BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280221
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVII/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


Protokół nr XVII/2016
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 30 czerwca 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


XVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 15:30 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, zastępców Burmistrza MiG Września, gości oraz pracowników samorządowych oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych. Nieobecny był radny Tomasz Frankowski.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy są jakieś uwagi w sprawie porządku obrad? W związku z brakiem uwag  porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (załącznik nr 2).

Pkt 2
a)
Karol Nowak zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Michała Strzykały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/251/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Michała Strzykały (załącznik nr 3).
b)
Karol Nowak zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu pomiędzy ul. Harcerską a Al. Solidarności we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/252/2016 w sprawie nadania nazwy rondu pomiędzy ul. Harcerską a Al. Solidarności we Wrześni (załącznik nr 4).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił wszystkie osoby obecne na sali sesyjnej o powstanie, aby chwilą ciszy upamiętnić bohaterów, którzy polegli podczas wydarzeń w czerwcu 1956 r. w Poznaniu.
c)
Robert Stachowicz kierownik referatu inwestycyjnego omówił projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2022.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy w związku ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej nie należałoby zmienić również budżet na rok 2016?

Jolanta Kościańska skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie, ponieważ to co dotyczy roku 2016 nie ulega zmianie. Zapisy, które są w budżecie są dokładnie takie same.

Radny Grzegorz Dobrosielski poprosił o informacje dotyczące zagospodarowania terenu przy Parku  im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, ponieważ na 2016 rok jest przewidziana suma 40 tys. zł, a na 2017 rok 500 tys. zł, jakie inwestycje są planowane w parku?

Robert Stachowicz kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że zostanie zagospodarowany teren zlokalizowany pomiędzy terenami sportowymi Zespołu Szkół Politechnicznych i Ogólnokształcących oraz ul. Suwalską. W ramach tego zadania planujemy wykonać plac zabaw, zjeżdżalnie dla dzieci, posadzić drzewka oraz łąkę kwietną.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, przy 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XVII/253/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2022 (załącznik nr 5).

Pkt 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 15:50 zamknął sesję Rady Miejskiej.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej  w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

         
    Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

protokolant
/-/ Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.