BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462347
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 28 grudnia 2015 r.

 

Pkt1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału księgowości oświatowej;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Anna Prusak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mateusz Waligóra, referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Joanna Andrzejak, młodszy referent obsługi inwestorów;
Paulina Krysztofiak,młodszy referent w wydziale komunalnym;
Mateusz Batusek, Centrum Doradztwa Energetycznego w Mikołowie;
Przemysław Buryan, koordynator Szlaku Piastowskiego;
Agnieszka Rzępała-Chmielewska, z-ca dyrektora wydziału kultury, sportu,turystyki i promocji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady


Pkt2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).
Obrady rozpoczęto od zmiany kolejności podpunktu „m" i „p".

Pkt3
m)
Mateusz Bartusek, Centrum Doradztwa Energetycznego, omówił plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 wstrzymującymi się, 0 przeciw, 1 głosem nie biorącym udziału w głosowaniu, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

p)
Agnieszka Rzępała-Chmielewska z-ca dyrektora wydziału kultury turystyki, sportu i promocji z powiatu Gnieźnieńskiego omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy opłata będzie ujęta w budżecie miasta i gminy w ramach promocji gminy?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września potwierdziła, że będzie ujęte to w budżecie.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy Znak Piastowski będzie znakiem zastrzeżonym, by inni wystawcy miejsc, które chcą pokazać, nie mogli się tym znakiem towarowym posługiwać? oraz Czy gmina płacąc składki roczne stowarzyszeniu będzie miała zagwarantowane, że miejsca oznaczone tym znakiem będą finansowane ze środków otrzymanych z gminy Września?

Koordynator Przemysław Buryan wyjaśnił, że wszystkie obiekty, które zostały przyłączone do szlaku, nie tylko te kulturowe, ale i gastronomiczne, hotelarskie, te które będą spełniały wymogi weryfikacyjne, będą mogły posługiwać się logo Szlak Piastowski, także znak będzie zastrzeżony, a usługi przez stowarzyszenie weryfikowane będą mogły tym znakiem być sygnowane.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 1 głosem nie biorącym udziału w głosowaniu, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".

a)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid 105/15.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid 105/15.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid 105/15.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid 105/15.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid 105/15.

b)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 1 głosem nie biorącym udziału w głosowaniu, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.


Komisja Komunalno Finansowa w obecności 7 radnych 6 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 1 głosem nie biorącym udziału w głosowaniu, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

c)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadanie nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, kiedy istnieje szansa na ostateczny podział tego brakującego odcinka?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że te uchwały w sprawie nadania nazw ulic były podjęte jakiś czas temu, właściciele na bieżąco dokonują tych podziałów i w najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze uchwały, chyba że będzie to podział z urzędu, po to, by zachować ciągłość numeracji przewiduje się numery które będą po wydzieleniu tego odcinka, który jest jeszcze niewydzielony.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego.

d)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w przypadku uzyskania środków na remont Wok-u będzie on wyremontowany tylko w tej części, w której budynek należy do gminy?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że prowadzona jest rozmowa z właścicielką w tym zakresie i potwierdziła, że budynek WOK-u będzie modernizowany za pomocą dwóch odmiennych umów.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.


Komisja Komunalno Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.

e)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

f)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


g)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że przy tej ulicy jest szereg działek, a wniosek wpłynął od dwóch współwłaścicieli. W miejscowości Psary Polskie nie ma żadnej ulicy i czy nie lepiej byłoby potraktować ta sprawę kompleksowo dla wszystkich? Mieszkańcy na zebraniu wiejskim byli przeciwni nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.

Jan Krotoszyński, Naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego wyjaśnił, że zastanawiano się się dość długo, co w takiej sytuacji zrobić, wprowadzenie nazw ulic dla wszystkich mieszkańców będzie bardzo uciążliwie. Jest propozycja po konsultacji z radcą prawnym w obszarach, gdzie nie ma jeszcze zabudowy i jest jedno gospodarstwo, którego właściciel przy tej drodze zmarł. Droga jest droga wewnętrzną i należy do Gminy, dlatego nie ma obowiązku pytania się właścicieli o zgodę, gdy jest własność prywatna ta zgoda i ich opinia jest wymagana, następna kontrowersja dotyczy zebrania wiejskiego, ponieważ pod wnioskiem podpisała się Pani sołtys. Powiedział, że zgadza się z opinią radnego Bogusława Kwiatkowskiego i najprościej byłoby nadać nazwy ulic w całej wsi Psary Polskie, ale ma to swoje konsekwencje.

Radny Bogusław Kwiatkowski złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad podpunktu „g" dotyczącego nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Radny Stefan Ogrodowicz, powiedział że niedługo rozpoczną się zebrania wiejskie i będzie można zapytać mieszkańców co sądzą w tej sprawie.

Jan Krotoszyński, Naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego wyjaśnił, że ktoś wybudował się na tej działce i będzie chciał od Gminy numer nieruchomości, reprezentantem wsi jest sołtys, który podpisał się po tym wnioskiem.

