BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466208
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wynikach przetargów
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
24789_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni zjazd linowy (tyrolka)
.
24787_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania na zakup wyposażenia technicznego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
.
24738_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświeltenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych w ramach zadania pn. Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Września
.
24741_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”: część 2 – zagospodarowanie terenu w Nowym Folwarku
.
24740_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”: część 1 – zagospodarowanie terenu w Chociczy M
.
24737_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw i strefy seniora w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
24674_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3 na zakup wyposażenia technicznego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
.
24669_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Chocicza Mała
.
24659_grafika
Informacja owyborze najkorzystniejszej oferty na wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
.
24646_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę placu zabaw i strefy seniora w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
24645_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla SSP Nr 2 we Wrześnii w ramach projektu "Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni" części 1 - 4
.
24610_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli szkolnych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
24609_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę i budowę nawierzchni nawierzchni drogowych: część 1-część 4
.
24606_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji teletechnicznej, CCTV, SSWiN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni
.
24605_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont toalet w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
24602_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ulicy Wiejskiej w Kaczanowie
.
24596_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz unieważnieniu w części 2 postępowania na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych: przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni, Białężyce i Chociczy Wielkiej
.
24527_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych wokół Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
.
24495_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na remont konstrukcji dachu nad salami nr 5 i 6 Przedszkola Nr 6 we Wrześni
.
24483_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego dla projektu pn.: "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą"
.
24469_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz o unieważnieniu części 2 postępowania na zagospodarowanie przestrzeni publicznej: część 1 - budowa placu edukacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni, część 2 - doposażenie placu zabaw w Psa
.
24440_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o pojemności zbiornika wodnego 6.800 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie
.
24383_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup laptopów dla szkół Gminy Września w ramach projektu "Zdalna Szkoła"
.
24357_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) budowy drogi i ścieżki rowerowej we Wrześni
.
24356_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Słomowie i Obłaczkowie
.
24345_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września i innych terenach należących do Gminy Września
.
24315_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2020 roku
.
24301_grafika
Informacja o wyborze oferty na prace remontowe i konserwacyjne na obiektach mostowych w Węgierkach i Bierzglinku
.
24278_grafika
Informacja o wyborze ofrty na budowę węzła cieplnego dla budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
.
24275_grafika
Informacja o wyborze oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych dla UMiG we Wrześni
.
24267_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w . Marzenin
.
24249_grafika
Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych dla UMiG we Wrześni
.
24248_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie opieki serwisowej i usługi helpdesk nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
24236_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
24233_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniową we Wrześni wraz z nadzorem autorskim
.
24231_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie Gminy Września w 2020 roku
.
24222_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza komunalnego we Wrześni
.
24209_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Opalowej we Wrześni
.
24204_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utzrymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
.
24101_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów oraz innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2020 roku
.
24171_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2020 roku
.
24168_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza komunalnego we Wrześni
.
24156_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2020 roku
.
24155_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty chodników i innych nawierzchni brukowanych w 2020 roku
.
24154_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września
.
24143_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na prace remontowe i konserwacyjne na obiektach mostowych w ciągach dróg Gminy Września
.
24138_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września
.
24130_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup zestawów komputerowych dla szkół Gminy Września (II postępowanie)
.
24124_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Bukowej w Bierzglinku w zakresie doświetlenia 2 przejść dla pieszych
.
24116_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki we Wrześni
.
24098_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę odcinka drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 - ul. Objazdowa we Wrześni.
.
24090_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych Gminy Września
.
24079_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych
.
24076_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy we Wrześni w 2020 roku
.
24070_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup zestawów komputerowych dla szkół Gminy Września
.
24068_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 dla Miasta i Gminy Września" wraz ze sporządzeniem Prognozy oddziaływania na środowisko
.
24065_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2020 roku
.
24064_grafika
Zawiadomienie o wyborze ofert na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2020 roku
.
24014_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) oraz w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września
.
24032_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 2 - budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni
.
24031_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – et
.
24024_grafika
Zawiadomienie o unieważnienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
24015_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2020 roku
.
24013_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2020 roku
.
23963_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych z Gminy Września w I półroczu 2020 roku
.
23957_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 1 - budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 Z DK 92 na terenie GW (duża obw
.
