BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456116
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przetargi 2016
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
19601_grafika
Budowa drogi łączącej ul. Wrocławską (droga krajowa nr 15) z ulicą Kaliską (droga gminna) we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ
.
19600_grafika
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - wyjaśnienia SIWZ
.
19500_grafika
Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (III postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ (2)
.
19593_grafika
Sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów i innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku
.
19584_grafika
Dowozy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni w 2017 w roku
.
19585_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni (II postępowanie)
.
19552_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2017 roku
.
19551_grafika
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2017 roku
.
19538_grafika
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku - modyfikacja SIWZ
.
19544_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2017 roku
.
19543_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) należące Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Września
.
19529_grafika
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2017 roku
.
19510_grafika
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - odpowiedzi na pytania
.
19527_grafika
Zakup i wdrożenie urządzenia typu UTM do zabezpieczenia zasobów serwerowni
.
19509_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” - modyfikacja siwz
.
19524_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2017 roku
.
19489_grafika
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - informacja o złożonych ofertach
.
19521_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września w 2017 roku
.
19507_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni - dodano załącznik nr 2 do SIWZ
.
19484_grafika
Modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert - Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2017 roku
.
19499_grafika
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września: 1.000 m kw. kostki betonowej gr. 6 cm
.
19486_grafika
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (II postępowanie)
.
19445_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2017 roku
.
19374_grafika
Modyfikacja SIWZ - Dowozy szkolne w Gminie Września w 2017 w roku
.
19399_grafika
Modyfikacja SIWZ - Budowa oświetlenia ulicznego w Gutowie Wielkim dz. geod. nr 205 i nr 159
.
19421_grafika
Budowa budynku gospodarczego z przyległą do niego wiatą na sprzęt ogrodniczy na dz. geod. nr 332/2 we Wrześni
.
19394_grafika
Budowa zewnętrznej siłowni w Sokołowie na dz. geod. Nr 213/2 - modyfikacja SIWZ
.
19401_grafika
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku
.
19380_grafika
Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego we Wrześni - modyfikacja SIWZ (1)
.
19398_grafika
Budowa małego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Września na dz. geod. nr 46/1
.
19363_grafika
Budowa zjazdu linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Lipówka - odpowiedź na pytanie
.
19391_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września
.
19330_grafika
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej ul. Nekielska w Psarach Małych - odpowiedzi na pytania
.
19382_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników na Os. Sławno we Wrześni
.
19381_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Os. Sokołowskiego we Wrześni
.
19379_grafika
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej we Wrześni
.
19296_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (2 postępowanie) - wyjaśnienia SIWZ
.
19305_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ
.
19361_grafika
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - ETAP 1 - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego we Wrześni
.
19302_grafika
Budowa zewnętrznych siłowni w Gminie Września - odpowiedź na pytanie
.
19323_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września "Akcja zima 2016/2017" - modyfikacja SIWZ (1)
.
19304_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku” (III postępowanie) - odpowiedzi na pytania (1)
.
19289_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (III postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
.
19275_grafika
Budowa sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie - modyfikacja SIWZ (3)
.
19325_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad budową sieci wodociągowej Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie
.
19311_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Monte Cassino we Wrześni
.
19266_grafika
Rozbiórka budynków w Gutowie Wielkim oraz we Wrześni - odpowiedź na pytanie
.
19292_grafika
Aranżacja wnętrz stanowiących miejsce stałej ekspozycji zdjęć w części pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni przy ul. Chopina 9 (III postępowanie)
.
19288_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni chodników we Wrześni
.
19286_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę nawierzchni dróg gminnych
.
19281_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (II postępowanie)
.
19278_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku” (II postępowanie)
.
19272_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na aranżację wnętrz stanowiących miejsce stałej ekspozycji zdjęć w części pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni przy ul. Chopina 9 (II postępowanie)
.
19253_grafika
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska - wyjaśnienia SIWZ
.
19257_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na rok 2017
.
19256_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad przebudową nawierzchni chodników i wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach gminnych
.
19254_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę fitness parku w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9 (II postępowanie)
.
19252_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
.
19206_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników we Wrześni - modyfikacja SIWZ (przedmiaru w części 2)
.
