BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462178
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2016 roku


Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 15 lutego 2016 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 9.30 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni,
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego,
Adam Goclik, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego „Gościniec'',
Jacek Mosiężny, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koła 135
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak,samodzielny referent w Biurze Rady
mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. (Załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek poddał pod dyskusję wniosek Pana Adama Goclika, który składał się z dwóch części, pierwsza część dotycząca wybudowania przez Pana Goclika parkingu na ul. Kaliskiej według projektu wykonanego na koszt Gminy Września, druga część wniosku dotyczyła utworzenia strefy płatnego parkowania przy ul. Kaliskiej 30-34.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek wyjaśnił, że utworzenie strefy płatnego parkowania związane jest z zaopatrzeniem Gminy w urządzenie wydające bilety tzw. parkomaty. Koszt takiego urządzenia wynosi ok. 40.000,00 zł, za dwa takie urządzenia, do tego dochodzi zatrudnienie pracownika, który obsługiwałby tę strefę. Pracownicy, którzy pracują na terenie miasta, nie byliby w stanie tego obsłużyć z uwagi na brak połączenia pomiędzy strefami. Koszt wraz z dokumentacją projektową opiewałby na kwotę 70.000,00 zł.

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej poinformował, że mogłoby powstać około 50 wolnych miejsc parkingowych, zarówno z jednej jak i z drugiej strony ulicy. Z informacji uzyskanych od Pana Goclika w budynku, który znajduje się przy ul. Kaliskiej jest 40 mieszkań. Jeżeli byłaby tam strefa płatnego parkowania, wszyscy ci mieszkańcy mieliby prawo skorzystania z wykupu miesięcznego abonamentu, tak jak jest to stosowane w całej strefie.
W rejonie ul. Kaliskiej znajduje się około 5 działalności gospodarczej i one wystąpiłyby o abonament parkingowy na działalność gospodarczą, 15 miejsc byłoby płatnych i dostępnych dla zainteresowanych. Dochody z tej strefy opiewałyby na kwotę około 2.200,00 zł miesięcznie. Nie są to szczegółowe dane, ale czysto hipotetyczne. Natomiast zakup jednego parkomatu to koszt 19.600,00 brutto dodatkowo: koszt serwisu, części zamienne, papier na wydrukowanie biletów oraz wymiana części to 590,00 zł brutto koszt miesięczny, wynagrodzenie miesięczne pracownika to koszt 2.300,00 brutto. Wydatek związany z zakupem parkomatu i przygotowaniem projektu jest jednorazowy, natomiast wydatek stały to koszt pracownika i serwisu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek wyjaśnił, że wydzielenie strefy płatnego parkowania spowoduje, że ludzie którzy nie będą chcieli płacić za parking, będą parkować na sąsiednich ulicach, co może powodować protesty mieszkańców tych ulic.

Adam Goclik, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego „Gościniec'' zapytał, czy Gmina jest płatnikiem VAT?

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jest płatnikiem VAT, ale VAT-u nie odlicza.

Adam Goclik, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego „Gościniec'' wyjaśnił, że powstanie tych parkingów bardzo by się przydało i zapewnił, że może je wybudować nawet bez parkomatów na swój koszt, ale obawia się że uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły na ulicy Kaliskiej będą korzystali z parkingu przez 8 godzin, wiadomą sprawą jest, że szkoła nie wygeneruje nowych miejsc parkingowych dla uczniów. Zapytał o dodatkową alternatywę dla uczniów tej szkoły?

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek wyjaśnił, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Pan Włodzimierz Wawrzyniak nie mógł dzisiaj przybyć na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej by uczestniczyć w dyskusji na temat parkingu przy ul. Kaliskiej.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek wyjaśnił, że nie można zakazać uczniom tej szkoły parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Kaliskiej i zaproponował by na zasadzie dobrego sąsiedztwa i obopólnej współpracy porozumieć się z dyrektorem szkoły, żeby przekazał uczniom, by parkowali na terenie szkoły, a nie przed szkołą. Jeżeli chodzi o alternatywne parkowanie to jest jeszcze parking przy Kauflandzie, są parkingi przy ul. Kaliskiej, są firmy od ul. Kaliskiej wraz z parkingami. Powiedział, że stworzenie strefy płatnego parkowania przy ul. Kaliskiej nie byłoby powiązane z istniejąca strefą w centrum miasta.

Adam Goclik, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego „Gościniec'' wyjaśnił, że będzie obserwował i zobaczy, jak ta sytuacja będzie się kształtowała, spróbuje porozmawiać z dyrektorem szkoły na ten temat. Stwierdził, że Gmina przygotuje projekt na inwestycję, to on wybuduje parking bez parkomatu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek powiedział, że projekt nie będzie naruszał drzewostanu tak jak było to założone pierwotnie. Wyliczono, że może powstać 25 miejsc parkingowych, ale nie wszystkie będą tej samej długości ze względu na rosnące tam drzewa.

