 801), gdyż wynagrodzenia za lipiec przelewane są na rachunki osobiste nauczycieli już w czerwcu – terminem wypłaty jest pierwszy dzień miesiąca (z góry). Duża część środków została już wykorzystana w zakresie utrzymania dróg (dział 600). Szereg dróg gminnych, zarówno na terenie miasta, jak i wsi, wymaga pilnych prac remontowych
i modernizacyjnych. W miarę możliwości środki te będą zwiększane.

Realizacja inwestycji przebiegała również planowo. Najważniejszym niewątpliwie zadaniem realizowanym w okresie objętym sprawozdaniem była budowa szkoły podstawowej w Kaczanowie, która została już zakończona w terminie zgodnym z umową zawartą z wykonawcą i oddana zostanie do użytkowania z dniem 1 września. Realizowane są jeszcze obiekty sportowe przy szkole. Z inwestycji drogowych, zakończona została budowa drogi w Psarach Małych oraz drogi Stanisławowo – Sędziwojewo (płatności przypadały już w drugim półroczu), która dofinansowana zostanie w ramach programu SAPARD. Również zakończone zostały pozostałe dwa zadania, na które Miasto i Gmina uzyskała dofinansowanie z programu SAPARD, a więc rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z Sokołowa do Wrześni oraz budowa wodociągu w Neryngowie. Złożone zostały wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wypłatę przyznanych środków z programu SAPARD na wszystkie 3 zadania. Powinny one zostać przekazane na rachunek budżetu we wrześniu.

W zakresie spłat pożyczek, zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (strona 13), od drugiego półrocza rozpoczyna się spłata pożyczki przeznaczonej na kanalizację miasta, dlatego też nastąpi wzrost wydatków w tej pozycji.

 Września, dn. 29 sierpnia 2003r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.