BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460718
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej za dnia 09 lutego 2016 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno-Finansowej
za dnia 09 lutego 2016 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Karol Nowak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Arutur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Izabela Koczorowska,kierownik referatu obsługi inwestorów;
Tomasz Ogiba, kierownik wydziału inwestycyji Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Sławomir Jurczyński, członek zarządu Veolia Energia Poznań S. A.
Piotr Trawiński, przedstawiciel oddziału wrzesińskiego Veolia Energia Poznań S.A.
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady,


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak poprosił o omówienie usług ciepłowniczych na terenie Miasta i Gminy Września członka zarządu Veolia Energia Poznań S.A. Sławomira Jurczyńskiego.

Sławomir Jurczyński członek zarządu Veolia Energia Poznań S. A. omówił usługi ciepłownicze na terenie miasta i gminy Września. Powiedział, że spółka kontynuuje działalność PEC Września, który był znany mieszkańcom. W 2002 r. spółka stała się częścią zespołu elektrociepłowni poznańskich. W 2010 r. Dalkia Poznań, która jest udziałowcem elektrociepłowni poznańskiej nabyła pozostały pakiet akcji PEC-u Września, dlatego powstała nowa spółka Dalkia Września. W 2011 r. w ramach przekształceń struktury organizacyjnej funkcjonowania Veolii w Wielkopolsce, wszystkie zakłady zostały inkorporowane do Dalkia Poznań i teraz są to zakłady wchodzące w skład spółki Veolia Energia Poznań S. A. Veolia zmieniła nazwę wśród wszystkich odnóg zarówno Veolia w zakresie wody, energii oraz odpadów. Veolia jest liderem światowym w zakresie zoptymalizowanej gospodarki zasobami działającymi w trzech segmentach wody, energii, odpadów. To duża korporacja, która chce jak najlepiej wykorzystywać zasoby świata zajmując się gospodarką wodną, odpadową i energetyczną. W Polsce firma funkcjonuje i zajmuje się przede wszystkim energią, obsługują 48 miast w Polsce, w tym największy system ciepłowniczy w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. W kilkudziesięciu miastach na terenie Polski oraz w samej Wielkopolsce, w sumie 35.
Veolia jest istotnym, znaczącym oferentem usług ciepłowniczych w Polsce, realizujących dystrybuujących ciepło. Zajmuje się także, produkcją energii elektrycznej i oferuje cały pakiet zarządzania energią. Firma rozpoczęła również usługę związaną z gospodarką wodną i odpadami.

