BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254354
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji rewizyjnej
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8.30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej,
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości,
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej,
Jolanta Kościańska, skarbnik urzędu miasta i gminy Września,
Mateusz Waligóra, samodzielny referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury,
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji rewizyjnej (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił o przedstawienie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za rok 2015 rok i zaznaczył, że Komisja Rewizyjna zebrała się w ramach absolutorium za 2015.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości przedstawiła wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rozpoczynając od działu 700, paragrafu 076, w którym zawarte zostały próby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wpłaty opiewały na kwotę w wysokości
92.801,47. W roku 2015 wydano 6 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Natomiast wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości to kwota wykonana 18 028 438,75. Wyjaśniła, że w roku 2015 sprzedano 19 mieszkań komunalnych o łącznej wartości 120 615,75, w tym 18 mieszkań za 5% ich wartości najemcom tych lokali na łączną kwotę 68 615,75 z czego 16 mieszkań we Wrześni, 1 w Gutowie Wielkim oraz 1 w Węgierkach. Natomiast 1 mieszkanie w Sokołowie przy ul. Sportowej 3/5 sprzedano za kwotę 52. 000,00 zł w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast z tytułu nieruchomości gruntowych wpłynęła kwota 17 907 823,00 zł. W trybie przetargowym i bezprzetargowym dokonano sprzedaży działek w mieście Września oraz obszaru wiejskiego wg (załącznika nr 3). Wyjaśniła, że dane te są zgodne z Rb 27 na dzień 31 grudnia 2015 r.

Radny Tomasz Frankowski zapytał w jakim trybie dokonano sprzedażny tego obszaru?

Mateusz Waligóra z wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśnił, że jest to działka, która przedzielała dwa kompleksy rolne, były to kompleksy nieruchomości rolnej, od wielu lat było to uprawiane przez dzierżawcę agencji nieruchomości rolnej. Jest to łąka i jest to bardzo blisko terenów zalewowych. Wyjaśnił, że chodzi o obszar wiejski.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że jest to działka nr 67/2 położona w Nadarzycach o pow. 0,3264 ha

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał ile gmina posiada jeszcze lokali ?

Magdalena Oblizajek, inspektor wydziału gospodarki mieszkaniowej odpowiedziała, że 154 w mieście i 35 na wsi.


W okresie sprawozdawczym na konto Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęła kwota 17 907 823,00 zł. W trybie przetargowym i bezprzetargowym dokonano następujących sprzedaży (Załącznik nr 3):
1. miasto Września:
- działki nr 3839/5, 3839/7 o łącznej pow. 1,3203 ha - 1.592,500,00 zł.
- działki nr 885/43, 885/44, 885/46, łącznej pow. 1,1247 ha - 1.391.000,00 zł
- działka nr 885/39 o pow. 0,2413 ha - 244.000,00 zł
- działka nr 885/45, 885/47 o łącznej pow. 0,5692 ha - 1.101.000,00 zł
- działka nr 820/1 o pow. 0,0877 ha - 84.300,00 zł
- działka nr 1310/1 o pow. 0,3216 ha - 585.800,00 zł
- działka nr 833/3 o pow. 0,1210 ha - 143.500,00 zł
- działka nr 833/4 o pow. 0,1219 ha - 137.700,00 zł
- działka nr 1313/7 o pow. 1,0333 ha - 668.200,00 zł
- działka nr 817/1 o pow. 0,0887 ha - 94.500,00 zł
- działki nr 849/3, 850/13 o łącznej pow. 2,7590 ha - 4.605.000,00 zł
- działki nr 849/8, 850/18 o łącznej pow. 4,2509 ha - 7.247.000,00 zł
2. obszar wiejski:
- działka nr 67/2 położona w Nadarzycach o pow. 0,3264 ha - 13.323,00 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami Rb 27s, rozdział 700 05, paragraf 0760 , kolumna 8 dochody otrzymane, wykonanie na kwotę 92.801,47 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawa własności, sprzedaż nieruchomości tych lokali mieszkalnych i gruntownych paragraf 0770.
Dział 705 paragraf 0770 w kolumnie 8 dochody otrzymane 18 028 438,75 zł., sprzedaż
120. 615,75 +17.907,823,00 = 18 028 438,75 zł


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał ile gmina posiada gruntów w zasobach?

Mateusz Waligóra z wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedział, że szczegółowej informacji na dany moment nie posiada, może natomiast wskazać rejony, w których będą planowane nieruchomości na sprzedaż przy ul. Paderewskiego, wg. zestawienia uwidocznione są działki mieszkaniowe wielorodzinne. Kompleks działek jednorodzinnych, około 15 działek, 2 nieruchomości w rejonie ul. Strzykały przeznaczone pod usługi i przemysł około 3 ha, rejon ul. Donaja 1 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, będzie przeznaczona do sprzedaży, jednak nie było to przedstawione Radzie Miejskiej do podjęcia decyzji. Poza tym, jeżeli chodzi o nieruchomości gruntowe wiele nieruchomości gruntowych nie zostało, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę wielorodzinną, w rejonie ulicy Wielkopolskiej znajduje się nieruchomość stanowiąca własność gminy Września.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że w przypadku pierwszej pozycji porównania działek nr 3839/5, oraz 3839/7 ze zgodnością przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2015 powstanie większa wartość, zgodnie z Rb 27, czyli to, co wpłynęło na rachunek bankowy, natomiast Pani Skarbnik ujęła całą wartość sprzedanej działki, ale ta różnica została wpłacona jako wadium w 2014 roku, na koniec roku, wartość zawartych transakcji wg. aktów notarialnych. Sprecyzowała, że chodzi o pierwszą działkę.

Mateusz Waligóra z wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśnił, że przetarg był w 2014 roku, natomiast akt notarialny w 2015 roku.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał o sprzedaż mienia komunalnego czyli rzeczy ruchome dział 852,900?

Jolanta Kościańska, skarbnik urzędu miasta i gminy Września odpowiedziała, że są to dwie rzeczy sprzedaż samochodu w OPS-ie, a drugi to stara pozycja, gdy ktoś bierze zwierzę i wpłaca za koszty weterynarii, koszty podstawowe, które gmina ponosi jak umieszcza zwierzę w schronisku.

Komisja Rewizyjna sprawdziła materiały źródłowe faktury razem ze sprawozdaniem (załącznik nr 4)

Pkt 4
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dochodami ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz z wpływami z odpłatnego nabycia prawa nieruchomości.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zbycie nieruchomości nastąpiło w trybie przetargowym z jednym wyjątkiem, gdzie sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy faktur, aktów notarialnych i innych dokumentów księgowych i nie stwierdziła nieprawidłowości.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 12.00 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowane strony strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Piotr Matuszewski

/-/radny Szymon Paciorkowski


/-/radny Ryszard Szwajca


radny
/-/Tomasz Frankowski


protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.