BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463373
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej Komisji Edukacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z 27 listopada 2015 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno-Finansowej
Komisji Edukacji
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 27 listopada 2015 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 4).


Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, Sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Łukasz Różański, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskie";
Szymon Adamczyk, dziennikarz „Przemian".

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek

obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

b)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Radny Maciej Baranowski, zapytał czy stawka podatku się zmieniła?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że nie zmienia się stawka podatku od nieruchomości.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

c)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września.


Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy zapisy w projekcie uchwały nie są zbyt lakoniczne i ogólne? Zapytał czy taki zapis nie będzie błędem formalnym? Powiedział, że na przykład w uchwale Ostrowa Wielkopolskiego zapisy są bardziej szczegółowe i precyzyjne.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że projekt był konsultowany z urzędem ochrony konkurencji i konsumentów. Przykład Ostrowa jest inny, ponieważ tam mowa jest o teatrach itp. Wyjaśnił, że projekt został konsultowany z logikiem i stwierdzono, że nie wpływa on w żaden sposób na konkurencję i wymianę handlową między państwami i członkami państw unii europejskiej, a jest jedynie związany z sferą lokalną.

d)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

e)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września.

f)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

g)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem.

h)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białężyce -
Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo- Białężyce- Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białężyce - Chocicza Wielka do nowo budowanej drogi gminnej Obłaczkowo- Białężyce- Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białężyce - Chocicza Wielka do nowo budowanej drogi gminnej Obłaczkowo- Białężyce - Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białężyce - Chocicza Wielka do nowo budowanej drogi gminnej Obłaczkowo- Białężyce- Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białężyce - Chocicza Wielka do nowo budowanej drogi gminnej Obłaczkowo- Białężyce- Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych.

i)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej numer 411555 Białężyce- Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej numer 411555 Białężyce- Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej numer 411555 Białężyce- Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej numer 411555 Białężyce- Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej numer 411555 Białężyce- Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała.

j)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych.

k)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2).


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2).


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2).


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2).

l)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce-Chocicza Mała.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce-Chocicza Mała.

ł)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce - Chocicza Mała.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce - Chocicza Mała.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce - Chocicza Mała.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce - Chocicza Mała.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września-Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo-Białężyce - Chocicza Mała.

m)
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542. Wyjaśnił, że projekt uchwały powinien być omawiany na sesji Rady Miejskiej, a przy dyskusji nad projektem niezbędna będzie obecność radcy prawnego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, 0 przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, 0 przeciw, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 7 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542.


n)
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. Wyjaśnił, że projekt uchwały powinien być omawiany na sesji Rady Miejskiej, a przy dyskusji nad projektem niezbędna będzie obecność radcy prawnego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 7 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r.

o)
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia „wezwania do usunięcia naruszenia prawa". Z dnia 16.11.2015. Wyjaśnił, że projekt uchwały powinien być omawiany na sesji Rady Miejskiej, a wnioskodawcy, którzy złożyli pismo dotyczące wezwania do usunięcia naruszenia prawa będą chcieli się w tym temacie wypowiedzieć.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia „wezwania do usunięcia naruszenia prawa". Z dnia 16.11.2015


Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 8 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia „wezwania do usunięcia naruszenia prawa". Z dnia 16.11.2015


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 7 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia „wezwania do usunięcia naruszenia prawa". Z dnia 16.11.2015

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad komisji projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia „wezwania do usunięcia naruszenia prawa". Z dnia 16.11.2015

p)
Jolanta Kościańska, skarbnik urzędu miasta i gminy Września omówiła projekt zmiany uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.


Pkt 5
Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy na ul. Legii Wrzesińskiej trwają prace nad organizacją ruchu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego odpowiedział, że roboty drogowe, które są prowadzone w okolicy ul. Legii Wrzesińskiej, są wynikiem uszczelnienia rurociągu, który zasilał osiedle Sławno i część miasta. W chwili obecnej służy do zasilenia całego terenu inwestycyjnego Volkswagena. Szpital ma w planie złożyć wniosek o to, by wyłączyć odcinek tej drogi z parkowania, tak aby widoczność poprawić.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, jakie prace są wykonywane przy cmentarzu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego odpowiedział, że jest to inwestycja wspólna z PWiK mająca na celu doszczelnianie rurociągu, który był układany z rur, ale stan jego pogorszył się i w te rury betonowe wkładany jest nowy rurociąg, by zabezpieczyć odpływ wody z oczyszczalni ścieków.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, kiedy będzie dokończona droga wraz z oświetleniem na osiedlu przy ulicy Spokojnej?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego odpowiedział, że jest to sprawa budżetu i możliwości finansowania tej inwestycji, dokumentacja techniczna jest przygotowana i jak tylko będzie dofinansowanie i środki z budżetu inwestycja będzie dokończona.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy ścieżka rowerowa, która kończy się na światłach w rejonie ulicy Paderewskiego będzie przedłożona w kierunku ulicy Słonecznej do jeziora?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego odpowiedział, że pomysł jest dobry, ale wszystko zależy od nakładów finansowych, jeżeli będą środki realizacja jest możliwa.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest możliwość poszerzenia wyjazdu z narożnika ulicy Zamysłowskiego w kierunku Żwirki i Wigury, poprzez zlikwidowanie części chodnika, który jest ścięty przez mieszkańców, ponieważ chodzą skrótem wzdłuż trawy?

Radny Radosław Garbarek odpowiedział, że Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej miesiąc temu zajmowała się tą sprawą i wnioskowała o ustawienie znaku B-36 zakaz zatrzymywania się. Zakaz ten będzie obowiązywał od drugiej klatki bloku i zmniejszy problem parkujących samochodów i poprawi bezpieczeństwo kierujących samochodami.

Radny Stefan Ogrodowicz zaproponował dla polepszenia widoczności i lepszego bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie jednokierunkowego wjazdu od strony ulicy Kosynierów do ulicy Żwirki i Wigury.

Radny Robert Smodlibowski, nie zgodził się z propozycją ulicy jednokierunkowej, ponieważ wyjaśnił, że większość mieszkańców, by uniknąć stania w korku, na ulicy Szkolnej, wjeżdża na ulicę Żwirki i Wigury. Powiedział, że takie rozwiązanie tylko pogorszy komunikację.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowa

/-/Ryszard Szwajca

 

Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.