Pkt 4
Piotr Trawiński przedstawiciel oddziału wrzesińskiego Veolia wyjaśnił, że jeżeli chodzi o Gminę Września to Veolia eksploatuje w Chwalibogowie trzy źródła ekoretowe, a mianowicie: w Szkole Podstawowej, Spółdzielni Mieszkaniowej i małe źródło w budynku w Chwalibogowie 19. W Grabowie eksploatuje cztery źródła ekoretowe, są to cztery autonomiczne kotłownie.
W Bieganowie oraz miejscowości Bugaj źródło użyczone, natomiast kotłownia w Miłosławiu jest własnością Veolii. Firma eksploatuje źródło na Sikorskiego 25, kotłownię gazową na ul. Fromborskiej i małą kotłownie gazową przy ul. Rynek. Natomiast na ul. Daszyńskiego w budynku po Hufcu OHP eksploatuje źródła ekoretowe oraz przy ul. Daszyńskiego obok dawnego hotelu Tonsilu. Są to jednak źródła użyczone, czy też dzierżawione. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o najbardziej wysunięte źródło, które firma dzierżawi, jest to źródło w Pyzdrach. Spółka ogrzewa 4-5 budynków wspólnot mieszkaniowych. Jeśli chodzi o stronę północną Wrześni to w Sokołowie ogrzewane są bloki spółdzielni mieszkaniowej. W Kleparzu firma eksploatuje kotłownię w szkole, podobnie w szkole w Grzybowie.
Wyjaśnił, że w 2013 r. nastąpiło przejęcie źródeł w Marzeninie i w Otocznej, gdzie ogrzewanie realizowane było na oleju opałowym, zaadoptowana też została instalacja i zmieniona na pelet.
Jest to dobre rozwiązanie dla jednej i drugiej strony. Spośród wszystkich systemów, które są eksploatowane w Wielkopolsce zakład Września jest największym systemem, czego efektem jest eksploatacja 20 źródeł ciepła.
W 2011 r. Veolia wybudowała budynek konglomeracji gazowej. Powstał budynek przyklejony do budynku ciepłowni, z oddzielnym kominem. Układ konglomeracji, zapewnia dostawę ciepłej wody użytkowej w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym jest to źródło wspomagające pracę kotłów węglowych. W 2014 r. zmodernizowany został układ odpylania, ponieważ od stycznia tego roku obowiązują dość restrykcyjne przepisy unijne dot. emisji pyłów. W 2015 r. zmodernizowany został również jeden z trzech kotłów węglowych. Modernizacja polegała na postawieniu jednego nowego kotła. Nakłady modernizacji tego kotła to kwota 2.000.000,00 zł. Dzięki tak intensywnemu rozwojowi miasta udało się zrealizować Veolii kilka dodatkowych inwestycji, a mianowicie podłączenie budynków developerskich na odcinku ulic Culica i Kutrzeby. Na ul. Legii Wrzesińskiej i ul. Opieszyn z wysokości kościoła św. Ducha została położona sieć cieplna DN 200, która biegnie ulicami Legii Wrzesińskiej, ul. Opieszyn, skręca wzdłuż Wrześnicy przechodzi przez ul. Miłosławską i dochodzi do budującego się centrum handlowego „Karuzela". W tym roku nastąpi realizacja położenia sieci cieplnej z poziomu centrum handlowego „Karuzela" do ul. Kolejowej, gdzie powstanie osiedle składające się z 21 bloków wybudowanych przez developera. W drugim kwartale tego roku podłączona zostanie również ul. Słowackiego, developer wrzesiński Artbud rozpoczął tam budowę domków jednorodzinnych. Wyjaśnił, że kolejna inwestycja zaplanowana na ten rok, to osiedle domów developerskich na ulicy Objazdowej. Wybrane parametry inwestycje, które zostały zrealizowane to 15 budynków. Ponad 600 mieszkań, inwestycje po stronie Veoli to 1,2 mln zł., zakończenie inwestycji przewidziane jest na rok 2020. Inwestycja po stronie klienta to 9 węzłów jednofunkcyjnych, opomiarowanie 600 mieszkań plus opłata przyłączeniowa. Harmonogram realizacji inwestycji etapowany od 2015-2020, pierwszy etap który już został zrealizowany, polegał na podłączeniu obiektów, natomiast dostawa ciepła zrealizowana w październiku ubiegłego roku. Wyjaśnił, że jeśli Veolia dostanie propozycję, by zaistnieć w nowym budownictwie developerskim to z tego korzysta. Spółka pokrywa ogólnie 50% zapotrzebowania na ciepło we Wrześni, obsługuje 20 km sieci cieplnej.


Pkt 5
Sławomir Jurczyński członek zarządu Veolia Energia Poznań S. A. podsumował działalność Veolii w tak dynamicznie rozwijającym się mieście jakim jest Września. Omówił realizację i wdrażanie kolejnych technologii modernizujących źródła wytwarzania sieć przez Veolię. Zaznaczył, ile Veolia inwestuje szczególnie w ostatnim czasie i starając się działać ekologicznie spółka podejmuję te wyzwania i stara się działać ekologicznie. Spółka liczy się na dalszy rozwój, a także chce przyczynić się do likwidacji niskiej emisji we Wrześni z programem Kawka. Spółka posiada bardzo nowoczesne technologie np. w Poznaniu największą inteligentną sieć cieplną w Polsce, która jest w pełni zdalnie sterowalna.
W oparciu o miejską sieć cieplną spółka chce się rozwijać, ponieważ ciepło systemowe to duża wartość dla miasta i zapewnia stabilny, ekologiczny i uporządkowany rozwój. Natomiast tam, gdzie jest poza siecią ciepłowniczą, jak najbardziej spółka jest otwarta i gotowa na szukanie wszelkich rozwiązań optymalnych dobierając sposób ogrzewania tak, żeby było to korzystne dla klientów, ale również ekonomicznie.


