BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460775
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2016 roku


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8.00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego
Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

Pkt 3
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości przedstawiła informacje uzupełniające dotyczące przebudowy ul. Działkowców we Wrześni (załącznik nr 3).

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił o przedstawienie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Otocznej i w Chwalibogowie.

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego omówił realizację budowy boisk wielofunkcyjnych w Chwalibogowie i w Otocznej, zlokalizowanych przy szkołach. Wyjaśnił, że zarówno boisko sportowe w Chwalibogowie jak i w Otocznej posiadają nawierzchnię sztuczną, poliuretanową i są ogrodzone. Wykonawcą robót w Chwalibogowie była firma Sodex Sp. z o. o. z Suchego Lasu, a w Otocznej firma Multisport Karina Komornicka z Jaworzna. Obie firmy wyłonione zostały w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycje realizowane były w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających decyzji, tj. pozwolenia na budowę, odbioru obu inwestycji dokonano w czerwcu.
Wyjaśnił, że powykonawczy koszt budowy boiska w Chwalibogowie to 257 030,58 zł, natomiast boiska w Otocznej to 286 384,21 zł.

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych dodał, że przetargi były ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z terminem składania ofert 14 dni, opublikowano je na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta i gminy w biurze interesanta. Wartość szacunkowa budowy boiska wielofunkcyjnego w Otocznej, to kwota ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski i wynosiła 527.532,66 zł netto. W tym postępowaniu złożono 18 ofert. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów złożonych przez oferentów, umowę podpisano z firmą Multisport Karina Komornicka z Jaworzna na kwotę 289.179,97 zł brutto. Wyjaśnił, że wykonawca udzielił też gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad w okresie gwarancyjnym na okres 60 miesięcy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zaproponował przeanalizowanie umów z wykonawcami.

Umowa z Wykonawcą 23/WIK-RI/2015 z dnia 08.04.2015 r.
Umowa z Wykonawcą 25/WIK-RI/2015 z dnia 14.04.2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2015 r.

Radny Tomasz Frankowski poprosił o dostarczenie kosztorysów powykonawczych budowy boisk wielofunkcyjnych w Otocznej i w Chwalibogowie.

Kosztorys powykonawczy boiska wielofunkcyjnego w Otocznej, wykonawca MULTISPORT Karina Komornicka Jaworzno 43-600, ul. Karola Olszewskiego 13 A (załącznik nr 4).

Kosztorys powykonawczy boiska wielofunkcyjnego w Chwalibogowie, wykonawca SODEX
Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las (załącznik nr 5).

W ramach dwóch umów o przyznanie pomocy na realizację zadań budowy boisk wielofunkcyjnych w Chwalibogowie i Otocznej wpłynęła łączna kwota 323.851,00 zł.
Umowa o przyznanie pomocy nr 00171-6922-UM1500166/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.11.2014 r. na realizację zadania :
1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo". Dofinansowanie w wysokości 156 569,00 zł - wpływ środków 25-11-2015 r.
F 15/2394 Sodex Sp. z o.o. roboty budowlane 256. 773,75
F 15/3763 Sodex Sp. z o.o. roboty budowlane 256,83
Razem: 257.030,58 zł

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 504.118,38 zł netto na którą składa się (Załącznik nr 6):
- kosztorys inwestorski 334.078,92 zł netto,
- dokumentacja powykonawcza geodezyjna 2.000,00 zł netto
- zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego 168.039,46 zł netto
Wartość kosztorysu ofertowego: 255.773,05 zł brutto
Wartość kosztorysu powykonawczego: 257.030,58 zł brutto
Wartość kosztorysu różnicowego w umowie wynosi 255.773,05 zł natomiast wartość końcowa robót wyniosła 257 030,58, różnica 1.257,52 zł

Umowa o przyznanie pomocy nr 00170-6922-UM1500082/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.11.2014 r. na realizację zadania :
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna". Dofinansowanie w wysokości - 167. 282,00 zł - wpływ środków 25.11.2015 r.

F15/2429 MULTISPORT Karina Komornicka Jaworzno roboty budowlane 286.384,21 zł
Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 527.532,66 zł netto na którą się składa (załącznik nr 7):
- kosztorys inwestorski 349.688,44 zł netto,
- dokumentacja powykonawcza geodezyjna 2.000,00 zł netto,
- zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego 175.844,22 zł netto

Wartość kosztorysu ofertowego: 287.949,97 zł brutto:
- na etapie postępowania Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawił inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - wartość oferty po poprawkach wyniosła 289.179,97 zł brutto
Wartość kosztorysu powykonawczego: 286.384,21 zł brutto
Wartość kosztorysu różnicowego: wartość wg umowy wynosi 286.384,21 natomiast wartość końcowa robót wyniosła 289.179.97, różnica - 2. 795,77 zł.

Różnica pomiędzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem powykonawczym wynika z faktycznej ilości zrealizowanych robót i ich wartości.

Pkt 5

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją, dotyczącą budowy boisk wielofunkcyjnych w Otocznej i Chwalibogowie pod względem rachunkowym. Komisja stwierdziła, że realizacja tych zadań jest zgodna z umowami i fakturami.
Komisja Rewizyjna podczas analizy kosztorysów powykonawczych nie stwierdziła żadnych uchybień.

Komisja Rewizyjna w nawiązaniu do absolutorium 2015 r. podjęła decyzję, że przeprowadzi kontrolę dochodów wrzesińskich obiektów sportowo rekreacyjnych we Wrześni.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8.30 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Piotr Matuszewski

/-/radny Szymon Paciorkowski


/-/radny Ryszard Szwajca


radny
/-/Tomasz Frankowski


protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.