BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8253969
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-02-2018
Portal - Zamówienia publiczne
Informacje z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy PZP)
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
21250_grafika
Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni
.
21234_grafika
Budowa obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (II postępowanie)
.
21233_grafika
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
21215_grafika
Dostawa centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (II postępowanie)
.
21202_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2018 roku
.
21188_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w ul. Objazdowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21170_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2018 roku
.
21169_grafika
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
.
21142_grafika
Sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów i innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
.
21129_grafika
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
21126_grafika
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
21125_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w ul. Objazdowej we Wrześni
.
21121_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych (tuneli drogowych pod torami PKP linii nr 281 i 808)
.
21116_grafika
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21115_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni
.
21109_grafika
Dostawa centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
.
21096_grafika
Zakup (dostawa) serwerów monitoringu wizyjnego CCTV Gminy Września
.
21091_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie
.
21090_grafika
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2018 roku
.
21063_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2018 roku
.
21031_grafika
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2018 – 2019
.
21021_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2
.
21020_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
21009_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2018 roku
.
21008_grafika
Napraw, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2018 roku
.
20991_grafika
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ratusza, Urzędu Stanu Cywilnego, OPS-u przy ul. Rynek 20 we Wrześni w latach 2018-2019
.
20988_grafika
Świadczenie usługi kompleksowego sprzatania i utrzymania czystości w latach 2018-2019
.
20985_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) należące do Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Września
.
20969_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2018 roku
.
20971_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2018 roku
.
20970_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie Parku w Marzeninie dz. geod. 54
.
20960_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2018 roku
.
20965_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Września”Wieści z Ratusza” w 2018 roku
.
20953_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej (II postępowanie)
.
20949_grafika
Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: "Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" (łącze podstawowe)
.
20947_grafika
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
20927_grafika
Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2
.
20917_grafika
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września
.
20906_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2018 roku
.
20901_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
.
20881_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
20867_grafika
Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019
.
20866_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Września
.
20838_grafika
Usuwania złomów i wywrotów drzew na terenie miasta Wrześni
.
20824_grafika
Naprawa boisk szkolnych na terenie Gminy Września
.
20811_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: Obłaczkowo, Psary Polskie oraz w ul. Parkowa we Wrześni
.
20801_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni (II postępowanie)
.
20794_grafika
Remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Ratusza we Wrześni (III postępowanie)
.
20775_grafika
Budowa oświetlenia w Gminie Września: część 1 - Kaczanowo ul. Ogrodowa, część 2 - Przyborki ul. Modrakowa oraz Psary Małe, część 3 - Psary Małe ul. Folwarczna oraz ul. Walacyjna
.
20759_grafika
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleparzu
.
20711_grafika
Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku
.
20710_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew w rejonie Zalewu Lipówka
.
20699_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Radomice gm. Września w zakresie chodnika
.
20669_grafika
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Września; część 1 - plac zabaw w Gutowie Małym, część 2 - plac zabaw w Słomowie
.
20657_grafika
Montaż zewnętrznych urządzeń fitness na terenie Gminy Września
.
20655_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2017-2018"
.
20653_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew na terenie Gminy Września
.
20640_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 - likwidacja przejazdów kolejowych, część 2 - budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami
.
20628_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: Marzenin, Gonice (II postępowanie)
.
20623_grafika
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni (II postepowanie)
.
20614_grafika
Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrześni
.
20607_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów w parkach Gminy Września
.
20606_grafika
Budowa plenerowej siłowni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (II postępowanie)
.
20603_grafika
Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla przepompowni - tłoczni Tps - 4
.
20602_grafika
Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym nr ewid. dz. 93
.
20598_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września
.
20595_grafika
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska - zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego
.
20594_grafika
Dostawa podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi: część 1 - podest sceniczny, część 2 - stoły piknikowe
.
20590_grafika
Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Lipówka - rozbudowa placu zabaw
.
20589_grafika
Remonty świetlic wiejskich: Gozdowo, Obłaczkowo i Stanisławowo
.
20588_grafika
Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Wojska Polskiego we Wrześni na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Słowackiego (prawa strona)
.