Pkt 6
Tomasz Ogiba kierownik wydziału inwestycyji i remontów Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. wyjaśnił, że zacznie od sztandarowej inwestycji na terenie Gminy Września, a mianowicie od podłączenia fabryki Volkswagena, która jest dla spółki inwestycją na dużą skalę. Inwestycja podzielona została na trzy etapy to wybudowanie trzech stacji gazowych, dwóch redukcyjnych i jednej pomiarowej oraz gazociągu średniego ciśnienia długości ok. 2,5 km. Miejscem włączenia jest istniejący gazociąg do Miłosławia (Września-Miłosław). Koszt jaki spółka poniosła w całości to ponad 5.000.000,00 zł.
Spółka jest w tej chwili na etapie rozstrzygnięcia przetargowego i drugim etapem będzie rozbudowa istniejącej s tacji gazu. Koszt rozbudowy stacji to ponad 4.000.000,00 zł, cała stara stacja jest zdemontowana i przygotowywana do prac fundamentowych montażu nowych kontenerów. Obecnie spółka rozstrzyga przetarg na budowę gazociągu średniego ciśnienia 315, od nowej stacji do fabryki Volkswagena o długości 5 km. Trwają prace projektowe na etapie końcowym, budowa drugiej części gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 355 mm od stacji pierwszego stopnia ze środy Wlkp. do Wrześni, do fabryki Volkswagena.
Trzecim etapem będzie budowa wzmocnienia i wymiana gazociągu wysokiego ciśnienia od Nekli do nowej stacji 20.000,00. Reasumując całkowity koszt przewidziany na zrealizowanie całego zakresu, jaki spółka ponosi od początku to 27.000.000,00 zł. Przy inwestycjach liniowych napotyka się wiele trudności, chodzi o problem własności gruntów. W celu nieprzerwanej dostawy gazu postawiona zostanie stacja tymczasowa wysokiego ciśnienia o przepustowości 10.000 m3 na godzinę, która będzie po wybudowaniu stacji docelowej 20.000 zostanie zdemontowana i zostanie przeniesiona w inne miejsce. Wyjaśnił, że niewątpliwie poprzez bardzo dobrą pracę z urzędem, udało się zaskoczyć Volkswagen z tempem realizacji. Spółka miała gaz za zasuwą gotową na stacji, a Volkswagen był przed próbami szczelności swojej instalacji. W roku 2016 r. spółka przymierza się do rozbudowy sieci instalacji gazowej w Radomicach, gotowa jest dokumentacja projektowa, ogłoszone będzie postępowanie przetargowe. Spółka jest w tej chwili na etapie rozbudowania sieci gazowej we Wrześni w rejonie ulic Opalowa, Bursztynowa, Granatowa, Topazowa, Szmaragdowa, Kryształowa, Perłowa. Tam rozpoczynają się prace projektowe oraz będą rozpoczynać się również prace projektowe modernizacji już istniejącej sieci przy ul. Paderewskiego, Czerniejewskiej oraz modernizacja stacji gazowej drugiego stopnia we Wrześni przy ul. Sikorskiego. Cykl projektowy tych zadań to 12 miesięcy, niemniej roboty planuje się zgodnie z zatwierdzonym przez zarząd w Warszawie planem inwestycyjnym na lata 2018, jeżeli dokumentacja zostanie opracowana przed tym okresem, prace mogą rozpocząć się szybciej. Jeżeli chodzi o przyłączanie indywidualnych odbiorców, wniosek jest dostępny na stronie internetowej trzeba go pobrać wypełnić i złożyć. Wiążąca jest jednak umowa o przyłączenie, która reguluje wzajemne zależności strony w zakresie przyłączania i określa wysokość opłaty przyłączeniowej, jaką odbiorca indywidualny może ponieść.
Wyjaśnił, że firma przymierza się do gazyfikacji miejscowości Pyzdry ze źródeł lokalnych, ale wystąpiły tam problemy z opłacalnością inwestycji, ponieważ jest tam bardzo duży tzw. "pusty przebieg" od źródła lokalnego do samej miejscowości. Trwają rozmowy z właścicielem PGNiG, żeby dofinansował inwestycję.

