BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14064107
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września w 2016 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy szkolne w Gminie Września w 2016 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 (trasa nr 1) dotyczącej dowozów do Gimnazjum nr 2 we Wrześni została wybrana oferta nr 7 złożona przez:

 

AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. jawna

Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10 b

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 329.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury- 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 (trasa nr 1) ważne oferty złożyli:

1. Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o., ul. Kolejowa 13, 62-300 Września ( oferta nr 6) cena oferty brutto: 344.980,00 złotych, termin płatności faktury:30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 94,41 pkt, termin płatności faktury: 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 95,4pkt.

 

W części 2 (trasa nr 2) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 13, 62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 178.095,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 (trasa nr 2) wpłynęła tylko jedna oferta.

 

W części 3 (trasa nr 3) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Otocznej została wybrana oferta nr 7 złożona przez:

AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. jawna

Gutowo Małe ul. Jarzębinowa 10 b

62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 357.120,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 3 (trasa nr 3) wpłynęła tylko jedna oferta.

 

W części 4 (trasa nr 4) dotyczącej dowozów do Zespołu Szkół w Marzeninie została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 95.680,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 4 (trasa nr 4) wpłynęła tylko jedna oferta.

 

W części 5 (trasa nr 5) dotyczącej dowozów do SSP w Chwalibogowie została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 13, 62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 198.450,00

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 5 (trasa nr 5) wpłynęła tylko jedna oferta.

 

W części 6 (trasa nr 6) dotyczącej dowozów do SSP w Kaczanowie została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 135.660,00

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 6 (trasa nr 6) ważne oferty złożyli:

1. WIKTORIA Waleriańczyk Paweł, Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin ( oferta nr 1) cena oferty brutto: 155.800,00 złotych, termin płatności faktury:30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 86,20 pkt, termin płatności faktury: 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 87,20 pkt.

2. Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o., ul. Kolejowa 13, 62-300 Września ( oferta nr 6) cena oferty brutto: 143.640,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 93,50 pkt, termin płatności faktury: 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 94,50 pkt.

3. AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. j. Gutowo Małe ul. Jarzębinowa 10b 62-300 Września ( oferta nr 7) cena oferty brutto: 152.000,00 złotych, termin płatności faktury:30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 88,36 pkt, termin płatności faktury: 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 89,36 pkt.

 

W części 7 (trasa nr 7) dotyczącej dowozów do SSP nr 1 we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 44.960,00

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 7 (trasa nr 7) wpłynęła tylko jedna oferta.

 

W części 8 (trasa nr 8) dotyczącej dowozów do ZS Nowy Folwark, ZSS nr 4 we Wrześni została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

Auto - Handel i Transport

Przemysław Burda

ul. Batorego 3/13, 62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 54.600,00

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 8 (trasa nr 8) ważne oferty złożyli:

1. TRANS-ROM PUH Roman Elwira Rozenkop ul. Wyspiańskiego 6 62-300 Września (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 63.560,00 złotych, termin płatności faktury:30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 85,04 pkt, termin płatności faktury: 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała: 86,04 pkt.

 

W części 9 (trasa nr 9) dotyczącej dowozów do NOREW ARKA we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Niepubliczny Ośrodek

Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy ARKA

ul. Piastów 15, 62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 55.720,00

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 99%, termin płatności faktury - 1%) zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 99,00 pkt, termin płatności faktury - 1,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 9 (trasa nr 9) wpłynęła tylko jedna oferta.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.