23956_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiału opałowego – pelletu na potrzeby Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie w 2020 roku
.
23953_grafika
Zawiadonienie o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
.
23949_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach: sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni, OPS-u przy ul. Słowackiego 39 we Wrześni, świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3 we Wr
.
23948_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ratusza, Urzędu Stanu Cywilnego, OPS-u przy ul. Rynek 20 we Wrześni
.
23946_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni "Wieści z Ratusza" w 2020 roku
.
23942_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września w 2020 roku
.
23938_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w 2020 roku
.
23905_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2020 roku
.
23895_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2020 roku
.
23892_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
23884_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg serwisowych wzdłuż północno-wschodniej obwodnicy m. Września wraz z nadzorem autorskim
.
23883_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2020 roku
.
23880_grafika
Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz BO
.
23871_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych wraz z integracją z obecnym środowiskiem sieciowo serwerowym
.
23870_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Dostatecznych w ramach projektu: "Interaktywna Września-cyfrowy świat w kazdy domu" (łącze pods
.
23859_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni
.
23858_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
.
23757_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2019/2020" część -utrzymanie dróg na terenie miasta, część 2 - utrzymanie dróg poza miastem
.
23707_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie zielenią skweru u zbiegu ulic Słonecznej i Świętokrzyskiej we Wrześni
.
23706_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup (dostawę) macierzy dyskowych z wyposażeniem, niezbędnymi licencjami i wdrożeniem w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni
.
23679_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na lata 2020-2021 dla uczestników "Grupy zakupowej energii elektrycznej Września 2019"
.
23674_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewaloryzację zieleni Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni: część 1 - sektor 2, część 2 - sektor 7 i 8
.
23673_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścianki tenisowej wraz z kortem przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni
.
23672_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci monitoringu wizyjnego w Budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
.
23607_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dwóch zjazdów na tereny zielone na dz. nr 105/13 obręb Białężyce gm. Września, wzdłuż drogi krajowej nr 92 (II postępowanie)
.
23604_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ścianki tenisowej treningowej wraz z kortem tenisowym przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
23600_grafika
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: budowa placów zabaw w Strzyżewie i Nadarzycach oraz doposażenie siłowni zewnętrznej nad Zalewem Lipówka we Wrześni
.
23580_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dok. projektowych branży drogowej wraz z nadzorem autorskim: część 1 - przebudowa ul. 17 Dywizji Piechoty we Wrześni w zakresie miejsc postojowych, część 2 - przebudowa ul. 68 Pułku Piechoty
.
23574_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej wraz z nadzorem autorskim: część 3 - przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrzesni
.
23557_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w zakresie chodników część 1 - w ul. Słowackiego we Wrześni
.
23545_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu na działkach w Sokołowie: część 1 - zagospodarowanie dz. 233, część 2 - zagospodarowanie dz. 234, 213/2, 247 i 254
.
23544_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni dróg w Gminie Września w zakresie chodników w części 2 chodnik w Marzeninie
.
23538_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiału opałowego - pelletu na potrzeby Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie w 2019 roku
.
23529_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowania zielenią ronda w ciągu drogi krajowej Nr 92 we Wrześni
.
23518_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ścianki tenisowej treningowej wraz z kortem tenisowym przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni
.
23514_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę dwóch zjazdów na tereny zielone na dz. nr 105/13 obręb Białężyce gm. Września wzdłuż drogi krajowej nr 92
.
23499_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont wraz z przebudową odcinka nawierzchni drogi gminnej na odcinku Sokołowo-Sobiesiernie
.
23498_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni w zakresie chodnika i miejsc postojowych
.
23481_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na okablowanie strukturalne w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie (II postępowanie)
.
23480_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni: część 1 – nadzór nad przebudowa budynku WOK, część 2 – nadzór nad budową parkingu wraz z drog
.
23477_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie fukncji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łaczącego DK nr 15 z DK nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodn
.
23475_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w zakresie chodników: część 1 - chodnik w Nowym Folwarku od nr 24 do nr 28
.
23471_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę Otwartych Stref Aktywności we Wrześni
.
23467_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części 1 – doposażenie placu zabaw w Gulczewie
.
23460_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prace remontowe i konserwacyjne na obiektach mostowych w ciągach dróg Gminy Września
.
