BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463341
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 lutego 2016 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
oraz
Komisji Edukacji
z dnia 24 lutego 2016 r.

 

Pkt1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Tomasz Nowak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Izabela Koczorowska, kierownik wydziału obsługi inwestorów;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
mieszkańcy miasta i gminy Września.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu jest większość radnych, dlatego chciałby przedstawić fragment działalności Straży Miejskiej w postaci filmu. Film przedstawiał prace wykonywane przez skazanych na terenie Miasta i Gminy Września.

Pkt 3
a)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

b)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił uwagę, że w podsumowaniu powstała oczywista omyłka, w tytule jest nazwa miejscowości Nowy Folwark, dalej w podsumowaniu używa się nazwy innej miejscowości.

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest błąd, który zostanie poprawiony.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.

c)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położnej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy osoba, która sprzedała nieruchomość przed upływem 5 lat zdawała sobie sprawę z konsekwencji?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że osoba ta twierdzi, że nie miała świadomości.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położnej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położnej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położnej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położnej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31.

d)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że historia tego terenu jest zapewne wszystkim znana. Otóż na początku lat 90 grupa osób ich zdaniem reaktywowała przedwojenne stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Gimnazjalnej i stała się właścicielem w ich mniemaniu tego obiektu. Zyski przeznaczano na rzecz Liceum Ogólnokształcącego. Około 10 lat temu Starosta Wrzesiński wystąpił do sądu o unieważnienie kontynuowania działalności tej grupy. Starosta osiągnął połowiczny sukces, bo wygrał sprawę, ale niespodziewanie właścicielem budynku stała się Gmina Września. Stało się tak dlatego, że w momencie przejmowania przez stowarzyszenie budynku właścicielem zarówno gruntu, jak i obiektu była Gmina Września. Między 1991 a 2014 rokiem stowarzyszenie działało w przekonaniu bycia w prawie i użytkowało ten budynek bursy i wydzierżawiało obiekty i grunty. Na podstawie umowy dzierżawy właściciel sklepu potem restauracji wybudował lokal. Przejmując grunty w 2014 roku Gmina stała się właścicielem czegoś, czego w 1991 właścicielem roku nie była. Zgodnie z prawem właścicielem budynku staje się ten, kto jest właścicielem gruntu. W związku z tym gmina musiałaby zapłacić koszty budowy tej restauracji. Nie jest to potrzebne gminie i zasadne, poza tym przedsiębiorca budując lokal sądził, że działa zgodnie z prawem. Wyjaśnił, że stąd projekt uchwały, aby temu właścicielowi zbyć grunt za kwotę wycenioną przez rzeczoznawcę.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy znane są jakieś szczegóły umowy między zarządem Bursy a inwestorem? Powiedział, że trzeba być odważnym, żeby budować taki lokal na nieswoim gruncie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że przypuszcza iż gmina jest w posiadaniu kserokopii tej umowy, jednak niezasadne jest, aby analizować umowy między dwoma prywatnymi podmiotami na sesjach rady miejskiej.

Radny Bogdan Nowak powiedział, że ten lokal ma wejście zlokalizowane w odległości 20 m od wejścia do szkoły. Zapytał, czy nie istnieje zagrożenie, że przy zmianie ustawy przeciwdziałania alkoholizmowi w tym lokalu nie będzie można serwować alkoholu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że trudno przewidzieć, jaka będzie ta ustawa. Stwierdził, że nie sądzi, aby wymyślono prawo, które będzie działało wstecz, tzn., aby zabierać pozwolenia na sprzedaż alkohol w budynkach, które uzyskały taką zgodę zanim wejdzie nowa wersja ustawy. Jeżeli jednak tak się stanie właściciel będzie musiał ponieść konsekwencje, jednak nie sądzi aby tak się stało.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.

e)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej.

f)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Salę obrad opuścił radny Grzegorz Dobrosielski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 6 radnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

g)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

h)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r.

i)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy te działki, które są tu wymienione, a na których jest droga są własnością gminy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że tak, gdyż jest to warunek konieczny.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

j -r)
Radny Maciej Baranowski wniósł wniosek formalny, aby omówić cały pakiet projektów uchwał od j do r.

