BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13896314
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-06-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71 wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum firm: LIDER: Pracownia AMB Michał Bartosik ul. Półwiejska 41/27, 61-886 Poznań, PARTNER: WEBA Beata Rajch ul. Hiacynta 34, 62-080 Lusówko wartość oferty brutto: 17.220,00 zł, udzielona rękojmia: 36 miesięcy. Oferta została sporządzona przez Wykonawcę niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. bez zachowania formy pisemnej - Wykonawca przedłożył wydrukowany kolorowy skan oferty z podpisami (formularz ofertowy wraz z oświadczeniami) co nie spełnia wymogu formy pisemnej. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy „ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Ponadto zgodnie z art. 78 §1 Kodeksu cywilnegodo zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (...)". Skan podpisu Wykonawcy nie jest własnoręcznym podpisem tylko jego kopią.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 78 §1 Kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.