Pkt 7
Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w rejonie ulicy Sikorskiego będzie rozbudowana sieć gazowa? Co stoi na przeszkodzie, by przedłużyć sieć, która została doprowadzona do Flexu w stronę Węgierek?

Tomasz Ogiba kierownik wydziału inwestycji i remontów Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. odpowiedział, że gdyby nie fabryka Volkswagena byłoby to możliwe, docelowy pobór, jaki spółka ma, to poziom prawie 10.000m3 gazu/h, który wykorzystany zostanie przez Volkswagen. Będzie to między innymi budowa docelowa gazociągu 315 od stacji rozbudowywanej bezpośrednio do Volkswagena. Stanowi to odciążenie sieci miejskiej, która podaje Volkswagenowi gaz dla pierwszego etapu. Gazociąg, który pociągnięto do Miłosławia przechodzi przez całe miasto. Jeżeli spółka zrealizuje ten gazociąg 315, 5 km od stacji Września do Volkswagena i docelowo ze Środy Wlkp. do Volkswagena te 25 km, to będzie zupełnie inna sytuacja w przepływach sieci gazowej na terenie miasta. Obecna polityka zarządu w Warszawie i właściciela spółki jest taka, że wszelkie zadania rozbudowy sieci, rozwoju sieci i gazyfikacji sieci, muszą mieć opłacalność inwestycyjną i ekonomiczną. Żeby dane zadanie było realizowane, muszą być odbiorcy, którzy złożą wnioski, czy deklarację. Należy sprawdzić ilu na danym odcinku kilometraża sieci gazowej będzie potencjalnych odbiorców gazu. Jest taka komórka w dziale rozwoju, która na podstawie wskaźnika opracowanych przez właściciela przelicza analizę efektywności tzw. współczynniki muszą osiągnąć pewien poziom procentowy. Jeżeli współczynniki osiągną pożądany poziom zadanie może zostać zrealizowane. Polska Spółka Gazownictwa jest następcą prawnym 6 spółek dystrybucyjnych, które nie tak dawno funkcjonowały w Polsce, jako odział w Poznaniu spółka była wielkopolską spółką gazownictwa i wtedy te procedury były łatwiejsze i szybsze, ponieważ spółka działała lokalnie i ten rynek był znany. Po konsolidacji sześciu spółek zarząd jest w Warszawie, dlatego ścieżka proceduralna i uzyskanie zgód korporacyjnych odbywa się na szczeblu centralnym.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy istnieje jakaś strategia? Powiedział, że Września się rozwija i będzie rozwijać, coraz więcej dokonuje się przekształceń gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Zapytał, czy nie można obrać jakiejś strategii w stosunku do indywidualnego odbiorcy?

Tomasz Ogiba kierownik wydziału inwestycji i remontów Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. wyjaśnił, że muszą zgłosić się konkretni odbiorcy w określonej liczbie. Spółka analizuje, w jakim kilometrażu ci odbiorcy się znajdują, jest to przeliczane, nie buduje się sieci gazowej na zapas, rozpatruje się w jakiej perspektywie czasowej odbiorcy się przyłączą. Wyjaśnił, że inwestycja musi być opłacalna i musi być dla firmy konkretny odbiorca wtedy spółka szacuje, kiedy ta inwestycja po konkretnych już danych obliczeniach się zwróci. Każdy odbiorca indywidualny, który ma gazociąg podłączony w ulicy i potrzebuje przyłącze gazowe, na przykład na drugą stronę ulicy, ma niemal zagwarantowane podłączenie. Cała procedura wraz z podłączeniem odbywa się stosunkowo szybko.

Sławomir Jurczyński członek zarządu Veolia Energia Poznań S. A. powiedział, że nie da się tak od razu wyjaśnić konkretnej sytuacji, Veolia stara się być z odbiorcami w kontakcie, wychodzić naprzeciw konkretnym sytuacjom. Rentowność ma tu podwójne znaczenie, ponieważ musi być to opłacalne nie tylko dla klienta, ale i dla spółki.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy na ta chwilę mieszkańcy mogą składać wnioski w sprawie przedłużenia sieci?

