BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276143
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Edukacji z 22 lutego 2016 roku

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
z 22 lutego 2016 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji. (załącznik 1).

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Halina Kotyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni;
Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik 2)

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie informacji na temat realizacji zajęć w szkołach z wychowania fizycznego - baza, liczba zwolnień, potrzeby szkół.

Na salę obrad wszedł radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 8 radnych.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił informację na temat realizacji zajęć w szkołach z wychowania fizycznego - baza, liczba zwolnień, potrzeby szkół. (załącznik nr 3)

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak wygląda kwestia korzystania z basenu? Czy duża liczba dzieci ma zwolnienia z zajęć na basenie?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że z wyliczeń wynika, że ta skala jest mniejsza niż była kiedyś. Jeszcze, gdy właścicielem basenu była firma Cenos więcej dzieci miało zwolnienia z zajęć. Gdy obiekt został przejęty przez innego inwestora jest on cały czas monitorowany. Dokupiono więcej szafek, naprawiono suszarki. Przeprowadzano także badania wody w basenie.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy zwolnienia z basenu z reguły wypisywane są przez rodziców?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że zazwyczaj rodzice idą do lekarza po takie zwolnienie, gdyż według wymagań zwolnienie z wychowania fizycznego może wystawić tylko lekarz. Trudno jednoznacznie stwierdzić przyczyny zwolnień, jest ich wiele.

Radny Maciej Baranowski odnośnie SSP nr 6 powiedział, że były plany żeby powstał tam Orlik, ale chyba szkoła nie posiada tyle miejsca.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że przy SSP nr 6 jest zbyt mało miejsca, aby mógł tam powstać Orlik. Alternatywą do Orlika może być boisko wielofunkcyjne, jednak z tym jest również problem, a mianowicie chodzi o drogi przeciwpożarowe. Były koncepcje wybudowania parkingu i bieżni od strony ulicy. Powiedział, że ma nadzieję, że budynek szkoły stanie się w całości własnością gminy, wtedy będzie można będzie coś zaplanować i wykonać.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy właściciel nieruchomości obok szkoły nie mógłby odsprzedać części działki?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie zgodził się na to, a rozmowy na temat toczyły się kilka lat temu.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że na tylu uczniów liczba nauczycieli wychowania fizycznego w SSP nr 6 jest zbyt mała.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że wychowanie fizyczne prowadzone jest od 4 klasy, natomiast klasy 1 - 3 mają wychowanie fizyczne w nauczaniu początkowym. W szkołach podstawowych nie ma również podziału na grupy, co do zasady grup od 12 do 26 uczniów nie trzeba rozdzielać. W gimnazjach sprawa wygląda nieco inaczej.

Radny Robert Smodlibowski zapytał, jak jest wykorzystywane lodowisko przy takich temperaturach, jakie teraz są?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że jest to pytanie bardziej do dyrektora WOSiR - u.

Radny Robert Smodlibowski zapytał, gdzie będzie usytuowana nowa sala w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że nowa sala według planu ma być wybudowana do kwietnia przyszłego roku, a usytuowana będzie na miejscu boiska do piłki plażowej.

Po przedstawieniu baz wychowania fizycznego i wyposażenia w szkołach Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w szkołach są również klasy sportowe. W Zespole Szkół nr 1 są klasy nastawione na piłkę siatkową, w Gimnazjum nr 2 również na piłkę siatkową i piłkę nożną. Klasy te mają tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznego, a nie cztery jak w normalnych klasach. Oprócz tego nauczyciel z SSP nr 2 ma pół etatu przeznaczonego na prowadzenie lekkoatletyki dla klas 1 - 3 dla wszystkich szkół. Poza tym gmina z pomocą Polskiego Związku Lekkoatletycznego wprowadza w szkołach program „Lekkoatletyka dla każdego". Program ten jest wdrażany na zasadach podpisanego porozumienia. Zajęcia z tego programu adresowane są dla uczniów w różnym wieku. Zajęcia odbywają się w SSP nr 2, w szkołach w Marzeninie, w Nowym Folwarku i w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni. Dzięki temu programowi szkoły pozyskały sprzęty lekkoatletyczne. Poinformował, że trzy szkoły z terenu Gminy Września biorą udział w programie „Mały Mistrz", a mianowicie szkoła w Chwalibogowie, Nowym Folwarku i SSP nr 6. Program zaczyna się od 1 klasy szkoły podstawowej i trwa do klasy trzeciej. Szkoła, która weźmie udział w tym programie otrzymuje sprzęt o wartości 1 500 zł i materiały do prowadzenia szkoleń. Uczniowie mają swoje legitymacje, na których zaznacza się ich osiągnięcia, a następnie otrzymują odznaczenia. Gmina dzisiaj wystąpiła do Szkolnego Związku Sportowego o chęć udziału w programie szkół SSP nr 2, Zespół Szkół w Otocznej, Zespół Szkół nr 1 we Wrześni i ponownie SSP nr 6. Powiedział, że uczniowie trenują również w klubach sportowych.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, ile dzieci objętych jest zajęciami na basenie?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że średnio jest to liczba około 2000 dzieci tygodniowo. Maksymalnie na basenie mogą być cztery klasy. Są wynajęte cztery tory od godziny 8 do 16.

Radny Robert Smodlibowski zapytał, jak wygląda kwestia płatności?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że ogłoszony został przetarg i gmina płaci około 40 tys zł za wstęp dzieci na basen. Przeliczając na jedno dziecko, to bilet wstępu kosztuje około 6 zł.

