BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912545
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Oferty pracy
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury
U R Z Ą D  M I A S T A  I  G M I N Y  WE  W R Z E Ś N I
ogłasza nabór na stanowisko
 młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, gospodarka nieruchomościami lub student w/w kierunków,
- obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
- biegła znajomość pakietu Open Office oraz programu LEX,
- prawo jazdy kategorii B,
- umiejętność sprawnego komunikowania się, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność, odporność na stres.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

- prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych,
- prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz nabywaniem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne,
- prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (komunalizacja, przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych, darowizny),
- prowadzenie spraw związanych  z realizacją roszczeń właścicieli lokali o nabycie przyległej nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji zasobu mienia komunalnego.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje niekompletne i nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.

Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,
 ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16.06.2016 r.
(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.)”.

    Prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.