BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912507
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Oferty pracy
URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej

 


KP.210.5.6.2016
U R Z Ą D M I A S T A I G M I N Y WE W R Z E Ś N I
ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty w Straży Miejskiej


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie,
- znajomość uprawy i pielęgnacji roślin,
- umiejętność utrzymania terenów zielonych,
- staż pracy: minimum 3 lata,
- doświadczenie - minimum 3 lata pracy w zakresie
- utrzymania zieleni,
- prawo jazdy kat. B oraz kat. T,
- umiejętność obsługi urządzeń typu: kosy spalinowe, pilarki spalinowe, podkaszarki,
- obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia, pełna
- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
- biegła znajomość pakietu Open Office,
- znajomość procedur administracyjnych,
- umiejętność pracy zespołowej, samodzielność,
- dokładność, odpowiedzialność,
- umiejętność sprawnego komunikowania się,
- dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność.

Zakres zadań na stanowisku pracy:
- planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania zieleni,
- wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów w pasie drogowym,
- zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni przydrożnej, w tym sadzenie drzew oraz ich usuwanie,
- realizacja projektów zieleni miejskiej,
- nadzór i prace pielęgnacyjne dotyczące w szczególności:
- nasadzania roślin sezonowych,
- pielęgnacji nawierzchni alejek i kwater trawiasto-żwirowych,
- koszenia, wertykulacji i areacji trawników,
- odchwaszczania mechanicznego, ręcznego i chemicznego,
- nawożenia roślin,
- ochrony przed chorobami i szkodnikami.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje niekompletne i nie spełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.

Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21 marca 2016 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty do Straży Miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182, ze zm.)".
Prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko specjalisty w Straży Miejskiej".

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.