BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10413812
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-12-2018
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wynikach przetargów
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
22532_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi
.
22524_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
22493_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kaliskiej we Wrześni
.
22490_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2019 roku
.
22482_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla SSP Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli –
.
22477_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji majątku Gminy Września
.
22466_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (2 części)
.
22427_grafika
Zawiadomienie o odstapieniu Wykonawcy od podpisania umowy oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumie
.
22416_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej przy świetlicy wiejskiej w Gozdowie
.
22408_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć ekologię” (II postępowanie)
.
22401_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni realizowanego z podziałem na 4 części
.
22400_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy Azaliowej we Wrześni – etap 1
.
22376_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni ścieżki i chodnika we Wrześni: część 1 - ścieżka wokół stawku przy ul. Opieszyn, część 2 - chodnik w ul. Elbląskiej we Wrześni (lewa strona od ul. Szczecińskiej)
.
22374_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kszta
.
22373_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w Gozdowie
.
22372_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych
.
22358_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację pomieszczenia wentylatorni na kotłownię (III postępowanie)
.
22351_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu w Grzybowie na działce 224/9 - budowa altany drewnianej (część 1) oraz unieważnieniu postępwania na zagospodarowanie terenu wokół altany (część 2)
.
22350_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi łączącej ul. Juliusza Słowackiego i ul. Spokojną we Wrześni
.
22345_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu w Gulczewie na działce nr 7, obręb 0316 w ramach budżetu obywatelskiego część 1 - budowa altany drewnianej, część 2 - utwardzenie terenu
.
22341_grafika
Zawiadomidenie o unieważnieniu postępowania na doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć ekologię”
.
22322_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
22319_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
22308_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2018/2019”
.
22256_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 – budowy drogi gminnej w Bierzglinku, część 2 – przebudowy ul. Suwalskiej we Września
.
22250_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych
.
22242_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki SSP Nr 1 we Wrześni
.
22210_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych publicznych Gminy Września
.
22205_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury drogowej (5 zadań)
.
22204_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie szkół Gminy Września: część 1 – szafki uczniowskie, część 2 – meble szkolne (II postępowanie)
.
22174_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego wraz z przeszkodami "PUMPTRACK" w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie)
.
22173_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni - etap 1 (II postępowanie)
.
22170_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup materiałów drogowych - kostki brukowej (II postępowanie)
.
22164_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni - etap 1a (II postępowanie)
.
22151_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych: monitorów interaktywnych i laptopów dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
22142_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektorów kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (II postępowanie)
.
22131_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Nadarzyce
.
22117_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej (c.o. i c.w.u.) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na bazie eksploatowanej przyszkolnej kotłowni
.
22103_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) wraz z usługa rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu miasta i Gminy we
.
22102_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”
.
22095_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 9 we Wrześni
.
22092_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszewj oferty na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
.
22090_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
22087_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni - etap 1
.
22086_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (III postępowanie)
.
22085_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Psarach Małych w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (II postępowanie)
.
22080_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni (II postępowanie)
.
22075_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na doposażenie szkół w Gminie Września: część 1 – szafki uczniowskie, część 2 – meble szkolne
.
22073_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup materiałów drogowych - kostki brukowej
.
22069_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację świetlic wiejskich w Gminie Września: część 1 - świetlica wiejska w Słomowie, część 2 - świetlica wiejska w Sędziwojewie, część 3 - świetlica wiejska w Osowie
.
22041_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września: część 1 – oświetlenie uliczne w Chwalibogowie dz. 132/3, część 2 – oświetlenie uliczne w ul. B. Śmidowicz we Wrześni
.
22038_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczenia wentylatorni na kotłownię (II postępowanie)
.
22029_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”;
.
22024_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni część 1 - pomoce dydaktyczne
.
22025_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych we Wrześni: część 1 - w rejonie ulicy Opalowej
.
22015_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni: część 2 - sprzęt rehabilitacyjny
.
22013_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji niskoprądowych wraz z wydzieloną instalacją elektryczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej n
.
22011_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia - mebli dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
22010_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a
.
