BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295981
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości działek przeznaczonych pod drogi gminne, poszerzenia dróg gminnych oraz inne tereny publiczne (zieleń itp.) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 3.567,00otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1), ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań, cena oferty brutto: 4.797,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 72,13 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 75,13 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4) ARIS Arkadiusz Szczeciński (oferta nr 5), ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, cena oferty brutto: 6.863,40 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,41 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 53,41 pkt.

5) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 18.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 19,22 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 22,22 pkt.

6) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 6.396,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 54,10 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 55,60 pkt.

7) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

8) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 5.904,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,60 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,60 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, iż w części 2 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska

ul. Świętowidzka 6/9

61-068 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.460,00otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 48,50 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,50 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 5.842,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,84 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,84 pkt.

3) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 3.750,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 63,63 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 66,63 pkt.

4) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 7.995,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 29,85 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,35 pkt.

5) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 48,50 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,50 pkt.

6) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 3.075,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 77,60 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,60 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, iż w części 3 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 3.567,00otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1), ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań, cena oferty brutto: 4.428,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 78,14 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 81,14 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 11.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 31,45 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 34,45 pkt.

5) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 8.856,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

6) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

7) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 6.150,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 56,26 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 59,26 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 4 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z określeniem wartości dla poszczególnych udziałów oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 891,75otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1), ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań, cena oferty brutto: 1.107,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 78,14 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 81,14 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.013,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4) Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4), ul. Nad Potokiem 27/2, 61-160 Czapury, cena oferty brutto: 3.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 30,23 pkt.

5) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 3.250,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 26,62 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 29,62 pkt.

6) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 2.214,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

7) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

8) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 5 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej wieczystemu użytkownikowi oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 891,75otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1), ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań, cena oferty brutto: 1.045,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 82,74 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 85,74 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.013,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4) Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4), ul. Nad Potokiem 27/2, 61-160 Czapury, cena oferty brutto: 3.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 30,23 pkt.

5) ARIS Arkadiusz Szczeciński (oferta nr 5), ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, cena oferty brutto: 1.469,85 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,85 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,85 pkt.

6) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 3.250,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 26,62 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 29,62 pkt.

7) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 2.214,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

8) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

9) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 1.845,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 46,88 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 49,88 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 6 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działki) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak

ul. Jabłoniowa 33b

62-322 Orzechowo

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 891,75otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1), ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań, cena oferty brutto: 1.107,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 78,14 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 81,14 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.013,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,70 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 31,70 pkt.

4) Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4), ul. Nad Potokiem 27/2, 61-160 Czapury, cena oferty brutto: 3.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 28,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 30,23 pkt.

5) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 2.500,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 34,60 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 37,60 pkt.

6) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 2.214,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,07 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,57 pkt.

7) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 2.152,50 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,19 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,19 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, iż w części 7 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - ustalenia wzrostu wartości działki spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata urbanistyczna) została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska

ul. Świętowidzka 6/9

61-068 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.243,50otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 6.642,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 61,97 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 64,97 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 9.840,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 41,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,23 pkt.

3) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 8.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 51,45 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 54,45 pkt.

4) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 15.990,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 25,74 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 27,24 pkt.

5) Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Stasiak (oferta nr 9), ul. Jabłoniowa 33b, 62-322 Orchowo, cena oferty brutto: 5.535,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 74,37 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 77,37 pkt.

6) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 83,66 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 86,66 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 8 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości oraz innych opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami została wybrana oferta nr 10 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 7.380,00otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 11.808,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,63 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 63,63 pkt.

2) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 22.140,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 32,33 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 35,33 pkt.

3) ARIS Arkadiusz Szczeciński (oferta nr 5), ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, cena oferty brutto: 9.815,40 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 72,93 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 75,93 pkt.

4) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 24.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 29,83 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 32,83 pkt.

5) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 59,39 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 60,89 pkt.

6) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 12.300,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,20 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,20 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 9 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

ARIS Arkadiusz Szczeciński

ul. Zakładowa 11

62-510 Konin

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.895,40otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Usług Technicznych Elżbieta Szczepańska (oferta nr 1), ul. Świętowidzka 6/9, 61-068 Poznań, cena oferty brutto: 6.150,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 77,21 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,21 pkt.

2) Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Niedziela (oferta nr 2), ul. Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, cena oferty brutto: 8.610,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,15 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,15 pkt.

3) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,39 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 42,39 pkt.

4) Wycena Nieruchomości Katarzyna Smoczyk (oferta nr 4), ul. Nad Potokiem 27/2, 61-160 Czapury, cena oferty brutto: 10.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,49 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,40 pkt, łącznie oferta uzyskała 48,89 pkt.

5) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 10.000,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,49 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 50,49 pkt.

6) NTP Biuro Wyceny i Doradztwa Tomasz Paprzycki (oferta nr 7), ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce, cena oferty brutto: 12.054,00 zł, termin płatności faktury: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,39 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 1,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,89 pkt.

7) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 7.380,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 64,34 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,34 pkt.

8) ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak (oferta nr 10), ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, cena oferty brutto: 6.150,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 77,21 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,21 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 10 dotyczącej wykonania inwentaryzacji budynków wraz z określeniem udziałów w częściach wspólnych oraz ułamkowej części prawa własności w działce na której położony jest budynek została wybrana oferta nr 10 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 738,00otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 1.293,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,36 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,36 pkt.

2) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 1.107,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 64,67 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,67 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, że w części 11 dotyczącej wykonania inwentaryzacji lokali wraz z aktualizacją udziałów w częściach wspólnych budynku i gruntu została wybrana oferta nr 10 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚCI Łukasz Woźniak

ul. Sośnicka 10

61-058 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.845,00otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury- 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Wycena Ekspert Ewa Banaś, Anna Poszyler Sp. jawna (oferta nr 3), ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań, cena oferty brutto: 3.567,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,17 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 53,17 pkt.

2) INVESTY Kacper Głazaczow (oferta nr 6), ul. H. Januszewskiej 3, 60-195 Poznań, cena oferty brutto: 8.500,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 21,05 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 24,05 pkt.

3) Biuro Inżynieryjno - Handlowe Andrzej Maciejak (oferta nr 8), ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, cena oferty brutto: 3.690,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 48,50 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,50 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.