20561_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 - Likwidacja przejazdów kolejowych, część 2 - Budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami kolejowymi
.
20554_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni (III postępowanie)
.
20550_grafika
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach IV edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
.
20543_grafika
Przebudowa drogi gminnej w m. Chocicza Mała w zakresie budowy przejść dla pieszych - ETAP 1 (II postępowanie)
.
20478_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ul. Ogrodowej we Wrześni
.
20462_grafika
Budowa plenerowej siłowni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
20461_grafika
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkowie nr ewid. dz. 89
.
20433_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: w m. Obłaczkowo, Otoczna, Slomowo
.
20432_grafika
Dostawa podestu scenicznego wraz ze stołami piknikowymi
.
20409_grafika
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska
.
20405_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rekultywacją kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września (II postępowanie)
.
20401_grafika
Zakup ciężkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach (II postępowanie)
.
20366_grafika
Budowa urządzenia wodnego-progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie)
.
20362_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” (III postępowanie)
.
20361_grafika
Zakup sprzętu sportowego sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni
.
20360_grafika
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin – Kawęczyn od węzła W95 do węzła W105 (II postępowanie)
.
20341_grafika
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 / 6x6 dla Ochotniczeh Straży Pożarnej w Węgierkach
.
20335_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni (II postępowanie)
Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) przekazuje informacje o złożonych ofertach w ....
20334_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni (II postępowanie)
.
20333_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników w Gminie Września - 4 części
.
20332_grafika
Rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września
.
20309_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK Nr 15 z DK Nr 92 na terenie Gminy Września
.
20307_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” (II postępowanie)
.
20294_grafika
Remont w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni (III postępowanie)
.
20293_grafika
Budowa urzadzenia wodnego - progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
.
20274_grafika
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni (II postępowanie)
.
20276_grafika
Budowa mobilnego systemu zasilania gwarantowanego budynku UMiG, OPS oraz serwerowni wraz z automatyką
.
20269_grafika
Przebudowa pomieszczeń części budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
20249_grafika
Zagospodarowanie terenu przy Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
20235_grafika
Zakup materiałów drogowych
.
20218_grafika
Roboty remontowe w budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni
.
20210_grafika
Rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz ogrodzenia w Białężycach, gm. Września
.
20204_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej dla ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni
.
20203_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września
.
20192_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni
.
20181_grafika
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin – Kawęczyn od węzła W95 do węzła W105
.
20179_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe
.
20155_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
20174_grafika
Zakup urządzeń WiFi (WLAN) wraz z integralnym oprogramowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem w istniejącej infrastrukturze sieciowej
.
20168_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji
.
20166_grafika
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni
.
20162_grafika
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Września w 2017 roku
.
20157_grafika
Budowa kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym
.
20126_grafika
Zakup wyposażenia dla szkół w Gminie Września: część 1 - szafki uczniowskie, część 2 - stoliki i krzesełka
.
20146_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
20142_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Przyborki
.
20128_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Otocznej
.
20124_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe
.
20119_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic, ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowy dróg gminnych
.
20108_grafika
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”
.
20107_grafika
Wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach rekreacyjnych na terenie Gminy Września
.
20101_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Września: część 1 - ul. Azaliowa we Wrześni, część 2 - Gulczewko, część 3 - Sołeczno
.
20087_grafika
Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Września
.
20079_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną drogą gminną położoną w Obłaczkowie
.
20050_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy Wierzbowej we Bierzglinku
.
20048_grafika
Budowa małego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Września na dz. geod. nr 46/1
.
20047_grafika
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewow i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
.
20005_grafika
Remont ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni
.
19998_grafika
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni
.
19997_grafika
Remonty w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni: część 1 - renowacja parkietu małej sali gimnastycznej, część 2 - wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, część 3 - remont pomieszczania WC sali gimnastycznej
.
19996_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
19985_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich
.
19977_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Nowym Folwarku
.
19975_grafika
Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni
.
19955_grafika
Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Otocznej: część 1 - meble szkolne, część 2 - sprzęt audiowizualny
.
19950_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
19888_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2017 roku
.