21999_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
21981_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu świetlicy w Psarach Małych w ramach VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" organizowanego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
.
21975_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Jagodowej we Wrześni
.
21958_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie: część 2 – pomoce dydaktyczne, część 3 – sprzęt elektroniczny, AGD
.
21950_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie)
.
21947_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczenia wentylatorni na kotłownię
.
21945_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
21944_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21941_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych: droga gminna w Chwalibogowie, ul. Parkowa we Wrześni
.
21909_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”: część
.
21910_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę okablowania strukturalnego WiFi i CCTV dla obiektu wystawowego położonego na części działki 1608/2 obręb Września
.
21895_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego z przeszkodami "PUMPTRACK" w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21894_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Bierzglinku
.
21887_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu (wymiany) fasad sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku (II postępowanie)
.
21886_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu cz. 7 postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
21879_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu sal lekcyjnych i łącznika "A" w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21877_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla SSP w Kaczanowie w części 1 - meble
.
21875_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Jagodowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21874_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni: część 1 - w rejonie ul. Opalowej, część 2 - w rejonie ul. Donaja i Sołtysiaka
.
21870_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie zielenią terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
21864_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie utwardzeń na skwerku i pod ławkami
.
21842_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie karpin w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21840_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych budowy: część 1 - ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu Lipówka część 2 - chodnika pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Promienistą we Wrześni
.
21836_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Strzykały we Wrześni
.
21832_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposaż
.
21830_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Tęczowa na Os. Lipówka we Wrześni
.
21827_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej w ulicy Zbożowej w Psarach Małych
.
21811_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w parku w Gutowie Małym
.
21810_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
.
21806_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w parku w Marzeninie
.
21805_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
21804_grafika
Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Fabrycznej we Wrześni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Staszica
.
21795_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę ulicy Parkowej we Wrześni
.
21780_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników na Os. Sokołowskim we Wrześni
.
21779_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników na Os. Sławno we Wrześni
.
21751_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu (wymiany) fasad sali sportowej przy SSP w Nowym Folwarku gm. Września
.
21747_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie trawników dywanowych w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21734_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Fabrycznej we Wrześni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Staszica
.
21733_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21721_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż i uruchomienie fontann pływających
.
21713_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni
.
21685_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni
.
21659_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21624_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci (II postępowanie)
.
21622_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
.
21621_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia sali sportowej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21619_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Jagodowej we Wrześni
.
21617_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej SN 15kV oraz demontaż napowietrznej linii 15kV w rejonie ulicy Kosynierów i Turwida we Wrześni
.
21595_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1, 2 i 5) oraz unieważnieniu postępowania (cz. 3 i 4) na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku (5 części)
.
21574_grafika
Zakup materiałów drogowych
.
21552_grafika
Produkcja książki "Kolekcja Wrzesińska 2017 - Filip Springer"
.
21544_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni
.
21543_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni
.
21542_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21536_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego "PUMPTRACK" we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
21473_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na produkcję książki „Kolekcja Wrzesińska 2017 – Filip Springer”
.
21471_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
21440_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
21437_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę obiektu kontenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (III postępowanie)
.
21436_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21428_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i krzewów na terenie parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21420_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21419_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku (II postępowanie)
.
21412_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21411_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu chłodniczego wraz z demontażem starych urządzeń i instalacji dla potrzeb lodowiska Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześn
.
21410_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usunięcie złomów i wywrotów drzew w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21408_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
.
21403_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni
.
21400_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Rzemieślniczej we Wrześni
.
21397_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Słowackiego we Wrześni (rejon SSP Nr 6)
.
21394_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metoda sitodruku (II postępowanie)
.
21380_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku czę
.
21370_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21354_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku
.
21353_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
21347_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
21316_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych – ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni
.
21315_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2018 roku
.
21314_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu chłodniczego wraz z demontażem starych urządzeń i instalacji dla potrzeb lodowiska WOS-R we Wrześni
.
21313_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
21304_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018
.
21302_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
21300_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w ul. Objazdowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21299_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21283_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
21271_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
.
21268_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (II postępowanie)
.
