BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298819
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
O NABORZE NA 3 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
I. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września


II. Stanowisko urzędnicze:
Referent

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie min. średnie, preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym z uprawnieniami pracownika socjalnego, nieposzlakowana opinia,niekaralność za przestępstwa umyślne,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

Preferowany staż pracy w administracji samorządowej; znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Znajomość ustaw; o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, oraz stosownych rozporządzeń; Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów, Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, w tym biegła programów biurowych: Word Excel, Radix, Poprawna komunikacja pisemna.


V. Preferowane cechy osobowości kandydata:

Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole; Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji; Odporność na stres, doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą interesantów; Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność;
Komunikatywność, wysoka kultura osobista; Dyspozycyjność.


VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- Udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami;
- Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych;
-  Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;
- Przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;

- Przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
- Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych;
- Współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
- Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.


VII. Warunki pracy:

wymiar czasu pracy: cały etat,
pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie w jednostce samorządu terytorialnego).

VIII. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz CV,
kwestionariusz osobowy (do pobrania w kadrach Ośrodka),
dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe
kwalifikacje (kursy, szkolenia),
dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o niekaralności.


IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni lub przesłać pocztą(decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w terminie do 11.03.2016 r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.