23451_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni dróg w Gminie Września w zakresie chodników w częsci 2 - chodnik w Marzeninie
.
23433_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie przestrzeni publicznej część 2 - budowa ścianki treningowej wraz z kortem tenisowym
.
23399_grafika
Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2
.
23396_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych (III postępowanie)
.
23377_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Nowy Folwark
.
23362_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku SSP Kaczanowo
.
23342_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni"
.
23303_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni"
.
23269_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych (II postępowanie)
.
23276_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni w Gminie Września: część 1 - utwardzenie w Gutowie Małym dz. nr 77/2 i 93, część 2 - chodnik w Sokołowie ul. Sportowa
.
23248_grafika
Informacja o wyborze oferty na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września
.
23236_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: cześć 1 - przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni, część 2 - przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich
.
23224_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania na przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
.
23222_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego we Wrześni część 1 - oświetlenie uliczne w ul. Paderewskiego i ul. Szafirowej we Wrześni część 2 - doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Dworcowej we Wrześni
.
23209_grafika
Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania na przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
.
23206_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na konserwację rowów melioracyjnych i stawów należących do Gminy Września
.
23177_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych
.
23164_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: cześć 1 - budowa punktu kamerowego PK11 - rondo Matyi, część 2 - budowa punktu kamerowego PK14 - ul. Szosa Witkowska (II postępowanie)
.
23156_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2019 roku (IV postępowanie)
.
23144_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie opieki serwisowej i usługi helpdesk nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
23138_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placów zabaw oraz zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Września
.
23136_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu na działce nr 791 i części dz. 790/2 przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
23135_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na rzebudowę nawierzchni w Gminie Września: część 1 – utwardzenia w Gutowie Małym dz. nr 77/2 i 93, część 2 – chodnika w Sokołowie ul. Sportowa
.
23110_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2019 roku (II postępowanie)
.
23095_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września oraz innych terenach należących do Gminy Września
.
23094_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1: część 4 - budowa mi
.
23075_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych Gminy Września w 2019 roku
.
23063_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego (II postępowanie)
.
23052_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zalesienie lasku komunalnego przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni na działce o nr ewid. 319/9
.
23051_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
.
23049_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie ofert oraz unieważnieniu postępowania na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2019 roku (
.
23033_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych w 2019 roku (III postępowanie)
.
22965_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług związanych z badaniami archeologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa układu drogowego wraz z niezbędna infrastrukturą obwodnicy m. Września (duża obwodnica)"
.
22962_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na rozbudowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: część 1 - punkt kamerowy PK11 - rondo Matyi, część 2 - punkt kamerowy PK14 - ul. Szosa Witkowska
.
22955_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na zakup licencji programu antywirusowego
.
22953_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2019 roku
.
22950_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Leśnej we Wrześni
.
22945_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjny
.
22922_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A – etap 1 (II postępowanie)
.
22921_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych w 2019 roku (II postępowanie)
.
22919_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
.
22909_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2019 roku
.
22904_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2019 roku
.
22903_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku część1, część 2, część 3
.
22902_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Donaja
.
22868_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku
.
22867_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ławek parkowych dla UMiG Września
.
22863_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę koszulek t-shirt z nadrukiem wykonanym metodą DTG (druku cyfrowego)
.
22861_grafika
Zwiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2019 roku
.
22857_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
22813_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi poligraficznej związanej z drukiem deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby UMiG we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych
.
22809_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację altany parkowej
.
22798_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z droga krajową nr 92 na terenie Gmin
.
22794_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy Września w 2019 roku
.
22792_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania na naprawę remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2019 roku oraz ponownej ocenie oferty i wyborze oferty
.
22776_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3 postępowania na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica
.
22768_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i krzewów w rejonie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
.
22766_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
22764_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2019 roku
.
22744_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na naprawę remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2019 roku
.
22743_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów piesz-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2019 roku
.
22740_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2019 roku
.
22730_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów i innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2019 roku
.
22718_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
22717_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2019 roku
.
22679_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1)
.
22677_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2019 roku (II postępowanie)
.
22662_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2019 roku realizowanego z podziałem na 5 części
.
22661_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 roku
.
22648_grafika
Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2019 roku
.
22613_grafika
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2019 roku
.