Tomasz Ogiba kierownik wydziału inwestycji i remontów Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. odpowiedział, że można zorganizować spotkanie w dogodnym dla mieszkańców terminie, należy wszystko obliczyć, ile potrzeba gazu, jaka jest ta sieć gazowa, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to możliwe.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że sieć gazowa powstała parę lat temu w Bierzglinku. Po 10 latach, 40% odbiorców na 100 posesji mieszkalnych znajdujących się przy sieci gazowej podłączyło się do sieci gazowej.

Tomasz Ogiba kierownik wydziału inwestycji i remontów Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. odpowiedział, że właśnie z tego wynika daleko idąca ostrożność spółki, na terenie Wlkp., spółka gazownictwa realizowała inwestycje z dofinansowania unijnego. Przystępując do realizacji gazyfikacji jednej z miejscowości w zachodniopomorskim, gdzie trzeba było osiągnąć odpowiedni poziom przyłączenia odbiorców, żeby otrzymać odpowiednią wysokość dofinansowania i na 140 deklarowanych przyłączeń, podłączyły się tylko dwie osoby. Spółka zatem podchodzi bardzo ostrożnie do deklaracji. Wiążąca jest umowa o przyłączenie. Jeżeli jest ona podpisana z klientem, czy to indywidualnym czy inwestorem, jest to wiążące, ponieważ są tam konkretne zobowiązania stron i konsekwencje z tytułu, że któraś ze stron, nie wywiąże się ze swojego zadania w czasie i w terminie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, jak duże jest zanieczyszczenie powietrza mimo najnowszych filtrów jakie stosuje się na kominie?

Piotr Trawiński przedstawiciel oddziału wrzesińskiego Veolia odpowiedział, że dymi się z kominów, ponieważ jest to kotłownia węglowa, dymi również się z komina, który obsługuje konglomeracja gazowa z tym, że dym ma inną barwę. Od stycznia 2016 r. wyszły dość restrykcyjne normy unijne, które nakładają na spółki, emisje pyłów na poziomie 100 mg3 do tego czasu, było to 200 mg/m3 a jeszcze niedawno 400mg/m3. Czasem trzeba wykonać manewr kotłem tak, by zrobić pewne czynności eksploatacyjne, następnie poziom tego dymu jest zwiększony, jak się obserwuje przy włączeniu, ale to nie oznacza, że emisja spalin jest większa. Robiony został w grudniu 2015 r. pomiar spalin, ponieważ obligatoryjnie przeprowadza się to dwa razy do roku i okazało się, że emisja była na poziomie 40 mg/3.

Radny Radosław Garbarek zapytał, czy ulice Łokietaka i osiedle Sokołowskie będzie miało podłączoną sieć gazową? Powiedział, że budują się tam nowe domy i problem jest taki, że mieszkańcy mimo wieloletnich starań o przyłączenie gazu, dostają odmowną decyzję, ponieważ należałoby zrobić przecisk pod torami kolejowymi.


Tomasz Ogiba kierownik wydziału inwestycji i remontów Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. odpowiedział, że inwestycja musi być opłacalna ekonomicznie, decyzja o doprowadzeniu gazu do tej części nie była podjęta z uwagi na wysokie koszty, budowania tak zwanego dosyłu, a małą liczbę odbiorców. W przypadku, gdy tych odbiorców jest więcej, może być to opłacalne. Zaprosił na stronę internetową, na której jest zakładka kontakt do działu obsługi klienta, są to osoby kompetentne i wtedy można zorganizować spotkanie dla mieszkańców tego osiedla i omówić perspektywę rozbudowy tych działek. Oprócz spraw finansowych są jeszcze sprawy proceduralne z PKP i to, że jest to teren kolejowy to nie oznacza że jest jeden właściciel kolejowy, w ramach jednej działki kolejowej są trzy lub cztery spółki PKP i załatwienie czegokolwiek i przejście przez tę nieruchomość jest bardzo trudne do zrealizowania.

Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/radny Bogdan Nowak


Przewodniczący Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/Ryszard Szwajca


Prokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.