BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296479
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 roku: część 1 - dokonywanie podziałów geodezyjnych, część 2 - wznowienie granic nieruchomości, część 3 - wykonanie aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych, część 4 modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej dokonywania podziałów geodezyjnych została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Leszek Nowicki geodeta uprawniony

ul. Różowa 21/1

62-320 Miłosław

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 9.464,85 otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż w części 1 postępowania wypłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Wiesław Lewandowski, ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 11.070,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 82,94 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 85,94 pkt;

- Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak, ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 9.532,50 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 96,31 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 99,31pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w części 2 postępowania dotyczącej wznowienia granic nieruchomości została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Wiesław Lewandowski

ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.266,90 otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż w części 2 postępowania wypłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- Leszek Nowicki geodeta uprawniony, ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław- oferta nr 3- cena oferty brutto: 1.476,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 83,26 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 86,26 pkt;

- Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak, ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 1.353,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 90,83 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 93,83pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w części 3 postępowania dotyczącej wykonania aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Wiesław Lewandowski

ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 6.937,20 otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż w części 3 postępowania wypłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- Leszek Nowicki geodeta uprawniony, ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław- oferta nr 3- cena oferty brutto: 14.268,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 47,16 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 50,16 pkt;

- Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak, ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 15.990,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 42,08 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 45,08 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, że w części 4 postępowania dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Wiesław Lewandowski

ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 7.318,50 otych.

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 97,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż w części 4 postępowania wypłynęły ważne oferty poniższych Wykonawców:

- Leszek Nowicki geodeta uprawniony ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław- oferta nr 3- cena oferty brutto: 9.532,50 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 74,47 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 77,47 pkt;

- Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 11.377,50 złotych, termin płatności faktury 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 62,39 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 65,39 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.