BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462310
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2016 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji rewizyjnej
z dnia 22 marca 2016 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8.30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej,
Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej,
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji rewizyjnej (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił o przedstawienie analizy wypłat przez Gminę Września odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2015 roku.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej przedstawiła informacje w sprawie wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2015 roku. (załącznik nr 3). Wyjaśniła, że w 2015 roku Gmina Września nie wypłaciła żadnego odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zarówno osobie fizycznej, jak i prawnej. Gmina w budżecie planuje środki na ten cel. Trudno jest przewidzieć ile spraw eksmisyjnych trafi do sądu w danym roku i w ilu przypadkach takie odszkodowania trzeba będzie wypłacać. W 2014 roku kwota wypłat była niewielka, w granicach około 4 tys. zł. W poprzednich latach płacono odszkodowania w granicach około 30 tys. zł. W 2015 roku wpłynęła do wydziału jedna sprawa, był to wyrok eksmisyjny z roku 2012, jednak po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono, że nie ma jednoznacznych przesłanek do wypłaty odszkodowania. Odmówiono wypłaty odszkodowania właścicielowi. W tej chwili właściciel chce dochodzić wypłaty odszkodowania. Gmina otrzymała informację od sądu o wyznaczeniu terminu sprawy w związku do zawezwania przez właściciela do próby ugodowej. Natomiast jeżeli sprawa jest jasna gmina zawiera z właścicielem ugodę.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, kiedy wpłynęło wezwanie do zapłaty, a potem pozew w sprawie, która się toczy od 2012 roku? Czy oprócz tego sporu są jakieś inne sprawy zawisłe w I lub II instancji?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej przedstawiła dokumentację związaną z omawianą sprawą. Wyjaśniła, że nie ma żadnych zawisłych spraw z lat ubiegłych.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wpłacanej wcześniej odszkodowania następowały w drodze ugodowej czy były też jakieś sprawy sądowe?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że sprawy były załatwiane na skutek ugody, był jeden wyjątek, gdzie ugoda została zawarta w sądzie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał, jak wyglądały sprawy w latach ubiegłych?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że w roku 2014 wypłacono jedno odszkodowanie. W roku 2013 wypłacono odszkodowania na kwotę 32 tys. zł. Powtórzyła, że trudno jest przewidzieć ile w danym roku będzie spraw. W zeszłym roku nie wypłacono żadnego odszkodowania. Natomiast w tym roku toczy się w sądzie już 5 postępowań, gdzie może się tak zdarzyć, że gmina będzie musiała te odszkodowania wypłacić. Komisja mieszkaniowa, jeżeli ma informację, że sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego stara się zabezpieczyć taki lokal, aby nie ponosić dodatkowych kosztów w ramach odszkodowania.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jeżeli w tym czasie zapadł by wyrok i stał się prawomocny, mówiący o dostarczeniu lokalu musi być on dostarczony niezwłocznie?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że nie ma jednoznacznego określenia. Jest to indywidualne dla każdej sprawy. Oczywiście po wydaniu wyroku gmina powinna dysponować lokalem socjalnym, który będzie odpowiedni pod względem powierzchni dla danej rodziny, czego gmina nie może przewidzieć.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy są jakieś rezerwy w lokalach?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że gmina nie posiada żadnych rezerw. Co miesiąc odbywa się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i jeżeli jest jakiś lokal jest on na bieżąco rozdysponowany. W pierwszej kolejności realizowane są wyroki sądowe. Jest również lista lokali socjalnych do realizacji, gdzie lokal przydzielany jest osobie z listy. Trudno jest mówić o sztywnym schemacie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał o sprawę, która rozpoczęła się w 2012 roku, a mianowicie o żądanie zapłaty?

