BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298888
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


OGŁOSZENIE DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEI. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września

II. Stanowisko urzędnicze:
Referent

III. Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie średnie, preferowani kandydaci z uprawnieniami pracownika socjalnego,
posiadający staż pracy w ośrodku pomocy społecznej,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

IV. Dodatkowe wymagania:

1. znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz stosownych rozporządzeń,
2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
3. biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności programów TT – Pomoc oraz TT – Stypendia, Lex,
4. poprawna komunikacja pisemna,
5. umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

V. Preferowane cechy osobowości kandydata:

1. umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
2. inicjatywa i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
3. odporność na stres,
4. odpowiedzialność, sumienność, dokładność,
5. komunikatywność,
6. wysoka kultura osobista,

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach
indywidualnych z zakresu świadczeń świadczeń pomocy społecznej,
2. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;
3. weryfikacja stanu zadłużenia dłużników pobierających świadczenia pomocy społecznej, przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych,
4. sporządzanie analiz i przekazywanie informacji oraz przygotowywanie danych dla celów statystycznych,
5. przekazanie uporządkowanej i zewidencjonowanej dokumentacji do składnicy akt Ośrodka,
6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ośrodka, w szczególności Sekcją Pomocy Środowiskowej i Sekcją Księgowości w zakresie prowadzonych spraw;

VI. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: cały etat
b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z
obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (dotyczy osób podejmujących
po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego)


VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny oraz CV,
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w kadrach Ośrodka),
3. dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe
kwalifikacje (kursy, szkolenia),
5. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 10.07.2016 r. w zamkniętej kopercie w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni lub przesłać pocztą, (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).
Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent.
Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.