BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912441
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Oferty pracy
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędu Stanu Cywilnego

 

KP.210.11.1.2016


U R Z Ą D M I A S T A I G M I N Y WE W R Z E Ś N I
ogłasza nabór na stanowisko
samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich
z Urzędem Stanu Cywilnego

 

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe o kierunku administracja,
znajomość przepisów: ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy kodeks cywilny, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,
przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządu terytorialnego),
biegła znajomość pakietu Open Office,
obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
znajomość systemów: Radix ELUD+, ŹRÓDŁO,
umiejętność sprawnego komunikowania się, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność,
wysoka kultura osobista.

Zakres zadań na stanowisku pracy:
wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności,
wykonywanie zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny oraz CV,
kwestionariusz osobowy,
kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje niekompletne i nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.

Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy Września zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".
Prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko samodzielnego referenta w WSO z USC."

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.