BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249820
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Opłata śmieciowa
FCC Polska Sp. z o. o.

 

Rejestr

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września

 

Numer rejestrowy

Data dokonania wpisu do rejestru

NIP

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Adres firmy

Siedziba firmy

19

WPIS

09.08.2016 r.

NIP

676-21-57-648

 

REGON

357190739

FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych*

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3

15 01 03

Opakowania z drewna

4

15 01 04

Opakowania z metali

5

15 01 05

Opakowania wielkomateriałowe

6

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

7

15 01 07

Opakowania ze szkła

8

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

9

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

10

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

11

16 01 03

Zużyte opony

12

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

13

17 01 02

Gruz ceglany

14

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

15

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

16

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

18

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

19

17 01 82

Inne niewymienione odpady

20

17 02 01

Drewno

21

17 02 02

Szkło

22

17 02 03

Tworzywa sztuczne

23

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

24

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

25

17 04 02

Aluminium

26

17 04 03

Ołów

27

17 04 04

Cynk

28

17 04 05

Żelazo i stal

29

17 04 06

Cyna

30

17 04 07

Mieszaniny metali

31

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

32

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

33

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

34

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

35

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

36

20 01 01

Papier i tektura

37

20 01 02

Szkło

38

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

39

20 01 10

Odzież

40

20 01 11

Tekstylia

41

20 01 13*

Rozpuszczalniki

42

20 01 14*

Kwasy

43

20 01 15*

Alkalia

44

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

45

20 01 19*

Środki ochrony roślin

46

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

47

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

48

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

49

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

50

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

51

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

52

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

53

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

54

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

55

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

56

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

57

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

58

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

59

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

60

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

61

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

62

20 01 39

Tworzywa sztuczne

63

20 01 40

Metale

64

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

65

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

66

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

67

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

68

20 02 02

Gleba, ziemia w tym kamienie

69

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

70

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

71

20 03 02

Odpady z targowisk

72

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

73

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

74

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

75

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

76

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

*rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923 ).

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.