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy w stosunku do poprzedniego właściciela basenu stawka ogólnej dopłaty miesięcznej zwiększyła się?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że kwota się zwiększyła, ale zwiększyła się również liczba dzieci. W związku z dzisiejszą komisją powiedział, że gmina w dniu dzisiejszym rozpoczęła zapisy do przedszkola i szkół podstawowych i gimnazjów z obwodu. Rozpoczęła również rekrutację do klas 0. Jeżeli chodzi o przedszkola i klasy 0 rekrutacja wygląda inaczej ze względu na fakt, że siedmiolatki idą teraz do pierwszej klasy. Jeżeli dziecko chodziło do klasy 0 i rodzic chce je zostawić w zerówce, to miał obowiązek do 15 lutego powiadomić dyrektora i wtedy te dzieci nie podlegają rekrutacji. Jest natomiast robiona rekrutacja na wolne miejsce w oddziale przedszkolnym i w przedszkolu. Jak zakończą się zapisy dzieci do szkoły podstawowej do 30 marca, rozpocznie się rekrutacja w szkołach. W szkołach podstawowych zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września, w gimnazjach natomiast Zarządzeniem Kuratora Oświaty. Jest to związane tylko z wolnymi miejscami, gdyż są to dzieci spoza obwodu lub chcące uczęszczać do klas sportowych czy dwujęzycznych. Na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć ile będzie wolnych miejsc. Zapewne wielu rodziców zostawi dzieci w klasach 0 czy w przedszkolach.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, czy grozi to jakimiś skutkami personalnymi, jak zwolnienia?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że teoretycznie można by było powiedzieć, że tak, jednak należałoby przeanalizować każdą indywidualną sytuację. Sprawa jest na bieżąco omawiana z dyrektorami szkół. Powiedział, ze w szkołach pracują nauczyciele, którzy mają umowę na czas określony, są stażyści czy nauczyciele na zastępstwo, tak naprawdę dopiero po zakończeniu zapisów będzie można określić czy będą zwolnienia.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, czy są szanse, aby w jakimś stopniu doposażyć szkoły w brakujący sprzęt sportowy?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że są bardzo duże szanse zwłaszcza w szkołach, gdzie są Orliki, bo gdy gmina otrzyma dofinansowanie na animatorów, to pieniądze które są można będzie wykorzystać na doposażenie o brakujący sprzęt sportowy.

Komisja Edukacji zapoznała się z informacją na temat realizacji w szkołach z wychowania fizycznego - baza, liczba zwolnień, potrzeby szkół.

Pkt 4
Następnie Komisja Edukacji udała się na wizję lokalną do Zespołu Szkół w Marzeninie.

Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie oprowadziła członków Komisji Edukacji po obiektach sportowych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół. Powiedziała, że największym problemem szkoły jest mała liczba uczniów. Być może od września powstanie klasa specjalna. Do szkoły uczęszczają również dzieci trudne, które się w wiejskiej szkole odnajdują lepiej niż w szkołach miejskich.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że jeżeli chodzi o klasę specjalną jaka ma powstać z dziećmi autystycznymi, według przepisów wynika, że do każdego dziecka powinien być przypisany jeden nauczyciel. Oprócz nauczyciela prowadzącego być może będzie jeszcze asystent nauczyciela. Zależy, co będzie napisane w orzeczeniu.

Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie powiedziała, że mimo tego, że jest to szkoła wiejska z tak małą ilością dzieci, jest ona bardzo dobrze traktowana przez organ prowadzący.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, ilu uczniów uczęszcza do szkoły na dzień dzisiejszy?

Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie powiedziała, że do szkoły uczęszcza około 150 uczniów. Wyjaśniła, że kiedy 12 lat temu zaczynała pracę w tej szkole uczniów było 270. Na dzień dzisiejszy jest 39 uczniów w gimnazjum.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w szkoła wynajmuje również pomieszczenia dla przedszkola niepublicznego. Udostępniania jest również sala gimnastyczna. Powiedział, że kotłownia olejowa również została przerobiona na pelet.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że to co kiedyś było zaletą tej szkoły teraz stało się wadą, chodzi o jej wielkość. Ze względu na konstrukcję trudno jest ten budynek podzielić.

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że szkoła jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę. W tym roku została odświeżona sala gimnastyczna. Powiedział, że trzeba poczekać, gdyż nie wiadomo co będzie z gimnazjami. Jeżeli zostaną zlikwidowane i wprowadzone zostanie tryb ośmioklasowy to jeszcze jeden rocznik odpadnie.

Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie powiedziała, że szkoła jest doposażona w przedmioty dydaktyczne i komputery. Z cyfrowej szkoły placówka otrzymała laptopy. Szkoła jest po ewaluacji, wypadła bardzo dobrze.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy z gminy Czerniejewo dzieci uczęszczają do tej szkoły?

Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie powiedziała, że jest kilkoro dzieci. Wyjaśniła, że gdyby spojrzeć na aktualne listy dzieci z ewidencji, wynika z nich, że zameldowanych w tym obwodzie jest co najmniej raz tyle uczniów, względem tych, którzy trafiają do tej szkoły. Dzieci z tego obwodu jest znacznie więcej w innych szkołach, niż dzieci spoza obwodu w tej szkole.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy jest jakiś pomysł na tę dobudowaną niedokończoną część szkoły?

Mariola Jędrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie powiedziała, że w zeszłym roku był pomysł ze szkołą specjalną.

Następnie Komisja Edukacji udała się na wizję lokalną do Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni.

Halina Kotyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni oprowadziła członków Komisji Edukacji po budynku szkolnym.

Komisja Edukacji zapoznała się z planami budowy nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni.

Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.