BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276272
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIV /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 12 lutego 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


Protokół
nr XIV /2016
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni
która odbyła się 12 lutego 2016 r.
na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.


XI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7.30 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy są jakieś uwagi w sprawie porządku obrad? W związku z brakiem uwag zgodnie ze statutem porządek obrad został przyjęty. (załącznik nr 2)

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Poprosił burmistrza Miasta i Gminy Września o omówienie projektu.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Powiedział, że dnia 9 lutego 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego mówiące o tym, że w związku ze zgłoszeniem przez Gminę Września projektu: wsparcie techniczne ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, poproszono o skorygowanie formularza wniosku o dofinansowanie oraz uzupełnienie lub skorygowanie załączników do dnia 15 lutego 2016 roku. Jedną z uwag było zabezpieczenie środków finansowych zapewniających pokrycie wysokości wkładu własnego tj. 133 860,00 zł oraz całości wydatków niekwalifikowanych. Wyjaśnił, że w związku z tym, że czasu jest mało, a sesja ma się odbyć pod koniec lutego, aby móc spełnić ten warunek poprosił przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej i dokonanie zmian w uchwale budżetowej.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że to zadanie znajduje się w rozdziale 75412, załącznik wydatkowy ochotnicze straże pożarne, gdzie zabezpieczony zostanie wkład w wysokości 134 000,00 zł. Środki, które stanowią wkład własny pochodzą z refundacji jednego z zadań majątkowych, które było realizowane w roku poprzednim. Pozostałe pieniądze zostaną wprowadzone do budżetu w momencie otrzymania dofinansowania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski zapytał, jaki udział stanowią środki gminne?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to wkład w wysokości około 20%.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wersję bogatszą samochodu strażackiego, bo za kwotę 600 000,00 zł to można nabyć samochód bez doposażenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał radnego, czy jest to apel czy wniosek formalny o zwiększenie kwoty?

Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że podwyższenie kwoty nic nie da, bo samochód i tak trzeba będzie później doposażyć. Rada może wystąpić z wnioskiem, jak już samochód zostanie zakupiony o dodatkowe środki na doposażenie.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że wkład własny gminy będzie to 15%, a nie 20% jak początkowo powiedział. Wyjaśnił również, że ta kwota nie zawiera kosztów ubezpieczenia i inne dodatkowe koszty nie będące w tej rubryce budżetu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/197/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. (załącznik nr 3)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września dodał, że ta łączna kwota, czyli wartość samochodu to około 900 000,00 zł. Powiedział, że nie jest jeszcze pewne czy Gmina Września środki na samochód otrzyma, bo jest to dopiero etap ocen formalnych.

 


Pkt 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7.50 zamknął sesję Rady.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


protokolant

/-/Anna Olkowska

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.