19198_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie - odpowiedzi na pytania (2)
.
19231_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
.
19214_grafika
Aranżacja wnętrz stanowiących miejsce stałej ekspozycji zdjęć w części pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni przy ul. Chopina 9 (II postępowanie)
.
19184_grafika
Budowa fitness parku w Grzybowie na dz. geod. Nr 224/9 - wyjaśnienia siwz
.
19205_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku” (II postępowanie)
.
19203_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej we Wrześni”
.
19201_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Monte Cassino we Wrześni
.
19200_grafika
Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki w ramach projektu „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj”
.
18897_grafika
Sprostowanie - Budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
19185_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej we Wrześni”
.
19183_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
19135_grafika
Zakup energii elektrycznej na 2017 rok - wyjaśnienia SIWZ (2)
.
19176_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na rozbudowę placów zabaw: część 1 – w Gutowie Małym oraz Psarach Małych, część 2 – w Psarach Polskich, część 3 – w Sołecznie, Wódkach oraz we Wrześni
.
19174_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
.
19169_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
19168_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową: ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września
.
19166_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
.
19165_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie (II postępowanie)
.
19164_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na aranżację wnętrz stanowiących miejsce stałej ekspozycji zdjęć w części pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni przy ul. Chopina 9
.
19127_grafika
Rozbudowa placów zabaw - wyjaśnienia siwz 2
.
19148_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku”
.
19145_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni (II postępowanie)
.
19138_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowe fitness parku w Grzybowie na dz. geod. nr 224/9
.
19125_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
.
19136_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. Spokojnej we Wrześni – etap 2
.
19116_grafika
Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji wiaduktu nad koleją zlokalizowanego w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach
.
19126_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2 oraz budową odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do d
.
19124_grafika
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku”
.
19123_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni (II postępowanie)
.
19121_grafika
Aranżacja wnętrz stanowiących miejsce stałej ekspozycji zdjęć w części pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni przy ul. Chopina 9
.
19120_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
.
19118_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
19082_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa ulicy Spokojnej we Wrześni – etap 2
.
19112_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: nad: budową chodnika w ul. Warsztatowej i ul. Batorego we Wrześni, budową ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach, budową odcinka
.
19103_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni
.
19102_grafika
Budowa odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” od wiaduktu kolejowego po stronie Psar Polskich do drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
19098_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71 (II postępowanie)
.
19080_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni
.
19091_grafika
Budowa fitness parku w Grzybowie na dz. geod. nr 224/9
.
19090_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
19079_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19086_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni
.
19081_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową chodnika w ul. Warsztatowej i ul. Batorego we Wrześni, budową ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach, budową odcinka drogi gminnej w rej. ul. Strzykały
.
19078_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: budową chodnika w ul. Warsztatowej we Wrześni, przebudową nawierzchni chodnika w ul. Batorego we Wrześni, budową ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejs
.
19077_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni
.
19075_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
19052_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71
.
19062_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na budowę i przebudowę chodników we Wrześni
.
19061_grafika
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
19060_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
.
19051_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71
..
19050_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na budowę placów zabaw we Wrześni: w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i nad Zalewem Lipówka
.
19039_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19035_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ul. Warsztatowej we Wrześni, przebudową nawierzchni chodnika w ul. Batorego we Wrześni, budową ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach, budową odcinka drogi gminne
.
19034_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (III postępowanie)
.
19028_grafika
Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni
.
19027_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (II postępowanie)
.
18939_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (5) - Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie
.
19018_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działkach o nr geod. 931/70 i 931/71
.
19017_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
19016_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiału roślinnego do nasadzeń w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
19015_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dachu budynku Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie
.
19014_grafika
Budowa placów zabaw we Wrześni: w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i nad Zalewem Lipówka
.
19010_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku (II postępowanie)
.
19009_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni (II postępowanie)
.
18966_grafika
Wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
19008_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice
.
19005_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku
.
19007_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni"
.
19004_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni
.
18983_grafika
Budowa i przebudowa chodników we Wrześni - odpowiedź na pytanie
.
19001_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
.
19000_grafika
Dostawa materiału roślinnego do nasadzeń w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
18992_grafika
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
.
