BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276318
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 kwietnia 2016 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji rewizyjnej
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji rewizyjnej (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił o omówienie przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni.

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego przedstawił charakterystykę inwestycji:
-długość przebudowanej drogi - 2089,92 mb
-długość ciągów pieszorowerowych - 2122,22 mb
-liczba punktów oświetlenia - 30 szt.
-ilość azyli dla pieszych - 3 szt.
-ilość wybudowanych rond - 1 szt.
Wykonawcą robót odpowiedzialnych za inwestycję było Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak, Jerka ul. Łowiecka 29, Krzywiń.
Nr umowy z wykonawcą 27/WIK/2015 z dnia 20.04.2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2015 r. oraz umowa 56/WIK/2015 z dnia 30.07.2015 r.
Wykonawcą nadzoru inwestorskiego było Przedsiębiorstwo DROG-KAR w Gutowie Małym przy ul. Powidzkiej 16.
Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego 18/WIK/2015 z dnia 20.03.2015 r. , natomiast zgłoszenie budowy miało miejsce w dniu 23.09.2014 r., przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 06.05.2015 r.

Wartość robót zawarta została: w umowie 27/WIK/2015 - 2 421 028,48 zł
F S15/070005 na kwotę 999.914,27 zł
F S15/090003 na kwotę 1.421 114,21 zł
Razem: 2.421 028,48 zł

Umowa 56/WIK/2015 - 339 235,73 zł FS15/090004 łączna kwota umów to 2.760 264,21 zł.

Umowa 25/15 z dnia 23.07.2015 r. o dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój).

Wspólne finansowanie inwestycji - wydatek 2015 roku:
budżet Gminy Września - 1.348 969,58 zł
dotacje celowe Wojewody Wlkp. - 1.140 217,00 zł
budżet gminy Nekla - 3.000,00 zł
środki PUK-u we Wrześni - 1.000,00 zł
środki PwiK we Wrześni - 279. 000,00 zł
Razem: 2. 772 186,58 zł

Odbiór końcowy inwestycji miało miejsce 04.09.2015 r.

Koszt całkowity przebudowy ulicy Działkowców (załącznik nr 3):
- F 13/3805 wykonawca PBS DIT R. Przybył, dokumentacja projektowa wydatek roku 2013 wartość 24 600,00
- Rk 14/438 wykonawca Starostwo Powiatowe, wypis z rejestru gruntu wydatek roku 2014 wartość 150,00
- Rk14/432 wykonawca Starostwo powiatowe, wypis z rejestru gruntów wydatek roku 2014 wartość 281,90
- F14/4023 wykonawca PBS DIT R. Przybył, projekt przebudowy wydatek roku 2014 wartość 38 130,00
- F14/5664 wykonawca PBS DIT R. Przybył, wykonanie projektu drogowego wydatek roku 2014 wartość 6.500,00
- F15/2606 wykonawca Enea, opłata przyłączeniowa wartość 628,97
- F15/3487 wykonawca Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak, Jerka, przebudowa ulicy - faktura częściowa nr 1 wartość 999.914,27
- F15/3982 wykonawca Drog - Kar R. Karalus Gutowo Małe, inspektor nadzoru wartość
11 293,40
- F 15/4047 wykonawca Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak, Jerka,
przebudowa ulicy wartość 339.235,73
- F 15/4089 wykonawca Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak, Jerka,
przebudowa ulicy 1.421 114,21
RAZEM: 2. 841 848,48

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak zrealizowało inwestycję obejmującą przebudowę ul. Działkowców we Wrześni. Zadanie współfinansowane było w ramach narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek". Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych omówił przebudowę ulicy Działkowców, przedstawiając zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr 4):
- przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni - 1 226 752,45 zł netto,
- ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego - 834 441,88 zł netto,
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Działkowców we Wrześni - 224 850,42 zł netto,
- budowa oświetlenia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Działkowców, Leśna we
Wrześni - 9 362,66 zł netto .
Łączny szacunkowy koszt wg kosztorysów inwestorskich to 2 295 407,41 zł netto tj. 2.823.351,11 zł brutto. Przewidziano zamówienia uzupełniające do wartości 50% zamówienia podstawowego. Łączna wartość szacunkowa zamówienia (podstawowe i uzupełniającego) to 3.422.111,11 zł netto.

Postępowanie na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 7.02.2015 r. Do dnia 24 marca 2015 r. do godz. 10.45 wpłynęło 5 ofert:

- Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, cena oferty brutto odczytana na sesji otwarcia ofert
2. 334 048,20, udzielona gwarancja w miesiącach 60, cena oferty brutto po dokonaniu poprawek rachunkowych 2.334 048,20.
- Colas Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, cena oferty brutto odczytana na sesji otwarcia ofert 2. 349 075,44, udzielona gwarancja w miesiącach 60, cena oferty brutto po dokonaniu poprawek rachunkowych 2. 349 075,41.
- Skanska S.A, ul. Gen. J. Zajączka 9, cena oferty brutto odczytana na sesji otwarcia ofert 2.538 410,61, udzielona gwarancja w miesiącach 60, cena oferty po dokonaniu poprawek rachunkowych 2. 538 410,59.
- Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak, Jerka ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń, cena oferty brutto odczytana na sesji otwarcia ofert 2. 333 333,33, udzielona gwarancja w miesiącach 60, cena oferty brutto po dokonaniu poprawek rachunkowych 2. 332 094,57.
- Konsorcjum firm: Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla(Lider), Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39,
62-330 Nekla (Partner), cena oferty brutto odczytana na sesji otwarcia ofert 2. 409 160,52, udzielona gwarancja w miesiącach 60, cena oferty brutto po dokonaniu poprawek rachunkowych 2. 409 160,52.

Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy w gwarancji ubezpieczeniowej. Umowę nr 27/WIK/2015 podpisano 20 kwietnia 2015 roku.
Zamówienia uzupełniającego (pogrubienie warstwy wiążącej w celu zwiększenia nośności konstrukcji nawierzchni drogi) udzielono w trybie z wolnej ręki, zamówienie to zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość inwestorska zamówienia uzupełniającego opiewała na kwotę 590.479,70 zł brutto. Umowę nr 56/WIK/20015 na wykonania zamówienia uzupełniającego podpisano 30 lipca 2015 roku, wartość umowy to 329.235,73 zł brutto. Wartość umowy dla zamówienia uzupełniającego ustalono w oparciu o stawki cen jednostkowych kosztorysu ofertowego wykonawcy zadania podstawowego.


Pkt 4
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem budżetu za rok 2015 oraz z działem 600 wydatkami majątkowymi.
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów źródłowych pod względem rachunkowym, na podstawie dostarczonych faktur, aktów notarialnych oraz innych dokumentów księgowych nie stwierdziła nieprawidłowości.

 

 

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 10.00 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Piotr Matuszewski

radny Szymon Paciorkowski


/-/radny Ryszard Szwajca


radny
/-/Tomasz Frankowski


protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.