21217_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
21208_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
21197_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni
.
21193_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych (tuneli drogowych pod torami PKP linii nr 281 i 808)
.
21185_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe chodników
.
21183_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie
.
21178_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek i innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
.
21152_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września
.
21151_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Września
.
21144_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w ul. Objazdowej we Wrześn
.
21134_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2018 roku
.
21132_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup (dostawę) serwerów monitoringu wizyjnego CCTV Gminy Września
.
21131_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzecze Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
.
21113_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2018 roku
.
21112_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostr
.
21095_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
21087_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018-2019
.
21070_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21065_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ratusza, Urzędu Stanu Cywilnego, OPS-u przy ul. Rynek 20 we Wrześni w latach 2018-2019
.
21022_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2018 roku
.
21011_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie kompelksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w latach 2018-2019
.
21010_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie Parku w Marzeninie dz. geod. nr 54
.
21003_grafika
Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
20997_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej s
.
20996_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w bud
.
20995_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2018 roku
.
20994_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2018 roku
.
20990_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2018 roku
.
20989_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2018 roku
.
20987_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2018 roku
.
20958_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (łącze pod
.
20956_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi publicznej łączącej istniejącą drogą w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2
.
20952_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września
.
20912_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci te
.
20911_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (V postępowanie)
.
20910_grafika
Zawiadomienie o odstapieniu Wykonawcy od podpisania umowy oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę boisk szkolnych na terenie Gminy Września: część 2 – naprawa ogrodzeń i piłkochwytów
.
20908_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
20904_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie miasta Wrześni część 1 - lasek dz. nr 3752 - tor rowerowy "Małpi gaj", część 2 - Parki im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
20900_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019
.
20899_grafika
Zawiadomienie o odstapieniu Wykonawcy od podpisania umowy oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę boisk szkolnych na terenie Gminy Września: część 2 – naprawa ogrodzeń i piłkochwytów
.
20885_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Września
.
20884_grafika
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora „ Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2017-2018”
.
20861_grafika
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
.
20860_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia w Gminie Września
.
20859_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę boisk szkolnych na terenie Gminy Września
.
20839_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września
.
20834_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
.
20814_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni (III postępowanie)
.
20805_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kleparzu
.
20804_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. R. Dmowskiego we Wrześni (II postępowanie)
.
20802_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - część 2 (II postępowanie)
.
20795_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na budowę ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (IV postępowanie)
.
20793_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową wzdłuż ul. Objazdowej
.
20792_grafika
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kaczanowie (II postępowanie)
.
20783_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej: część 1 – likwidacja przejazdów kolejowych na skrzyżowaniu ul. Działkowców z liniami kolejowymi nr 281 i 808 oraz Szosy Witkowskiej z linią kolejową
.
20758_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie Gminy Września część 1 - Zalew Lipówka od tamy do Przyborek - lasek dz. geod. Nr 329 część 2 - Zalew Lipówka od tamy do wiaduktu - teren WOSiR dz. geod. Nr 33
.
20753_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż zewnętrznych urządzeń fitness na terenie Gminy Września
.
20752_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wrześni: część 1 – plac zabaw w Gutowie Małym, część 2 – plac zabaw w Słomowie
.
20742_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2017/2018" część 1 - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta, część 2 - zimowe utrzymanie dróg poza miastem
.
20739_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. R. Dmowskiego we Wrześni
.
20732_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie złomów i wywrotów na terenie Gminy Września
.
20719_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Radomice gm. Września w zakresie chodnika
.
20715_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Wiejskiej w Kaczanowie
.
20707_grafika
Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz o ponownym wybrze najkorzystniejszej oferty na usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września
.
20664_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
20662_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę plenerowej zewnętrznej siłowni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (II postępowanie)
.
20661_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postepowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września (II postępowanie)
.
20660_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września
.
20659_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września
.
20652_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach VI edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
.
20651_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrześni
.
20649_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska trawiastego w Gutowie Małym nr ewid. dz. 93
.
20639_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi: część 1 – podest sceniczny
.
20638_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu nad Zalewem Lipówka - rozbudowa placu zabaw
.