18987_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni
.
18960_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
.
18953_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni
.
18921_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
18952_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni od wjazdu ul. Daszyńskiego do II mostku
.
18940_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni
.
18923_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni dróg gminnych: drogi Gutowo Wielkie-Sędziwojewo- Węgierki, drogi nr 411556s w Obłaczkowie
.
18918_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zmiana terminu
.
18917_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - zmiana terminu
.
18920_grafika
Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni
.
18916_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
.
18915_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad: przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej, budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku, przebudową nawierzchni dróg gminnych
.
18910_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej: obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
.
18908_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i ulicy Azaliowej we Wrześni
.
18895_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej, budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku, przebudową nawierzchni dróg gminnych
.
18892_grafika
Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkól Społecznych w Grzybowie
.
18888_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
18877_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej: obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
.
18871_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
18835_grafika
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - odpowiedź na pytanie
.
18868_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
18830_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
.
18856_grafika
Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty na budowę placów zabaw we Wrześni
.
18836_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września - modyfikacja zał nr 6 do SIWZ
.
18781_grafika
Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - WYJAŚNIENIA SIWZ (2)
.
18849_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
18801_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice
.
18809_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni
.
18834_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: drogi Gutowo Wielkie-Sędziwojewo-Węgierki oraz drogi nr 411566s w Obłaczkowie
.
18832_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
.
18798_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz budową drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni
.
18796_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września
.
18780_grafika
Budowa placów zabaw we Wrześni
.
18779_grafika
Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
18766_grafika
Przebudowa pieszo-jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
18764_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem
.
18751_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
.
18740_grafika
Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów chodników w Gminie Września - odpowiedź na pytanie
.
18749_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2016 roku
.
18728_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa placu zabaw w m. Bierzglin dz. nr 58
.
18741_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz budową drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni
.
18732_grafika
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
18727_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
.
18725_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
18711_grafika
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Fabrycznej we Wrześni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem - odpowiedzi na pytania
.
18724_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup licencji programu antywirusowego
.
18715_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2016 roku
.
18695_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie projektu, skład i produkcja książki "Kolekcja Wrzesińska 2015 - Adam Lach"
.
18687_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
.
18713_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza”
.
18709_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dróg wewnętrznych w rejonie ulicy 68. Pułku Piechoty we Wrześni
.
18708_grafika
Zakup licencji programu antywirusowego
.
18686_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (3) - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
.
18700_grafika
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo i Psary Polskie
.
18682_grafika
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) - wyjaśnienie siwz
.
18697_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
18693_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza”
.
18631_grafika
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu skłądania ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
18640_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z pełnieniem nadzo
.
18638_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dróg wewnętrznych w rejonie ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni
.
18630_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni
.
18628_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni
.
18624_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Września
.
18590_grafika
Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania 2
.
18619_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
18592_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie WSAG - odpowiedzi na pytania (2)
.
18577_grafika
Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
.
18614_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II
.
18606_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulic w miejscowości Bierzglinek w zakresie budowy chodnika przy ulicy Świerkowej i Klonowej
.
18599_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
18591_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup telefonów komórkowych
.
18496_grafika
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - modyfikacja treści SIWZ (9)
.
18584_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 roku
.
18547_grafika
Zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych - wyjaśnienia siwz (5)
.
18564_grafika
Przebudowa dróg wewnętrznych waz z odwodnieniem w rejonie ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni (II etap)
.
18550_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
18549_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawę, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
.
18516_grafika
Wyjaśnienia SIWZ (2) - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
18546_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w b
.
18534_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Zakup telefonów komórkowych
.
18514_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Przebudowa ulic w miejscowości Bierzglinek w zakresie budowy chodnika przy ulicy Świerkowej i Klonowej
.
18533_grafika
Sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 roku
.
18532_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autor
.
18507_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2016 roku
.
18505_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2016 roku
.
18501_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy Wrześ
.
18497_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
18491_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2016 roku
.
18489_grafika
Zawiadomienie o wyborze najkjorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie, konserwację, naprawę oraz wymianę oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w latach 2016-2017
.
18485_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2016 roku
.
18483_grafika
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.