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego wyjaśnił, że Gmina ma w planie w okresie wiosennym od miesiąca kwietnia umieścić przejście dla pieszych na wprost wejścia do szkoły i dla klientów sklepu, by polepszyć bezpieczeństwo na drodze.

Bogdan Nowak, przewodniczący Komisji Edukacji podsumował, że propozycja Pana Goclika spełnia dotychczasowe oczekiwania i jest rozwiązaniem problemów, to że uczniowie muszą gdzieś parkować jest sprawą oczywistą, w Zespole Szkół Politechnicznych uczniowie, również parkują na terenie szkoły za Urzędem Pracy.

Robert Czwajda, mieszkaniec miasta i gminy Września zapytał, jaki jest przewidziany koszt projektu?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego odpowiedział, ze koszt takiego projektu to kwota około 2.000,00 - 5.000,00 zł, który zostanie rozpisany w ramach zamówienia publicznego.

Łucja Tomczak, mieszkanka miasta i gminy Września zapytała, czy Pan Goclik budując ten budynek przewidział, że potrzebne będą parkingi?

Adam Goclik, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego „Gościniec'' odpowiedział, że ma pozwolenie od burmistrza, nie dostałby pozwolenia na budowę, nie mając pozwolenia na parkingi.

Łucja Tomczak, mieszkanka miasta i gminy Września zarzuciła Panu Goclikowi, że dostał od Gminy grunt, na którym wybuduje parking.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek odpowiedział, że Pan Goclik nie dostaje w prezencie żadnego gruntu, właścicielem gruntu jest gmina, nie Pan Goclik. Nie będzie miał on również przekazanego gruntu. Od wielu lat we Wrześni jest praktykowane, że na osiedlach, na których nie ma chodników jest taka możliwość, że mieszkańcy składają wniosek, otrzymują kostkę, żeby wykonać chodnik, gmina ponosi koszt materiału, a mieszkaniec ponosi koszty wykonania. W przypadku Pana Goclika poniesie on wszystkie koszty, jeśli zdecyduje się na budowę tego parkingu. Pan Goclik na swój koszt wykona parking, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, ale pozostanie on własnością Gminy.

Łucja Tomczak, mieszkanka miasta i gminy Września odpowiedziała, ze parking się rzeczywiście przyda, ale żeby nie był traktowany na wyłączność.

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że w soboty i w niedziele jest bardzo trudno o miejsca parkingowe, ponieważ w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaocznie organizowane są zajęcia i stąd parkowanie jest bardzo utrudnione.

Adam Goclik, właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego „Gościniec'' powiedział, że wykona inwestycje w obcym środku trwałym, a po wybudowaniu jego firma przekaże ten teren gminie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek poddał pod głosowanie pierwszą część wniosku dotyczącą budowy parkingu przy ul. Kaliskiej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przez urząd gminy Września, następnie w drugiej części wniosku strefę płatnego parkowania przy ul. Kaliskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych pozytywnie zaopiniowała budowę parkingu przy ul. Kaliskiej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przez urząd gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych negatywnie zaopiniowała stworzenie strefy płatnego parkowania przy ul. Kaliskiej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną do lasku przy ul. Świętokrzyskiej oraz na osiedle Sokołowskie w celu wniosku mieszkańców, dotyczącą zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sokołowskiej polegającej na zamontowaniu progu zwalniającego.

Następnie Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się do Biura Rady Miejskiej celem kontynuacji dalszego posiedzenia.

Przewodniczący Rozwoju Wsi Mirosław Zgoliński nie uczestniczył w dalszych obradach Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej .

Pkt 4
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący uporządkowania lasku przy ul. Świętokrzyskiej poprzez zinwentaryzowanie i usunięcie uschniętych drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Pkt 5
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Sokołowskiej polegającej na zamontowaniu progu zwalniającego oraz słupków uniemożliwiających ominięcie progu zwalniającego poboczem, 3 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw.

Pkt 6
Bogdan Nowak, przewodniczący Komisji Edukacji złożył wniosek dotyczący dodatkowego oznakowania świetlnego oraz odmalowania przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego, ponieważ przejście dla pieszych jest mało widoczne, a natężenie ruchu w godz. popołudniowych znacznie nasilone.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący dodatkowego oznakowania znakami świetlnymi i zrobienia przejścia dla pieszych, przejściem aktywnym.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z propozycją mieszkańca w sprawie ustawienia znaku B-36 zakazu zatrzymywania się na ul. Konarskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek w powyższej sprawie.

Pkt 7
Wobec wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 11.03 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek

 

Protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.