22611_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) oraz w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września
.
22608_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udostępnienie (wynajem) krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych z Gminy Września w 2019 roku
.
22600_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2019 roku
.
22590_grafika
Informacja o wyborze oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września
.
22585_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
22532_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi
.
22524_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
22493_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kaliskiej we Wrześni
.
22490_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2019 roku
.
22482_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla SSP Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli –
.
22477_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji majątku Gminy Września
.
22466_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (2 części)
.
22427_grafika
Zawiadomienie o odstapieniu Wykonawcy od podpisania umowy oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumie
.
22416_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej przy świetlicy wiejskiej w Gozdowie
.
22408_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć ekologię” (II postępowanie)
.
22401_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni realizowanego z podziałem na 4 części
.
22400_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy Azaliowej we Wrześni – etap 1
.
22376_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na przebudowę nawierzchni ścieżki i chodnika we Wrześni: część 1 - ścieżka wokół stawku przy ul. Opieszyn, część 2 - chodnik w ul. Elbląskiej we Wrześni (lewa strona od ul. Szczecińskiej)
.
22374_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kszta
.
22373_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w Gozdowie
.
22372_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych
.
22358_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację pomieszczenia wentylatorni na kotłownię (III postępowanie)
.
22351_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu w Grzybowie na działce 224/9 - budowa altany drewnianej (część 1) oraz unieważnieniu postępwania na zagospodarowanie terenu wokół altany (część 2)
.
22350_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi łączącej ul. Juliusza Słowackiego i ul. Spokojną we Wrześni
.
22345_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu w Gulczewie na działce nr 7, obręb 0316 w ramach budżetu obywatelskiego część 1 - budowa altany drewnianej, część 2 - utwardzenie terenu
.
22341_grafika
Zawiadomidenie o unieważnieniu postępowania na doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć ekologię”
.
22322_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
22319_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
22308_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2018/2019”
.
22256_grafika
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 – budowy drogi gminnej w Bierzglinku, część 2 – przebudowy ul. Suwalskiej we Września
.
22250_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych
.
22242_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki SSP Nr 1 we Wrześni
.
22210_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych publicznych Gminy Września
.
22205_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury drogowej (5 zadań)
.
22204_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie szkół Gminy Września: część 1 – szafki uczniowskie, część 2 – meble szkolne (II postępowanie)
.
22174_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego wraz z przeszkodami "PUMPTRACK" w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie)
.
22173_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni - etap 1 (II postępowanie)
.
22170_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup materiałów drogowych - kostki brukowej (II postępowanie)
.
22164_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni - etap 1a (II postępowanie)
.
22151_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych: monitorów interaktywnych i laptopów dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
22142_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektorów kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (II postępowanie)
.
22131_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Nadarzyce
.
22117_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej (c.o. i c.w.u.) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na bazie eksploatowanej przyszkolnej kotłowni
.
22103_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) wraz z usługa rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu miasta i Gminy we
.
22102_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”
.
22095_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 9 we Wrześni
.
22092_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszewj oferty na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
.
22090_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
22087_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni - etap 1
.
22086_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (III postępowanie)
.
22085_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Psarach Małych w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (II postępowanie)
.
22080_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni (II postępowanie)
.
22075_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na doposażenie szkół w Gminie Września: część 1 – szafki uczniowskie, część 2 – meble szkolne
.
22073_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup materiałów drogowych - kostki brukowej
.
22069_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację świetlic wiejskich w Gminie Września: część 1 - świetlica wiejska w Słomowie, część 2 - świetlica wiejska w Sędziwojewie, część 3 - świetlica wiejska w Osowie
.
22041_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Września: część 1 – oświetlenie uliczne w Chwalibogowie dz. 132/3, część 2 – oświetlenie uliczne w ul. B. Śmidowicz we Wrześni
.
22038_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczenia wentylatorni na kotłownię (II postępowanie)
.
22029_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”;
.
22024_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni część 1 - pomoce dydaktyczne
.
22025_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych we Wrześni: część 1 - w rejonie ulicy Opalowej
.
22015_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni: część 2 - sprzęt rehabilitacyjny
.
22013_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji niskoprądowych wraz z wydzieloną instalacją elektryczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej n
.
22011_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia - mebli dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
22010_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a
.