Marek Przyjemski kierownik referatu komunalnego odpowiedział, że był obecny na zebraniu i mieszkańcy Psar Polskich są przeciwni tej zmianie. Dotyczy to mieszkańców, którzy mieszkają w Psarach Polskich. Zmiana byłaby dla nich kosztowna i czasochłonna. Mieszkańcy musieliby wymienić wszystkie dokumenty działalności gospodarczej, pozmieniać adresy wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Powstanie nowej ulicy, która jest niezamieszkała dla pozostałych mieszkańców Psar Polskich, nie powoduje żadnych kosztów natomiast umożliwia, porządkowanie dalszych powstających osiedli. Na zebraniu można zapytać, czy tworzyć ulice dla tej zabudowanej części, jeśli mieszkańcy będą za, to Gmina będziemy działać w tej sprawie.

Tadeusz Świątkiewicz, Sekretarz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że wniosek o zdjęcie z porządku obrad przysługuje tylko radzie, tylko wtedy może być przedstawiony formalny wniosek, natomiast komisje opiniując projekt uchwały, nie mogą zadecydować o zmianie porządku obrad w sesji rady.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 2 głosami za, 4 głosem wstrzymującym się, 1 głosami przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 2 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi się, 2 głosami przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie 3 głosami wstrzymującymi się zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, 1 głosem przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku.

h)
Marek Przyjemski kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej.

i)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy omówił projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Września.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy jak będzie pełna lista i będzie grupa mająca tę samą ilość punktów i będzie więcej kandydatów niż możliwości przyjęcia, co wtedy?

Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że jest 6 kryteriów, które są ocenione, zwykle miejsc nie ma wiele, oddziały są tworzone, by w klasie było maksymalnie po 25 dzieci, tak jak przewiduje ustawa.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wrześni.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wrześni.

Salę obrad opuścił radny Janusz Czyż, Mirosław Chudy oraz Jan Drewniak. Od tego momentu w Komisji Edukacji brało udział 5 radnych, natomiast w Komisji Rozwoju Wsi brało udział 6 radnych.

j)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy omówił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września.

Na salę obrad wszedł radny Janusz Czyż oraz Jan Drewniak. Od tego momentu w Komisji Edukacji brało udział 6 radnych oraz Komisji Rozwoju Wsi 6 radnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września.


Komisja Komunalno Finansowa w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września.


k)
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak omówił projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.

Radny Maciej Baranowski prosił o sprostowanie paragrafu 6 i 7, bądź zamienienie słowa „wybitne" w projekcie, na słowo „szczególne" lub „znaczące" oraz zapytał o ustalenie wysokości nagród dla nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej to podane jest w projekcie 11 punktów, które uważane są za „wybitne" osiągnięcia. Nie wymaga się spektakularnych osiągnięć nauczycieli, polegających na wychowaniu olimpijczyków, ale wybitnym osiągnięciem może być przykładowo nawiązanie współpracy ze szkołami w kraju i za granicą, prowadzenie działań związanych z promowaniem szkoły na zewnątrz itp.

Radny Maciej Baranowski odczytał pismo z dnia 21 grudnia 2015 r. przez NSZZ Solidarność pracowników oświaty powiatu wrzesińskiego, dotyczące stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów nagród przyznawanych dla nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że Burmistrz każdego roku, ustala wysokość nagród, może zróżnicować, dokonać podziału na nagrody pierwszego i drugiego stopnia, dyrektorzy dopasowują się do tych stawek, które określił burmistrz każdorazowo.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zawarcie we wniosku informacji, że kandydat do nagrody musi legitymować się osiągnięciami, po otrzymaniu ostatniej nagrody, takie zastrzeżenie znajduje się we wniosku. Sam wniosek nie może stanowić załącznika do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, trybu i kryteriów nagród przyznawanych przez nauczycieli, ze względu na dane osobowe zawarte we wniosku, a nie wszystkie podmioty, które składają wnioski, mogą mieć dostęp do takich danych. Natomiast informacja i to zastrzeżenie we wniosku każdego roku, przygotowany przez burmistrza z pewnością się tam znajdzie.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.

l)
Artur Mokracki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej usługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym dla sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej usługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym dla sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września.

ł)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2017.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2017.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2017.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2017.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2017.

n)
Anna Pruska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016.

o)
Joanna Andrzejak, młodszy referent referatu obsługi inwestorów omówiła projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020".

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020".

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020".

t)
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego omówił projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czego konkretnie dotyczy punkt 10 opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego wyjaśnił, że dokumentacja ma na celu uporządkowanie spraw własnościowych, dotyczy to drogi, która zaczyna się naprzeciwko z sali przy Liceum Ogólnokształcącego od strony ul. Witkowskiej, natomiast wylot tej drogi jest na wysokości Zespołu Szkół Politechnicznych od strony ul. Wojska Polskiego.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

u)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

w)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2021.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2021.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2021.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2021.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2021.

Pkt 4
Radny Maciej Baranowski zapytał o sprawy własnościowe Wok-u. Czy podjęte były negocjacje z właścicielem gruntu? Czy wyraził on zgodę na zmiany użyczenia, sprzedaży, spłacenia itp.?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że właściciel gruntu wyraził zgodę na dzierżawę przez Gminę. Gmina będzie musiała uregulować tę sprawę, natomiast o sprzedaży nie ma mowy, wysokość kwoty została ustalona przez rzeczoznawcę i zaakceptowana, wynosi ona 600,00 zł miesięcznie.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w ramach umowy dzierżawy zniknie to nieestetyczne ogrodzenie czy nadal zostanie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że będzie wymagało to uregulowania spraw własnościowych i wówczas będzie można działać w tej sprawie.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/radny Bogdan Nowak


Przewodniczący Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki
Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej

/-/Janusz Czyż

 

protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.