BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13550580
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2016
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
19670_grafika
Uchwała nr XXI/287/2016
Uchwała Nr XXI/287/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022.
19671_grafika
Uchwała Nr XXI/288/2016
Uchwała Nr XXI/288/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
19672_grafika
Uchwała Nr XXI/289/2016
Uchwała Nr XXI/289/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022.
19673_grafika
Uchwała Nr XXI/290/2016
Uchwała Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
19669_grafika
Uchwała Nr XXI/286/2016
Uchwała Nr XXI/286/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
19657_grafika
Uchwała Nr XXI/285/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku
Uchwała Nr XXI/285/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.
19656_grafika
Uchwała nr XXI/284/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku
Uchwała nr XXI/284/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego komisji doraźnej Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej .
19655_grafika
Uchwała Nr XXI/283/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXI/283/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 listopada 2016 r. .
19654_grafika
Uchwała Nr XXI/282/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXI/282/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. .
19652_grafika
Uchwała XXI/281/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/281/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego. .
19651_grafika
Uchwała nr XXI/280/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXI/280/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Września.
19650_grafika
Uchwała nr XXI/279/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXI/279/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzania przetargu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki..
19649_grafika
Uchwała nr XXI/278/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXI/278/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Harcerskiej..
19648_grafika
Uchwała nr XXI/277/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXI/277/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie..
19646_grafika
Uchwała nr XXI/276/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXI/276/2016Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej..
19645_grafika
Uchwała nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXI/275/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8..
19475_grafika
Uchwała nr XX/272/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.
Uchwała nr XX/272/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
19474_grafika
Uchwała nr XX/271/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.
Uchwała nr XX/271/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017.
19473_grafika
Uchwała XX/270/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.
Uchwała XX/270/2016 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września .
19472_grafika
Uchwała nr XX/269/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/269/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka. .
19471_grafika
Uchwała nr XX/268/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/268/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka,....
19470_grafika
Uchwała nr XX/267/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2016 r.
Uchwała nr XX/267/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 14 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie.
19469_grafika
Uchwała nr XX/266/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/266/2016RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 14 listopada 2016 r. .
19320_grafika
UCHWAŁA NR XVIII/264/2016
Uchwała Nr XVIII/264/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
19319_grafika
UCHWAŁA NR XVIII/263/2016
Uchwała Nr XVIII/263/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2022.
19316_grafika
Uchwała Nr XVIII/265/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/265/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce .
19315_grafika
Uchwała Nr XVIII/262/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku
Uchwała Nr XVIII/262/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.:....
19314_grafika
Uchwała Nr XVIII/261/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/261/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 29 września 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. .
19313_grafika
Uchwała nr XVIII/260/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała nr XVIII/260/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020.
19312_grafika
Uchwała Nr XVIII/259/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016
Uchwała Nr XVIII/259/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
19310_grafika
Uchwała nr XVIII/258/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała nr XVIII/258/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 29 września 2016 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
19309_grafika
Uchwała Nr XVIII/257/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016
Uchwała Nr XVIII/257/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 29 września 2016 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst....
19308_grafika
Uchwała Nr XVIII/256/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/256/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 29 września 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada....
19307_grafika
Uchwała nr XVIII/255/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 września 2016 r.
Uchwała nr XVIII/255/2016Rady Miejskiej we Wrześniz 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31.
19306_grafika
Uchwała nr XVIII/254/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 września 2016 r.
Uchwała nr XVIII/254/2016Rady Miejskiej we Wrześniz 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie.
18979_grafika
Uchwała Nr XVI/242/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/242/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni..
19065_grafika
Uchwała Nr XVII/252/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała Nr XVII/252/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania nazwy rondu pomiędzy ul. Harcerską a Al. Solidarności we Wrześni. .
19064_grafika
Uchwała Nr XVII/251/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała Nr XVII/251/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Michała Strzykały. .
18985_grafika
Uchwała Nr XVI/250/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/250/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września. .
18956_grafika
Uchwała Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej we Września z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 .
18955_grafika
Uchwała Nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021 .