21999_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
21981_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu świetlicy w Psarach Małych w ramach VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" organizowanego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
.
21975_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Jagodowej we Wrześni
.
21958_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie: część 2 – pomoce dydaktyczne, część 3 – sprzęt elektroniczny, AGD
.
21950_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie)
.
21947_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczenia wentylatorni na kotłownię
.
21945_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
21944_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21941_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych: droga gminna w Chwalibogowie, ul. Parkowa we Wrześni
.
21909_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”: część
.
21910_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę okablowania strukturalnego WiFi i CCTV dla obiektu wystawowego położonego na części działki 1608/2 obręb Września
.
21895_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę toru rowerowego z przeszkodami "PUMPTRACK" w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21894_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Bierzglinku
.
21887_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu (wymiany) fasad sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku (II postępowanie)
.
21886_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu cz. 7 postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
21879_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu sal lekcyjnych i łącznika "A" w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21877_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla SSP w Kaczanowie w części 1 - meble
.
21875_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Jagodowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21874_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni: część 1 - w rejonie ul. Opalowej, część 2 - w rejonie ul. Donaja i Sołtysiaka
.
21870_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie zielenią terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
21864_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie utwardzeń na skwerku i pod ławkami
.
21842_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie karpin w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21840_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych budowy: część 1 - ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu Lipówka część 2 - chodnika pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Promienistą we Wrześni
.
21836_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Strzykały we Wrześni
.
21832_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposaż
.
21830_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Tęczowa na Os. Lipówka we Wrześni
.
21827_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej w ulicy Zbożowej w Psarach Małych
.
21811_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w parku w Gutowie Małym
.
21810_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września
.
21806_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w parku w Marzeninie
.
21805_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
21804_grafika
Zawiadomienie o odstąpieniu Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Fabrycznej we Wrześni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Staszica
.
21795_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę ulicy Parkowej we Wrześni
.
21780_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników na Os. Sokołowskim we Wrześni
.
21779_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników na Os. Sławno we Wrześni
.
21751_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie remontu (wymiany) fasad sali sportowej przy SSP w Nowym Folwarku gm. Września
.
21747_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie trawników dywanowych w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21734_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Fabrycznej we Wrześni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Staszica
.
21733_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21721_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż i uruchomienie fontann pływających
.
21713_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni
.
21685_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni
.
21659_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21624_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci (II postępowanie)
.
21622_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
.
21621_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia sali sportowej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21619_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę ulicy Jagodowej we Wrześni
.
21617_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii kablowej SN 15kV oraz demontaż napowietrznej linii 15kV w rejonie ulicy Kosynierów i Turwida we Wrześni
.
21595_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1, 2 i 5) oraz unieważnieniu postępowania (cz. 3 i 4) na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku (5 części)
.
21574_grafika
Zakup materiałów drogowych
.
21552_grafika
Produkcja książki "Kolekcja Wrzesińska 2017 - Filip Springer"
.
21544_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni
.
21543_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni
.
21542_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21536_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego "PUMPTRACK" we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
21473_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na na produkcję książki „Kolekcja Wrzesińska 2017 – Filip Springer”
.
21471_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
21440_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
21437_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę obiektu kontenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (III postępowanie)
.
21436_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
21428_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i krzewów na terenie parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21420_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21419_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku (II postępowanie)
.
21412_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21411_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu chłodniczego wraz z demontażem starych urządzeń i instalacji dla potrzeb lodowiska Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześn
.
21410_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usunięcie złomów i wywrotów drzew w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21408_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
.
21403_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni
.
21400_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Rzemieślniczej we Wrześni
.
21397_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Słowackiego we Wrześni (rejon SSP Nr 6)
.
21394_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metoda sitodruku (II postępowanie)
.
21380_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku czę
.
21370_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21354_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku
.
21353_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
21347_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
21316_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych – ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni
.
21315_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome dróg gminnych w 2018 roku
.
21314_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu chłodniczego wraz z demontażem starych urządzeń i instalacji dla potrzeb lodowiska WOS-R we Wrześni
.
21313_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
21304_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018
.
21302_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
21300_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w ul. Objazdowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21299_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21283_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
21271_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
.
21268_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (II postępowanie)
.
21217_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
21208_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
21197_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni