BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14064209
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opiekę serwisową nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu”

                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na opiekę serwisową nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia iż, w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Speedtech Łukasz Szybko

ul. Szkolna 3

62-306 Kołaczkowo

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 88.560,00 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 97%, termin płatności faktury - 3%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 97,00 pkt, termin płatności faktury - 3,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w postępowaniu wpłynęła poniższa oferta:

1) KONWERGA Sp. z o. o., ul. Janikowska 21, 61- 070 Poznań - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 202.315,32 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 42,46 pkt, termin płatności - 30 dni, łącznie oferta uzyskała: 45,46 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a), ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie

innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.