18954_grafika
Uchwała Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwala Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
18984_grafika
Uchwała Nr XVI/246-2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów .
18982_grafika
Uchwała Nr XVI/245/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/245/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV. .
18981_grafika
Uchwała Nr XVI/244/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/244/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września..
18980_grafika
Uchwała Nr XVI/243/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała XVI/243/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września .
18978_grafika
Uchwała NrXVI/241/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/241/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni .
18977_grafika
Uchwała Nr XVI/240/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała nr XVI/240/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni. .
18976_grafika
Uchwała Nr XVI/239/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/239/ 2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. .
18975_grafika
Uchwała Nr XVI/238/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/238/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” .
18974_grafika
Uchwała Nr XVI/237/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/237/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów....
18973_grafika
Uchwała Nr XVI/236/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/236/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej .
18972_grafika
Uchwała Nr XVI/235/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016
UCHWAŁA Nr XVI/235/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września. .
18971_grafika
Uchwała Nr XVI/234/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
UCHWAŁA NR XVI/234/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września. .
18970_grafika
Uchwała Nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez....
18969_grafika
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września .
18968_grafika
Uchwała Nr XVI/231/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/231/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej. .
18967_grafika
Uchwała Nr XVI/230/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/230/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września..
18965_grafika
Uchwała Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie : zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C. .
18964_grafika
Uchwała Nr XVI/228/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/228/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo. .
18963_grafika
Uchwała Nr XVI/227/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/227/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3. .
18962_grafika
Uchwała Nr XVI/226/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
Uchwała Nr XVI/226/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. .
18961_grafika
Uchwała Nr XVI/225/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku
UCHWAŁA Nr XVI/225/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2015 rok. .
18681_grafika
Uchwała Nr XV/224/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/224/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie : wyborów sołtysa w sołectwie Bardo. .
18680_grafika
Uchwała Nr XV/223/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
UCHWAŁA NR XV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego .
18679_grafika
Uchwała Nr XV/220/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
UCHWAŁA NR XV/220/2016RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego" .
18678_grafika
Uchwała Nr XV/219/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
UCHWAŁA Nr XV/219/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. .
18677_grafika
Uchwała Nr XV/218/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/218/2016Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" .
18676_grafika
Uchwała Nr XV/217/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/217/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. .
18675_grafika
Uchwała Nr XV/216/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/216/2016Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
18674_grafika
Uchwała Nr XV/215/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/215/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. .
18673_grafika
Uchwała Nr XV/214/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/214/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych..
18672_grafika
Uchwała Nr XV/213/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/213/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września. .
18671_grafika
Uchwała Nr XV/212/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/212/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
18669_grafika
Uchwała Nr XV/210/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/210/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych..
18668_grafika
Uchwała Nr XV/209/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/209/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy....
18667_grafika
Uchwała Nr XV/208/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/208/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
18666_grafika
Uchwała Nr XV/207/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/207/2016 Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września. .
18665_grafika
Uchwała Nr XV/206/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/206/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. .
18664_grafika
Uchwała Nr XV/205/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
UCHWAŁA NR XV/205/2016RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o....
18663_grafika
Uchwała Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
UCHWAŁA nr XV/204/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .
18662_grafika
Uchwała Nr XV/203/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
UCHWAŁA nr XV/203/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości,....
18661_grafika
Uchwała Nr XV/202/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała nr XV/202/2016Rady Miejskiej we Wrześni z 26 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej. .
18660_grafika
Uchwała Nr XV/201/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała nr XV/201/2016Rady Miejskiej we Wrześni z 26 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego. .
18659_grafika
Uchwała NR XV/200/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała nr XV/200/2016Rady Miejskiej we Wrześni z 26 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31..
18658_grafika
Uchwała Nr XV/199/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XV/199/2016 Rady Miejskiej we WRZEŚNI z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71 .
18657_grafika
Uchwała Nr XV/198/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z 26 lutego 2016 roku
Uchwała nr XV/198/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku. .
18620_grafika
Uchwała Nr XIV/197/2016
Uchwała Nr XIV/197/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.