BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462232
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2016 r.

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8.00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:

Jolanta Kościańska, skarbnik urzędu miasta i gminy Września

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości

Mariusz Pierzchliński, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych

Katarzyna Andryszewska, Główna księgowa

Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej

mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2). Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił o przedstawienie dochodów z najmu obiektów sportowych i dochodów z działalności bieżącej Wrzesińskich Ośrodków Sportowych i Rekreacyjnych w 2015 r.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości przedstawiła dochody WOSiR-u zgodnie z

Rb-27S na kwotę 381. 824,14 zł wg klasyfikacji budżetowej.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała dochody z najmu obiektów sportowych i dochody z działalności bieżącej WOSiR w roku 2015 (załącznika nr 3), tj. następujące paragrafy:

92601-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

razem: 83 630,00 zł

92601-0830 wpływy z usług

razem: 269 581,14 zł

92601-0970 wpływy z różnych dochodów

31-01-2015 r. 8,00

30-04-2015 r. 28 605,00

razem: 28 613,00

Mariusz Pierzchliński, Dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni wyjaśnił obieg dokumentów kasowych na basenie, lodowisku i campingu. Udostępnienie hali sportowej Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni odbywa się na podstawie podstawie umowy o udostępnienie hali sportowej w godz. od 8.00 do 16.00. Po godz. 16.00 obowiązują umowy komercyjne podpisane np. z Miejskim Klubem Sportowym „Victoria”, szkółką piłkarską, a także indywidualnym najemcą. Płatności następują w formie przelewu bankowego na konto, hala sportowa nie posiada na wyposażeniu kas fiskalnych.

- w miesiącu styczniu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 7.210,00

- w miesiącu lutym 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 8.585,00

- w miesiącu marcu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 8.065,00

- w miesiącu kwietniu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 7.735,00

- w miesiącu maj 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 5.920,00

- w miesiącu czerwcu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 5.390,00

- w miesiącu lipcu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 1.665,00

- w miesiącu sierpniu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 990,00

- w miesiącu wrześniu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 14.580,00

- w miesiącu październiku 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 9.620,00

- w miesiącu listopadzie 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 6.290,00

- w miesiącu grudniu 2015 r. wystawiono faktury vat na kwotę 7.580,00

Dochody ze sprzedaży bieżącej w roku 2015 (rozdział 92601 paragraf 0830) (załącznik nr 4)

Lodowisko - 45.124,00

-wpłaty – kasa fiskalna od miesiąca I-III/2015 r. - 44.954,00

-faktury – 170,00

Basen - 106.930,29

-wpłaty – kasa fiskalna VI-IX/2015 r. - 106.008,29

-faktury – 922,00

Camping - 66.415,00

-wpłaty – kasa fiskalna od miesiąca V-X/2015 r. - 56.469,00

-faktury – 9.946,00

Korty tenisowe - 18.390,50

- wpłaty - kasa fiskalna od miesiąca V-X/2015 r. - 17.990,50

- faktury – 400,00

Półkolonie dla dzieci – 29.480,00

-wpłaty rodziców na rachunek bankowy WOSIR za tygodniowy pobyt dziecka 1os./130,00 zł.

Rowery wodne

-nie zrealizowano usług

Usługi pozostałe – 3.241,35

-refakturowanie kosztów zużycia wody i ścieków „Restauracja Aleksandra” zgodnie z porozumieniem z dnia 27-02-2013 r.

Rozdział 92601 paragraf 0970

Plan 28.613,00

Wykonanie 28.613,00

-wpływ z tytułu terminowych wpłat za podatek dochodowy od osób fizycznych – 8,00

-wpływ z tytułu zwrotu vat za rok 2014 – 28.605,00

Sprawozdanie Rb 27 S za rok 2015 :

Plan – 92601 paragraf 0750 – 69.200,00 Wykonanie 83.630,00

92601 paragraf 0830 – 268.297,00 Wykonanie 269.581,14

92601 paragraf 0970 – 28.613,00 Wykonanie 28.613,00

RAZEM: 366.110,00 RAZEM: 381.824,14

Dochody odprowadzano na rachunek bankowy Gminy Września – wydruk z konta 222.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał dlaczego umowa w sprawie udostępnienia hali sportowej przy ul. Kosynierów 1 we Wrześni zawarta w dniu 02.01.2015 r. pomiędzy Wrzesińskimi Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi we Wrześni, a Samorządową Szkołą Podstawową nr 1 we Wrześni ma formę porozumienia?

Mariusz Pierzchliński, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych wyjaśnił, że ze względu, iż jest to umowa między jednostkami budżetowymi są wskazania, żeby zostało to nazwane właśnie porozumieniem.

Pkt 4

Radny Tomasz Frankowski wyjaśnił, że podzespół zbadał dochody w paragrafie 0830 wg. Planu 92601 – 268.297,00, wykonanie zrealizowano na kwotę 269.581,14 i zostało uwzględnione w sprawozdaniu Rb 27S. Na podstawie dostarczonych paragonów z kas fiskalnych można wyodrębnić wpływy z różnych działalności: lodowiska, basenu, campingu, kortów tenisowych, półkolonii dla dzieci oraz z usług pozostałych.

Radny Szymon Paciorkowski wyjaśnił, że podzespół zbadał zgodność zapisu ze sprawozdaniem Rb 27S dotyczącą 92601 paragraf 0750 „dochody z najmu obiektów sportowych”. Zgodnie ze sprawozdaniem dochód wyniósł 83.630,00 zł. W celu sprawdzenia zgodności dochodu wykazanego w sprawozdaniu z materiałem źródłowym, sprawdzono łącznie 136 faktur, z czego nie wszystkie odnosiły się do dochodu tego działu, ponieważ faktury uwzględnione zostały z „Restauracji Aleksandra”, koszty zużycia wody i ścieków. Natomiast ta część, która dotyczyła dochodu z wynajmu obiektów sportowych wynosiła 83.630,00. Wpływy z faktur były terminowo przekazane na konto UMiG Września.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych i sprawozdań podzespołów stwierdziła, że sprawozdanie z wykonania budżetu jest zgodne z przedstawionymi dokumentami.

Komisja Rewizyjna sprawdziła wpływy z usług na podstawie wystawionych faktur vat i nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 9.00 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Piotr Matuszewski

/-/radny Szymon Paciorkowski

/-/radny Ryszard Szwajca

/-/radny Tomasz Frankowski

protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.