Wobec braku sprzeciwu radnych przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak poprosił o omówienie projektów uchwał od j do r. Powiedział, że Komisje będą opiniowały każdy projekt osobno.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekty uchwał w sprawie:
j) ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września;
k) zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;
l) ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września;
ł) zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;
m) ustalenia przebiegu drogi gminnej nr geod. 1320/6, 1320/11 znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września;
n) zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;
o) ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września;
p) zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych;
r) ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr geod. 1320/6, 1320/11 znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr geod. 1320/6, 1320/11 znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr geod. 1320/6, 1320/11 znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr geod. 1320/6, 1320/11 znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

 


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak ogłosił 5 - minutową przerwę.

s)
Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

t)
Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: : rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

u)
Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020.

v)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

w)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego".

y)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021.

z)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Pani skarbnik nie wspomniała jeszcze o 58 tys zł.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że środki w kwocie 58 tys. zł gmina przekazuje na realizację zadań takich, które nie mogą realizować jednostki, które są w sektorze finansów, czyli na przykład niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i one muszą być wyodrębnione i wskazane w osobnym paragrafie.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, na co przeznaczone jest to 58 tys. zł? Kto jest beneficjentem?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że jest to poradnia pana Trawińskiego, który prowadzi terapię dla ludzi uzależnionych.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gdyby było to zapisane to by nie pytał. Powiedział, że wczoraj się przygotowywał, a dzisiaj widzi, że są duże zmiany w budżecie. Zapytał o zadanie inwestycyjne, na które gmina w ubiegłym roku wydała ponad 5,5 mln zł ze środków wspólnych na zadanie majątkowe pn. „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"? Powiedział, że gmina w tym roku otrzymała pewną refundację. Zmiany w budżecie miały miejsce na nadzwyczajnej sesji 12 lutego 2016 roku. Planowana jest kolejna sesja 26 lutego i jest zapisana kolejna refundacja na „Cyfrową Wrześnię - internet w każdym domu". Zapytał, czy jest to refundacja na to samo czy inne zadanie?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że jest to to samo zadanie - „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu".

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że należy ustalić, aby te zadania były spójne. W kwestii refundowanych 134 tys. zł zauważył, że po stronie dochodów ta kwota została zapisana w rozdziale 85395. Natomiast w budżecie została podzielona na dwa paragrafy. Zapytał, dlaczego tak się stało?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że środki unijne przychodzą w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie, ale z inna czwartą cyfrą. Czwarta cyfra to są środki pochodzące z budżetu unii europejskiej, druga inna dziewiątka akurat są to środki z budżetu krajowego bądź środki własne samorządu.

Salę obrad opuścił radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 5 radnych, a w Komisji Komunalno - Finansowej 6 radnych.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy jest możliwość obejrzenia pisma, które z tą kwotą refundacyjną zostały dołączone czy nie ma takiego pisma?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości. Jak przychodzi refundacja zgodnie z zapisami umowy trzeba te środki podzielić w zależności od tego, na jakie one konto przychodzą. Jeżeli jest to refundacja środków własnych przychodzi na jedno konto, jeżeli jest to refundacja środków unijnych przychodzi na inne konto, bo do tych środków są dwa czasami trzy konta bankowe otwierane.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni, jeżeli coś nie będzie zapisane czy dopisane, będą pytać panią skarbnik. Zapytał, czy burmistrz w ramach swoich kompetencji może zmieniać budżet? Powiedział, że chodzi o Zarządzenie Burmistrza nr 23 ze stycznia tego roku.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że budżet może zmieniać, jednak może się tylko poruszać w dziale.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Zarządzenie nr 23 dotyczyły pieniędzy, które wpłynęły do budżetu gminy z dotacji rządowej. Powiedział, że w tym wypadku nie potrzeba było podejmowania uchwały Rady w tej sprawie tylko Zarządzenie Burmistrza. Zapytał, czy burmistrz ma upoważnienie do takich rzeczy w uchwale budżetowej?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że daje mu tę możliwość ustawa.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy nie trzeba było tej możliwości odnotować w uchwale budżetowej?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że projekcie jest paragraf 10 lub 12, który daje kompetencje burmistrzowi do zmiany i przesuwania środków za wyjątkiem kreowania nowych zadań.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że monitorował zmiany, co prawda kwota 46 tys. zł zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pojawiła się, ale dlaczego bez wiedzy Rady Miejskiej. Powiedział, że na dzisiaj nie ma więcej pytań.