20637_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni (III postępowanie)
.
20626_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę wewnętrznej linii zasilającej dla przepompowni - tłoczni TPs-4
.
20625_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi; część 2 – stoły piknikowe
.
20621_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Słowackiego (prawa strona)
.
20620_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na remonty świetlic wiejskich w Gozdowie, Obłaczkowie, Stanisławowie
.
20619_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 postępowania na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września
.
20618_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Węgierki, ul. Lipowa
.
20613_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego w ramach doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska
.
20605_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (III postępowanie)
.
20592_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej w m. Chocicza Mała w zakresie budowy przejść dla pieszych - ETAP 1 (II postępowanie)
.
20580_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89
.
20558_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizację sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ul. Ogrodowej we Wrześni
.
20587_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni (II postępowanie)
.
20583_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 - likwidacja przejazdów kolejowych, część 2 - budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami kolejowymi
.
20556_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (III postępowanie)
.
20535_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę plenerowej siłowni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
20516_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Węgierki, ul. Lipowa (II postępowanie)
.
20501_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
20472_grafika
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 3 i 4 w postępowaniu na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowi
.
20482_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rekultywacją kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września (II postępowanie)
.
20459_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni
.
20458_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach (II postępowanie)
.
20441_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: Marzenin ul. Zapłocie, Gonice
.
20440_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rekultywację kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września
.
20439_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
20438_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi
.
20437_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: Obłaczkowo, Otoczna, Słomowo
.
20426_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (II postępowanie)
.
20424_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni (II postępowanie)
.
20423_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin – Kawęczyn od węzła W95 do węzła W105 (II postępowanie)
.
20418_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Węgierki, ul. Lipowa
.
20417_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni
.
20416_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi gminnej w m. Chocicza Mała w zakresie budowy przejść dla pieszych – ETAP 1
.
20403_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni
.
20399_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześn
.
20398_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu sportowego sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni
.
20390_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników w Gminie Września
.
20376_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rekultywacją kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września
.
20348_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4/6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach
.
20343_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września
.
20342_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na utwardzenie i odwodnienie terenu przy sali sportowej Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni - II postępowanie
.
20340_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń części budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
20329_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbiórkę budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzenia w Białężycach, gm. Września
.
20312_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe
.
20311_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę mobilnego systemu zasilania gwarantowanego budynku głównego UMiG, budynku OPS oraz serwerowni wraz z automatyką
.
20310_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w
.
20306_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na remont budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni (III postępowanie)
.
20305_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
20304_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe
.
20295_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę urządzenia wodnego - progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
.
20291_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na rozbudowę placów zabaw w Gminie Września
.
20290_grafika
Informacja o wynikach przetargu na budowę kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym
.
20289_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych
.
20277_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe w budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni
.
20255_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji
.
20227_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin - Kawęczyn od węzła W95 do węzła W105
.
20222_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
20213_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”
.
20212_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni
.
20211_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wr
.
20209_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kaczanowie oraz budowy drogi gminnej w Węgierkach (II postępowanie)
.
20206_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
20205_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Stanislawa Koniecznego we Wrześni
.
20202_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Otocznej
.
20201_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup urzadzeń WiFi (WLAN) wraz z integralnym oprogramowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem w istniejącej infrastrukturze sieciowej
.
20200_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przyborki
.
20180_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kaczanowie oraz budowy drogi gminnej w Węgierkach
.
20178_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na utwardzenie i odwodnienie terenu przy sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni
.
20175_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Września w 2017 roku
.
20163_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września; część 1 - ul. Azaliowa we Wrześni, część 2 - Gulczewko, część 3 - Sołeczno
.
20161_grafika
Informacja o wyborze najkoprzystniejszej oferty na zakup wyposażenia dla szkół w Gminie Września; część 1 - szafki, część 2 - stoliki i krzesełka
.
20147_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic, ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowy dróg gminnych
.
20134_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach rekreacyjnych na terenie Gminy Września
.
20120_grafika
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej ofert na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
.
20118_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na remont w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni (II postępowanie)
.