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że żądanie zapłaty było zbyt wysokie. Gmina próbowała się porozumieć z właścicielem, który zażądał 700 zł za każdy miesiąc tytułem odszkodowania. Początkowo sprawa toczyła się w kierunku ugodowego załatwienia sprawy, jednak strona się z wycofała. Radca prawny urzędu stwierdził, że szkoda nie została należycie wykazana. Poza tym strona nie ustosunkowała się do złożenia wyjaśnień i przekazania stosownych dokumentów. Wyjaśniła, że chodziło o kwotę jaką miała płacić lokatorka, która mówiła, że ma płacić 500 zł, ale nikt nie widział dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy. Właściciel również nie udokumentował, że naliczył lokatorce koszty za bezumowne korzystanie z lokalu. Jeżeli są takie nieścisłości, to wiadomym jest, aby sprawę zbadał sąd.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że jeżeli ugada nastąpi przed sądem gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał, czy są jakieś zasady wypłaca odszkodowań jeżeli chodzi o kwoty? Czy są one indywidualne dla różnych przypadków?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że każda sprawa jest indywidualna. Odbywa się na wniosek właściciela, przy założeniu, że gmina nie wywiąże się z ustawowego obowiązku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał, na jakiej podstawie jest naliczania kwota odszkodowania?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że może być tak, że najemca nie płaci odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, jest to porównywalne z czynszem, jednak różni się tym, że czynsz płacić do momentu trwania umowy, natomiast, gdy tej umowy nie ma nabiera to kształtu odszkodowania. Zdarza się, że ktoś tego odszkodowania nie płaci, opłat za media, poza tym właściciel może zażądać od gminy utraconych korzyści, czyli może udowodnić, że mógłby swobodnie dysponować tym lokalem jeżeli gmina dostarczyłaby w terminie lokal zastępczy. Gmina ma obowiązek pokrycia pełnej szkody.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy są jakieś sprawy, które dotyczą roszczeń zwrotnych gminy wobec byłych lokatorów?

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że jedna taka sprawa zostanie wniesiona. Było zawezwanie do próby ugodowej, które nie doszło do skutku. Zostało skierowane wezwanie do zapłaty, osoba w wyznaczonym terminie nie wywiązała się z tego, dlatego gmina zmuszona jest wnieść pozew o zapłatę. Kwota obejmuje około 11 - 12 tys. zł.

Radny Szymon Paciorkowski poprosił o informacje dodatkowe w sprawie odszkodowań zwrotnych.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że takie informacje zostaną przygotowane na piśmie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał w ilu sprawach Gmina Września występuje obecnie jako interwenient uboczny?

Alina Rataj, inspektor w wydziale gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że obecnie jest pięć spraw w sądzie, w tym trzy pozwy wniesione przez właścicieli budynków prywatnych, jeden przez Starostwo Powiatowe i jeden przez PKP. Jeżeli chodzi o dwie ostatnie sprawy gmina nie przystępuje jako interwenient, gdyż tym osobom z mocy prawa przysługuje prawo do lokalu.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powtórzyła, że każda sprawa jest indywidualna, czasami gmina dostaje dokumentację, czasami musi o nią wystąpić. Radca najczęściej stwierdza, czy jest sens, aby gmina przystąpiła do sprawy jako interwenient. Przekazała następnie wykaz wyroków sądowych do realizacji przez gminę w latach 2010 - 2015. (załącznik nr 4).

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że co roku wydział dostaje budżet wykonawczy. Zapytał, czy w tym budżecie wyodrębnione są środki na wypłatę odszkodowań?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej wyjaśniła, że co roku planując budżet takie środki są wyodrębnione. Na rok 2016 zabezpieczono środki w kwocie 50 tys. zł. Taka sama kwota była zabezpieczona w roku ubiegłym.

Pkt 4
Komisja Rewizyjna zapoznała się roszczeniami właścicieli lokali. Stwierdziła, że od 2010 roku wypłaty są realizowane terminowo.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień podczas analizy wypłat przez Gminę Września odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2015 roku, a działania gminy są celowe.


Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 10.00 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/radny Piotr Matuszewski


/-/radny Szynom Paciorkowski


/-/radny Ryszard Szwajca


/-/radny Tomasz Frankowski

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.