BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13224626
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 17 listopada 2015 roku

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 17 listopada 2015 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1)


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września;
Jakub Banaszak, sekretarz Stowarzyszenia Projekt Września;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Łukasz Różański, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji.

Radny Mirosław Chudy poprosił, aby doprecyzować pkt 3, to znaczy aby wpisać tytuł petycji i przez kogo została złożona.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że w punkt 3 będzie brzmiał następująco: rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Projekt Września z dnia 7 września 2015 roku.

Komisja Komunalno - Finansowa przegłosowała zmieniony porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że na poprzednim posiedzeniu kwestia tejże petycji została szeroko omówiona, w związku z czym poprosił, aby na dzisiejszym spotkaniu ostatecznie rozstrzygnąć tę petycję.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców ma pewne wątpliwości. Stwierdził, że złożenie petycji nie jest wystarczającym argumentem do przyjęcia każdego projektu uchwały, który trafi do Rady Miejskiej. Powiedział, że jeżeli wnioskodawca lub grupa mieszkańców, która chce złożyć projekt nie znajdzie nawet jednego radnego, który wniesie projekt pod głosowanie Rady Miejskiej, to wiadomym jest, że taki projekt nie będzie przegłosowany i nie stanie się uchwałą, w związku z czym w niczym inicjatywa uchwałodawcza nie pomoże. Poza tym inicjatywa uchwałodawcza może stać się narzędziem politycznym, które nie będzie służyło mieszkańcom. Powiedział, że plusem wprowadzenia inicjatywy jest możliwość zapoznania się z kompetencjami Rady Miejskiej, gdyż nie każdy pomysł można zapisać w projekcie uchwały. Do tego potrzebne są odpowiednie przepisy i podstawa prawna, ale jest to okazja do zapoznawania się mieszkańców z prawną stroną pracy Rady Miejskiej. Stwierdził, że w wielu miastach takie zapisy w statutach są i nie są nadużywane. Powiedział, że jest za przyjęciem tej części petycji.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że otrzymał pismo Stowarzyszenia Projekt Września dotyczące inicjatywy uchwałodawczej w miastach sąsiednich. Odczytał pismo (załącznik nr 3).

Radny Mirosław Chudy powiedział, że nie zmienił swojego stanowiska od poprzedniej komisji. Stwierdził, że społeczeństwo ma wiele możliwości. Każdy mieszkaniec może przyjść do radnego i przedstawić projekt uchwały. Przykładem może być projekt uchwały dotyczący skwerku, gdzie radny taki projekt uchwały wniósł pod obrady. Powiedział, że nie widzi potrzeby zmian w zapisach Statutu Gminy.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że jeżeli chodzi o konsultacje społeczne to ma pewne wątpliwości, gdyż takie konsultacje mogą powodować paraliż. Powiedział, że trudno jest określić jakie mają być ramy tych konsultacji i zasady, dlatego jest przeciwnym wprowadzaniu takich zmian. Jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą powiedział, że jest za wprowadzeniem, ma tylko pewne zastrzeżenia dotyczące ilości zebranych podpisów. Wyjaśnił, że co do tej kwestii nie będzie się wypowiadał, gdyż trudno jest określił jaka liczba podpisów jest odpowiednia i uczciwa.

Radny Janusz Czyż powiedział, że w sprawach konsultacji jest przeciwny. Są przewidziane konsultacje ustawowe. Jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą jest za, ale ma pewne obawy związane z partykularyzmem. Powiedział, że projekty uchwał powinny obejmować i dotyczyć całego miasta lub gminy, a nie jednego osiedla czy ulicy. Jako przykład podał konflikt, który był wynikiem planu wybudowania drogi przez koszary. Jedna grupa chciała tej drogi inna nie.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że takie problemy na swoje barki będą musieli wziąć radni. Jeżeli chodzi o konsultację poparł radnego, że może to doprowadzić do paraliżu. W tej chwili wiele rzeczy jest konsultowanych, wszystkie projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej. Powiedział, ze na 144 uchwały, które były podjęte do 17 września 2015 roku mieszkańcy przyszli na konsultacje tylko raz, kiedy omawiano strategię gminy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany daną sprawą to może uczestniczyć w konsultacjach, tam gdzie one są. Wiele było uchwał, gdzie przeprowadzano konsultacje i nikt się tym nie interesował. Powiedział, że jest przeciwny wprowadzaniu konsultacji społecznych.

