BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250651
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
GŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SSK.1110 - 4 /16                                                                                Września 11.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


I. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września
II. Stanowisko urzędnicze:
Referent

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie min. wyższe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ,
- niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ,
- nieposzlakowana opinia ,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy .


IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Preferowany staż pracy w administracji samorządowej; znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
2. Znajomość ustaw; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, oraz stosownych rozporządzeń;
3. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, w tym biegła programów biurowych: Word Excel, Radix , Płatnik .
5. Poprawna komunikacja pisemna .
6. Umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań .

V. Preferowane cechy osobowości kandydata:

1. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
2. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
3. Odporność na stres,
4. Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność;
5. Komunikatywność, wysoka kultura osobista;
6. Dyspozycyjność;


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, w szczególności :
- przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
- ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
- rozpatrywanie oraz wprowadzanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych do Programu EZAR,
- opracowywanie projektów decyzji administracyjnych i pism urzędowych związanych z funkcjonowaniem świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie ich do wysyłki.
2. Przekazywanie dokumentów dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych do innych instytucji.
3. Udzielanie informacji osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze.
4. Przygotowywanie list wypłat ( gotówkowych i przelewowych ) świadczeniobiorców.
5. Zgłaszanie, wyrejestrowywanie oraz rozliczanie świadczeniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , w ramach obsługi Programu Płatnik.
6. Prowadzenie kont analitycznych dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniobiorców z nienależnie pobranymi świadczeniami , weryfikacja ściągalności zadłużenia z funduszu alimentacyjnego , zaliczki alimentacyjnej oraz spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
7. Rozliczanie dochodów z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń nienależnie pobranych .
8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego .
9. Przygotowywanie planów oraz analiz wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego .
10. Wykonywanie prac zleconych przez Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych , Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej .

VI. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: cały etat
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego ) .


VII. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV,
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w kadrach Ośrodka),
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje , (kursy ,
szkolenia),
4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.


VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni lub przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w terminie
do 20.08.2016r.
Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.