20106_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę małego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Września na dz. geod. nr 46/1
.
20105_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
.
20103_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownej ocenie ofert w przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej
.
20100_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty w budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni
.
20097_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni
.
20090_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną drogą gminną położoną w Obłaczkowie
.
20078_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku
.
20054_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
20053_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
.
20052_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich; część 1 - odnoga od ulicy Skrajnej, część 2 - mostek
.
20049_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
20046_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”:
.
20042_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w bezpośred
.
20039_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
20028_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni
.
20002_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Otocznej: część 1 - meble szkolne, część 2 - sprzęt audiowizualny
.
20000_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Nowym Folwarku
.
19957_grafika
Informacja o unieważnieniu części 1 w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
19946_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni
.
19945_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), ciąg pieszo-rowerowy
.
19942_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
.
19906_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę autobusu jednoczłonowego niskowejściowego elektrycznego
.
19905_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na produkcję książki "Kolekcja Wrzesińska 2016 - Rafał Milach"
.
19889_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni
.
19876_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
19852_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji teletechnicznej, systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji systemu włamania i napadu w sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni
.
19840_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19836_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metoda sitodruku (II postępowanie)
.
19815_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19808_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
19779_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, ekcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UMiG Września w 2017 roku
.
19778_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruk
.
19759_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września" od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
19746_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe chodników, bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2017 roku
.
19740_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy
.
19737_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
.
19719_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni (II postępowanie)
.
19714_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych
.
19687_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2017 roku
.
19685_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opiekę serwisową nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
19684_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie)
.
19682_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku
.
19680_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów oraz innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku
.
19676_grafika
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na dowozy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni w 2017 roku
.
19659_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
.
19607_grafika
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) należących do Gminy Września oraz w budynkach należących do U
.
19603_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2017 roku
.
19594_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
.
19575_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza”
.
19574_grafika
Informacja o wyborze najkorzytsniejszych ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
19573_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 roku
.
19572_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (II postępowanie)
.
19568_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup i wdrożenie urządzenia typu UTM do zabezpieczenia zasobów serwerowni
.
19548_grafika
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2017-2018 roku
.
19545_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września
.
19539_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządeowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
19534_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
19526_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2017 roku
.
19505_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
.
19504_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2017 roku
.
19482_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
.
19479_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
19467_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gutowie Wielkim dz. geod. 205,159
.
19457_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wrześni: część 1 – budowa oświetlenia ulicznego w Gutowie Wielkim dz. 198 oraz Gutowie Małym ul. Za Parkiem dz. 174, 189/5, 175/8,178 (bez zakresu działki 1
.
19456_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku
.
19455_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę małego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Września na dz. geod. Nr 46/1
.
19450_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznej siłowni „fitness park” w Sokołowie na dz. geod. nr 213/2
.
19447_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej we Wrześni
.
19443_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników na Os. Sławno we Wrześni
.
19438_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego we Wrześni
.
19437_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników w rejonie Os. Sokołowskiego we Wrześni
.
19436_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zjazdu linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Lipówka
.
19422_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września
.
19420_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (III postępowanie)
.
19413_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej ul. Nekielska w Psarach Małych
.
19412_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: cześć 1 – fitness park w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9
.
19405_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej Gutowo Małe - Ostrowo Szlacheckie
.
19403_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbiórkę budynków w  Gutowie Wielkim oraz we Wrześni
.
19402_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni – przebudowa odcinków dróg gminnych: ul. Słowackiego i ul. Strzykały we Wrześni - ETAP 1
.
19400_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
.
19393_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 2 – fitness park w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
.
19392_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych wraz z unieważnieniem
.
19383_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku” (III postępowanie)
.
19378_grafika
Informacja o wyborze ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2016/2017” część 1 – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta, część 2 – zimowe utrzymanie dróg poza miastem
.
19377_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na aranżację wnętrz stanowiących miejsce stałej ekspozycji zdjęć w części pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni przy ul. Chopina 9 (III postępowanie)
.
19324_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad przebudową nawierzchni chodników i wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych
.
19321_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.