19887_grafika
Produkcja książki "Kolekcja Wrzesińska 2016 - Rafał Milach"
.
19859_grafika
Zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni
.
19813_grafika
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą"
.
19804_grafika
Dostawa autobusu jednoczłonowego niskowejściowego elektrycznego
.
19803_grafika
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
19800_grafika
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku (II postępowanie)
.
19799_grafika
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
.
19790_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
.
19784_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
19773_grafika
Budowa instalacji teletechnicznej, systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji systemu włamania i napadu w sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
19752_grafika
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku
.
19751_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19749_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UMiG Września w 2017 roku
.
19739_grafika
Bieżące remonty chodników w Gminie Września w 2017 roku
.
19723_grafika
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19722_grafika
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej - ściezki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września" od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
19721_grafika
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2017 roku
.
19718_grafika
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni
.
19674_grafika
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych
.
19664_grafika
Sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów oraz innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku
.
19660_grafika
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”
.
19658_grafika
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie)
.
19640_grafika
Dowozy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni w 2017 roku
.
19639_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni (II postępowanie)
.
19634_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2017 roku
.
19582_grafika
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych, tłuczniowych i innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
.
19581_grafika
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku
.
19580_grafika
Dostawy mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2017 roku
.
19579_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne należące do Gminy Września) oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Września
.
19550_grafika
Zakup i wdrożenie urządzenia typu UTM do zabezpieczenia zasobów serwerowni
.
19549_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
.
19542_grafika
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych w 2017-2018 roku
.
19540_grafika
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
.
19535_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni "Wieści z Ratusza"
.
19532_grafika
Pełnienie funkci inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
19525_grafika
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (II postępowanie)
.
19513_grafika
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
19506_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2017 roku
.
19502_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 roku
.
19498_grafika
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
.
19497_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2017 roku
.
19441_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Gutowie Wielkim dz. geod. nr 205 i nr 159
.
19440_grafika
Budowa małego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Września na dz. geod. nr 46/1
.
19439_grafika
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku
.
19431_grafika
Budowa zewnętrznej siłowni w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2
.
19430_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września
.
19424_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników na Os. Sławno we Wrześni
.
19423_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Os. Sokołowskiego we Wrześni
.
19418_grafika
Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego we Wrześni
.
19417_grafika
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej we Wrześni
.
19407_grafika
Budowa zjazdu linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Lipówka
.
19396_grafika
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej ul. Nekielska w Psarach Małych
.
19376_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września: część 1 - budowa oświetlenia ulicznego we Wrześni, część 2 - budowa oświetlenia ulicznego w Gozdowie, część 3 - budowa oświetlenia ulicznego w Marzeninie oraz w Bierzglinku
.
19375_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
.
19370_grafika
Budowa zewnętrznych siłowni w Gminie Września: część 1 - fitness park w Grzybowie, część 2 - fitness park w Sokołowie
.
19369_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: część 1 - nakładka ul. Gospodarska w Kaczanowie, część 2 - nakładka w Słomowie dz. geod. nr 110, część 3 - nakładka w Obłaczkowie dz. geod. nr 84
.
19367_grafika
Informacja z otwarcia ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017"
.
19364_grafika
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (III postępowanie)
.
19348_grafika
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe - Ostrowo Szlacheckie
.
19332_grafika
Informacja z otwarcia ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku" (III postępowanie)
.
19322_grafika
Informacja z otwarcia ofert na rozbiórkę budynków w Gutowie Wielkim oraz we Wrześni
.
19285_grafika
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska
.
19280_grafika
Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodników i wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach gminnych
.
19274_grafika
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę nawierzchni dróg gminnych
.
19263_grafika
Informacja z otwarcia ofert na przebudowę chodników we Wrześni
.
19255_grafika
Informacja z otwarcia ofert na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Monte Cassino we Wrześni
.
19251_grafika
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (II postępowanie)
.
19237_grafika
Informacja z otwarcia ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku" (II postępowanie)
.
19226_grafika
Informacja z otwarcia ofert na budowę fitness parku w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9 (II postępowanie)
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.