Radny Zbigniew Bieńko odnośnie ulicy Koszarowej przeciwnych było kilkanaście osób, natomiast za kilkaset, a jak statut mówi radny powinien brać dobro większości mieszkańców. Jeżeli chodzi o inicjatywę to jeżeli ktoś złoży pięć projektów i wszystkie zostaną odrzucone to taka osoba da sobie spokój.

Radny Tomasz Frankowski powiedział, że jest za inicjatywą uchwałodawczą, o ile te projekty będą służyły wszystkim mieszkańcom. Odnośnie konsultacji powiedział, że jest przeciwny, gdyż ich ustawowy obszar jest wystarczający.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że jeżeli chodzi o inicjatywę obywatelską jest za. Natomiast jest przeciwny poszerzenia konsultacji społecznej.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca odczytał petycję Stowarzyszenia Projekt Września.

Komisja Komunalno - Finansowa 6 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymującymi się pozytywnie rozstrzygnęła część petycji w sprawie wprowadzenia do Statutu Gminy Września uprawnienia do występowania z inicjatywą uchwałodawczą grupie co najmniej 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Komisja Komunlano - Finansowa 1 głosem za, 7 głosami przeciw, 0 wstrzymujących się negatywnie rozstrzygnęła część petycji w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych przez Radę Miejską we Wrześni również w tych sprawach, w których przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przeprowadzania.

Komisja Komunlano - Finansowa pkt 4 petycji dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Burmistrza Miasta i Gminy Września również w tych sprawach, w których przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przeprowadzania Komisja Komunalno - Finansowa przekazała do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

Pkt 4.
Radny Zbigniew Bieńko przekazał przewodniczącemu Komisji Komunalno - Finansowej pismo dotyczące problemów związanych z inwestycją przy ulicy Słowackiego - FLEX. Poprosił o jego przeczytanie, gdyż nie chce być zakrzyczany.

Radny Mirosław Chudy powiedział, ze nie podoba mu się forma wypowiedzi radnego Bieńko, gdyż twierdzi, że każdym razem jest zakrzyczany.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że wypowiedziało się przed nim pięciu radnych. W momencie gdy zaczął mówić nie mógł się swobodnie wypowiedzieć.

Radny Tomasz Frankowski odczytał pismo, które złożył radny Zbigniew Bieńko. (załącznik nr 4).

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że sprawa jego dotyczy, gdyż chodzi o wizytę jednego z mieszkańców na jego dyżurze, Wyjaśnił, że zgodnie z przyjętymi zasadami po dyżurze został sporządzony protokół, który został przekazany do burmistrza. W zeszłym tygodniu otrzymał odpowiedź pisemną na pytania zawarte w protokole z dyżuru. Dla Pana, który był na dyżurze zostało sporządzone pismo, jednak nie podał on adresu tylko nr telefonu, a od kilku dni nie można się do tego pana dodzwonić.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że pismo jest skierowane do Komisji, które będzie przekazane zastępcy burmistrza, Jana Maciejewskiego celem uzyskania wyjaśnień.

Radny Waldemar Grześkowiak odczytał protokół z dyżuru (załącznik nr 5).

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że pan, który był na dyżurze jednej sprawy nie poruszył, a mianowicie, że inwestycja Flex Parku została wykonana na działce z wieczystym użytkowaniem o numerze 1008.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że następne posiedzenie komisji będzie związane z opiniowaniem budżetu na rok 2016.

 


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.