BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912444
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Oferty pracy
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym

U R Z Ą D  M I A S T A  I  G M I N Y  WE  W R Z E Ś N I
ogłasza nabór na stanowisko
  młodszego referenta w Wydziale OrganizacyjnymWymagania niezbędne:


 - wykształcenie średnie,
 - obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz  - korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - nieposzlakowana opinia.


Wymagania dodatkowe:


 - doświadczenie w redagowaniu gazety,
 - biegła znajomość pakietu Open Office,
 - biegła znajomość pakietu Adobe InDesing 2.0 lub wyższy, Corel Draw 14,
 - kurs AutoCad,
 - umiejętność projektowania i przygotowywania materiałów do druku (ulotki, foldery, plakaty itp.),
 - znajomość obróbki fotografii w wysokiej jakości,
 - znajomość zagadnień DTP i poligrafii,
 - umiejętność przygotowywania projektów graficznych do druku zgodnie ze specyfikacją,
 - biegła obsługa klienta FTP i usług chmurowych (Microsoft OneDrive, Google Drive);
 - podstawowa znajomość języka opisu strony HTML,
 - znajomość Systemu Informacji Prawnej LEX,
 - znajomość języka obcego,
 - umiejętność sprawnego komunikowania się, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność,
etyka i kultura osobist
a.

Zakres zadań na stanowisku pracy
:


 - pomoc w redagowaniu i organizowaniu wydania biuletynu „Wieści z Ratusza”,
 - zbieranie materiału prasowego z zakresu pracy urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Września, pisanie i redagowanie tekstów, prowadzenie niezbędnej korespondencji, kontakt i współpraca z  drukarnią,  dbałość  o  dokumentację  fotograficzną  wydarzeń  gminnych,
 - wykonywanie składu komputerowego i łamanie tekstów biuletynu „Wieści z Ratusza”
 - sporządzanie planów do zamówień materiałów promocyjnych,
 - redagowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.


Wymagane dokumenty:


 - list motywacyjny oraz CV,
 - kwestionariusz osobowy,
 - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 - kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
 - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Aplikacje niekompletne i niespełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.

Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,        ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r.
(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).


Dokumenty winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 ze zm.)”.

Prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko młodszego  referenta  w Wydziale  Organizacyjnym”.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.