Salę obrad opuścił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozowju Wsi uczestniczyło 5 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że zapewne zaraz będzie ostatnie opiniowanie projektu uchwały, w związku z tym, że po zgłoszeniu programu porządku obrad wydarzyły się trzy rzeczy, które generują nowe projekty uchwał, które chciałby wnieść do porządku obrad. Radni w swoich materiałach otrzymali te projekty. Powiedział, że po tym ostatnim projekcie, który był w porządku uchwał chciałby omówić te trzy nowe projekty.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. .

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku. Powiedział, że ten projekt uchwały był wprowadzony do porządku obrad na poprzedniej sesji, ale został on wycofany ze względu na to, że pojawiła się propozycja radnego Kwiatkowskiego, aby poczekać z podjęciem tej uchwały do zebrania sołeckiego. W Psarach Polskich to spotkanie odbyło się 22 lutego 2016 roku. Poddano temat pod dyskusję. Mieszkańcy większością głosów zdecydowali, aby nadać nazw ulic w całej miejscowości. Będzie to prawdopodobnie konsekwencją kolejnego projektu uchwały na następnej sesji. Ten projekt uchwały dotyczy tej pierwszej nazwy ulicy w Psarach Polskich.

Radny Bogumił Kwiatkowski zwrócił się z prośbą do burmistrza w związku z wprowadzeniem nazw ulic w całej miejscowości. Powiedział, że mieszkańcy mieli tylko jeden problem dotyczący poniesionych kosztów za wymianę na przykład dowodów rejestracyjnych. Wymiana takiego dowodu kosztuje 73,50 zł, a na podstawie artykułu 79b prawa o ruchu drogowym w przypadku kiedy należy wymienić dowód rejestracyjny i ta zmiana jest spowodowana zmianami administracyjnymi Rada Powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć taką opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby ubiegające się o wydanie tego dowodu. Zwrócił się z prośbą do burmistrza, aby złożyć taki wniosek do Rady Powiatu w tym zakresie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo. Powiedział, że w dniu 18 lutego pani Ilona Pruszyńska sołtys Barda złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. W związku z tym, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie sołeckie w Bardzie nadarza się okazja, aby przy okazji zebrania dokonać wyboru sołtysa.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Powiedział, że weszła ustawa o pomocy państwa o wychowaniu dzieci. Musi być podjęta uchwała mówiąca o wskazaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, mimo że w ustawie jest zapis, że OPS może zajmować się wypłacaniem świadczeń. Wyjaśnił, że aby mieć pewność, że gmina będzie mogła wypłacać świadczenie w terminie stąd ten projekt uchwały.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w związku z wejściem w życie ustawy przewiduje się zatrudnienie osób do wypłacania świadczeń?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że wspólnie z panią dyrektor OPS ustalili, że ze względu na fakt, że ustawa budzi duże zainteresowanie i jest społecznie oczekiwana, to zostaną wyznaczone do obsługi tego świadczenia osoby, które już OPS pracują i mają doświadczenie, natomiast na ich miejsce zostaną zatrudnione nowe. Będą to dwie lub trzy osoby.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy do gminy wpłyną jakieś pieniądze na obsługę i realizację tej ustawy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że kwota zawiera środki na obsługę. One na starcie wynoszą 2%, a w latach późniejszych mają wynosić 1,5% kwoty wypłacanej przez daną gminę.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Pkt 4
Radny Stefan Ogrodowicz ponowił apel, aby oznaczyć dwa ograniczniki ruchu przy zalewie wrzesińskich, dlatego, że ich nie widać gdy jest ciemno, co jest niebezpieczne.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 24 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/radny Bogdan Nowak


Przewodniczący Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki
Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.