BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14119238
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (łącze podstawo

 

 

                                                 

 

                          

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu" (łącze podstawowe).

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

INEA S.A

ul. Klaudyny Potockiej 25

60-211 Poznań

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 85.608,00

Prędkość łącza: 900 Mbps

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (Cena - 60%, Prędkość łącza - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium Cena - 60 pkt, w kryterium Prędkość łącza - 36,00 pkt łącznie oferta uzyskała 96,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważną ofertę złożył następujący Wykonawca:

1) NETIA S.A. (oferta nr 1), ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, cena oferty brutto: 131.364,00 zł, prędkość łącza 1 Gbps, oferta uzyskała w kryterium: Cena - 39,10 pkt, w kryterium Prędkość łącza - 40 pkt, łącznie oferta uzyskała 79,10 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Dofinansowanie w ramach: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo

informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.